donderdag 05 juli 2018 08:23

5 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 250,00 per dag en dat bedrag kan verder oplopen. Gelukkig duurt ziekte bij de meeste medewerkers niet langer dan enkele dagen. Als verzuim echter langer duurt, krijgt de werkgever te maken met allerlei wettelijke verplichtingen. Werkgevers hebben twee jaar lang een loondoorbetalingsplicht en dragen maximaal twaalf jaar lang de financiële verantwoordelijkheid voor de WGA. Het is dus in ieders belang om zieke medewerkers weer snel aan het werk te krijgen. Of beter nog: om langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Wij zetten 5 tips om een rij om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Tip 1: Zorg voor een gezonde werkvloer

De nieuwe Arbowet (1 juli 2017) stimuleert optimale arbeidsomstandigheden en maakt werkgevers én medewerkers bewust van hun gedrag. Het voldoen aan deze wetgeving voorkomt vaak al veel ziekteverzuim. Vaak is het een kwestie van gezond verstand.

Daarnaast kunnen werkgevers ook veel zelf regelen. Zoals een in house-training over een goede leefstijl. Een kantine vol gezonde voeding. Een fruitschaal in de koffiecorner. Stoelmassages. Bedrijfskorting op sportabonnementen. Of een halfjaarlijks zaalvoetbaltoernooi.

Tip 2: Kies een preventiemedewerker

Werkgevers hebben toestemming nodig van de ondernemingsraad bij het aanwijzen van een preventiemedewerker. Oftewel: medewerkers hebben medezeggenschap. Hierdoor heeft een preventiemedewerker meestal veel draagvlak binnen een organisatie.

Wat doet een preventiemedewerker zoal? Hij controleert de huidige RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie), geeft advies over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en werkt mee aan een beter arbobeleid dat zorgt voor fittere medewerkers en minder ziekteverzuim.

Tip 3: Regel een (zelfstandig) bedrijfsarts

Sinds de nieuwe Arbowet veranderde de rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding: van ‘bijstand geven’ naar ‘adviseren’. Medewerkers kunnen bij de bedrijfsarts terecht met vragen over werk en gezondheidsklachten. Tijdens een preventief spreekuur, bijvoorbeeld.

De bedrijfsarts geeft advies, overlegt met de preventiemedewerker en helpt zo langdurige uitval te voorkomen. Bovendien mag de bedrijfsarts vragen naar de medische oorzaken bij ziekte – iets wat werkgevers niet mogen doen volgens de privacywetgeving.

Tip 4: Sluit een verzuimverzekering af

Raakt een medewerker langdurig ziek of arbeidsongeschikt? Dan betaalt de verzekeraar de eerste twee jaar het loon door. Ook ondersteunt de verzekeraar werkgevers meestal bij de re-integratie, zodat een medewerker weer snel aan het werk kan.

Maar daar houdt het niet op. Een ziekteverzuimverzekering helpt vaak ook bij het voorkomen van langdurig ziekteverzuim van personeel. Denk hierbij aan een toetsing van de RI&E, een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), e-learning voor preventiemedewerkers enzovoort.

Tip 5: Herken psychische klachten

De grootste oorzaak van langdurig ziekteverzuim is stress. Dit komt meestal door een te hoge werkdruk. Of door een pittige privésituatie. Signaleert de werkgever deze klachten in een vroeg stadium? Dan kan hij de verzuimperiode verkorten met gemiddeld 30 tot 35%.

Leer daarom de symptomen herkennen. Gedraagt een medewerker zich anders? Komt hij minder energiek over dan normaal? Klaagt hij steeds vaker over zijn werk of privéleven? Meldt hij zich vaker ziek? Maak dit vervolgens bespreekbaar, desnoods met een bedrijfsarts erbij.

Laatst aangepast op woensdag 19 september 2018 15:34