donderdag 05 juli 2018 08:23

5 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 250,00 per dag en dat bedrag kan verder oplopen. Gelukkig duurt ziekte bij de meeste medewerkers niet langer dan enkele dagen. Als verzuim echter langer duurt, krijgt de werkgever te maken met allerlei wettelijke verplichtingen. Werkgevers hebben twee jaar lang een loondoorbetalingsplicht en dragen maximaal twaalf jaar lang de financiële verantwoordelijkheid voor de WGA. Het is dus in ieders belang om zieke medewerkers weer snel aan het werk te krijgen. Of beter nog: om langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Wij zetten 5 tips om een rij om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

 

Tip 1: Zorg voor een gezonde werkvloer

De nieuwe Arbowet (1 juli 2017) stimuleert optimale arbeidsomstandigheden en maakt werkgevers én medewerkers bewust van hun gedrag. Het voldoen aan deze wetgeving voorkomt vaak al veel ziekteverzuim. Vaak is het een kwestie van gezond verstand.

Daarnaast kunnen werkgevers ook veel zelf regelen. Zoals een in house-training over een goede leefstijl. Een kantine vol gezonde voeding. Een fruitschaal in de koffiecorner. Stoelmassages. Bedrijfskorting op sportabonnementen. Of een halfjaarlijks zaalvoetbaltoernooi.

Tip 2: Kies een preventiemedewerker

Werkgevers hebben toestemming nodig van de ondernemingsraad bij het aanwijzen van een preventiemedewerker. Oftewel: medewerkers hebben medezeggenschap. Hierdoor heeft een preventiemedewerker meestal veel draagvlak binnen een organisatie.

Wat doet een preventiemedewerker zoal? Hij controleert de huidige RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie), geeft advies over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en werkt mee aan een beter arbobeleid dat zorgt voor fittere medewerkers en minder ziekteverzuim.

Tip 3: Regel een (zelfstandig) bedrijfsarts

Sinds de nieuwe Arbowet veranderde de rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding: van ‘bijstand geven’ naar ‘adviseren’. Medewerkers kunnen bij de bedrijfsarts terecht met vragen over werk en gezondheidsklachten. Tijdens een preventief spreekuur, bijvoorbeeld.

De bedrijfsarts geeft advies, overlegt met de preventiemedewerker en helpt zo langdurige uitval te voorkomen. Bovendien mag de bedrijfsarts vragen naar de medische oorzaken bij ziekte – iets wat werkgevers niet mogen doen volgens de privacywetgeving.

Tip 4: Sluit een verzuimverzekering af

Raakt een medewerker langdurig ziek of arbeidsongeschikt? Dan betaalt de verzekeraar de eerste twee jaar het loon door. Ook ondersteunt de verzekeraar werkgevers meestal bij de re-integratie, zodat een medewerker weer snel aan het werk kan.

Maar daar houdt het niet op. Een ziekteverzuimverzekering helpt vaak ook bij het voorkomen van langdurig ziekteverzuim van personeel. Denk hierbij aan een toetsing van de RI&E, een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), e-learning voor preventiemedewerkers enzovoort.

Tip 5: Herken psychische klachten

De grootste oorzaak van langdurig ziekteverzuim is stress. Dit komt meestal door een te hoge werkdruk. Of door een pittige privésituatie. Signaleert de werkgever deze klachten in een vroeg stadium? Dan kan hij de verzuimperiode verkorten met gemiddeld 30 tot 35%.

Leer daarom de symptomen herkennen. Gedraagt een medewerker zich anders? Komt hij minder energiek over dan normaal? Klaagt hij steeds vaker over zijn werk of privéleven? Meldt hij zich vaker ziek? Maak dit vervolgens bespreekbaar, desnoods met een bedrijfsarts erbij.

Laatst aangepast op woensdag 19 september 2018 15:34

Laatste nieuws!

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Volgens staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dit een onwenselijke situatie. De RI&E vormt immers de elementaire…

Lees meer

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (2e Paasdag) is het kantoor van Honig en Honig gesloten.

Lees meer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

De Regelhulp financieel CV is een nieuwe online tool waarmee u gemakkelijk per werknemer kunt uitrekenen wat de financiële voordelen zijn waar u gebruik van kunt maken bij deze werknemer.…

Lees meer

Ziekteverzuim in Nederland blijft toenemen

Ziekteverzuim in Nederland blijft toenemen

In 2018 lag het verzuimpercentage in Nederland op 4,2%, hoger dan in de jaren daarvoor (3,8% en 3,5% in 2017 en 2016). Bij grote bedrijven ligt het verzuim het hoogst,…

Lees meer

Rechter: Bestemming hotel niet aangepast, geen schadevergoeding voor afgebrand Polenpension

Rechter: Bestemming hotel niet aangepast, geen schadevergoeding voor afgebrand Polenpension

De eigenaar van een voormalig hotel dat twee jaar geleden door brand volledig verwoest werd, kan fluiten naar een schadevergoeding. Op het moment van de brand werd het pand verhuurd…

Lees meer

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

29 december 2005 is de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen – WIA – van kracht geworden als opvolger van de WAO. De WIA zorgde al snel voor een forse…

Lees meer

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Bent u op zoek naar betaalbare en goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor het geval u arbeidsongeschikt raakt? Vanaf 1 april 2019 profiteren diverse zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en…

Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Hoe is loondoorbetaling bij ziekte geregeld voor de bouw? Moet u alleen vaste werknemers loon doorbetalen of ook flexwerkers? Met dit handige overzicht houdt u de verzuimkomsten zo laag mogelijk.…

Lees meer

Geld besparen op de autoverzekering?

Geld besparen op de autoverzekering?

Als u een auto heeft, bent u wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade van anderen als u een aanrijding veroorzaakt.…

Lees meer

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018. Ook in 2017 was het aantal arbeidsongevallen gestegen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft…

Lees meer