dinsdag 05 maart 2019 12:22

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018. Ook in 2017 was het aantal arbeidsongevallen gestegen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat dit (deels) te wijten is aan de groeiende economie.

Ongevalsrisico groter bij kleine bedrijven

Omdat er sneller en efficiënter gewerkt moet worden, ontstaan er meer onveilige situaties en ongelukken. Het aantal arbeidsongevallen in kleine bedrijven is met 67 per honderdduizend werknemers) aanzienlijk hoger is dan bij grote bedrijven, waarbij 11 per honderdduizend werknemers betrokken zijn bij een arbeidsongeval. Zo bleek onlangs uit cijfers van de Inspectie SZW.

Hoofdsector

Aantal dodelijke slachtoffers van ongevallen plaatsgevonden in 2018

A Landbouw, bosbouw en visserij

6

C Industrie

10

E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

3

F Bouwnijverheid

20

G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

11

H Vervoer en opslag

11

K Financiële instellingen

1

N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

2

R Cultuur, sport en recreatie

3

S Overige dienstverlening

4

Totaal

71

Inspectie en verbeterplannen

De Inspectie SZW is op dit moment bezig met uitbreiden van het aantal medewerkers om de balans tussen ongevalsonderzoek en proactieve inspecties te herstellen. Daarnaast bekijkt de Inspectie de mogelijkheid dat organisaties na een ongeval zelf met een verbeterplan komen waarin preventieve maatregelen zijn opgenomen.

Melding: online en telefonisch

Leidt een bedrijfsongeval tot de dood, dan dient u dit telefonisch te melden aan de Inspectie SZW via het gratis telefoonnummer 0800-5151. Overige meldingsplichtige ongevallen kunt u ook telefonisch melden via dit telefoonnummer of online via www.inspectieszw.nl.

Boete

Let op: heeft u een meldingsplichtig arbeidsongeval niet direct gemeld? Dan krijgt u een boete tot maar liefst € 50.000,00. Daarnaast kan uw werknemer proberen de schade op u te verhalen.

Meer weten over de collectie ongevallenverzekering voor werknemers?

U kunt de risico's van ongevallen op maat verzekeren met de collectieve ongevallenverzekering. Vaak is de ongevallenverzekering opgenomen als verplichte verzekering in de CAO.

Klik hier meer informatie

Laatst aangepast op dinsdag 05 maart 2019 15:44