T: 072-5642669

U bevindt zich hier:Actueel»Nieuws»Actualiteiten WGA ERD 2017
donderdag, 15 december 2016 11:39

Actualiteiten WGA ERD 2017

Door de nieuwe WGA in 2017 wordt de werkgever financieel verantwoordelijk voor de arbeidsongeschiktheid van werknemers met zowel een vast als een tijdelijk arbeidscontract. Veel WGA eigenrisicodragers keren terug naar het UWV, waarbij de premie vaak de belangrijkste factor is. Het terugkeren naar het UWV kan een onverwachte effect hebben op uw werkgeverslasten! Wij hebben voor u de volgende tips:

 

Controleer uw nieuwe Whk-beschikking 2017!

Begin december heeft de Belastingdienst de Whk-beschikkingen verstuurd aan werkgevers. Op de Whk-beschikking kunt u zien in welke UWV-sector en in welke klasse uw bedrijf is ingedeeld (kleine, middelgrote of grote werkgever) en of er in het verleden WGA- of ZW-uitkeringen zijn verstrekt. Ook kunt u aan de hand van de Whk-beschikking controleren of er geen sprake is van dubbele dekking (privaat voor WGA ERD verzekerd en toch WGA premie moeten betalen aan de Belastingdienst).

Daarnaast kunt u de Whk-beschikking gebruik bij het aanvragen van een offerte voor het eigen risicodragerschap voor de WGA of Ziektewet (ZW). Als u een offerte of marktvergelijking wenst voor het 12-jaars werkgeversrisico ontvangen wij graag een kopie van u.

Tenslotte kunt u als werkgevers bezwaar maken tegen de afgegeven Whk-beschikking. Let u er in dat geval op dat u tijdig (binnen zes weken) bezwaar maakt. Uit de praktijk blijkt dat werkgevers een besparing kunnen realiseren door werk te maken van het doornemen van de Whk-beschikking.

Tijdig opzegging doorgeven bij De Goudse, NN en De Amersfoortse

Verzekeraars De Goudse, Nationale Nederlanden en De Amersfoortse hanteren een zogenaamde negatieve optie. Dat wil zeggen dat WGA Eigenrisicodragers pas terugkeren naar het UWV als men de opzegging tijdig bij deze verzekeraars heeft gedaan.

Voorheen hanteerden Nationale Nederlanden en De Amersfoortse de omgekeerde werkwijze; geen akkoord op het verlengingsvoorstel WGA ERD betekende terugkeren naar het UWV. Wij vragen uw aandacht hiervoor om misverstanden en teleurstellingen in de toekomst te voorkomen.

Tijdig melden om dekking voor het uitlooprisico te behouden

De WGA-ERD verzekering kent in het algemeen een uitlooprisico. Dat wil zeggen dat er dekking wordt verleend voor ziektegevallen die voor 1-1-2017 zijn ontstaan en die vervolgens rechtstreeks leiden tot een WGA-uitkering. Voorwaarde voor dekking van het uitlooprisico is dat er tijdig bij de WGA ERD verzekeraar een ziekmelding is gedaan. Door het ontkoppelen van de verzuimverzekering en de WGA Eigenrisicodragerverzekering (die vervalt immers per 1-1-2017) zal dit in de regel niet meer automatisch gebeuren.

Wij adviseren werkgevers, die terugkeren naar het UWV, de lopende ziektegevallen tijdig door te geven aan de huidige WGA-ERD verzekeraar. Dit voorkomt in de toekomst mogelijk teleurstellingen en onnodige conflicten.

Let op, de premie wordt bij terugkeer berekend op basis van historische lasten!

De premie, voor (middel)grote werkgevers die eigenrisicodrager waren, maar die vanaf 1 januari 2017 terugkeren naar UWV, wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten. Dit zijn de uitkeringen die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap en de uitkeringen uit de periode waarin de werkgever publiek verzekerd was.

U betaalt een premie bij UWV op basis van historische lasten

Bij terugkeer naar het UWV kan de werkgever in 2017 te maken krijgen met een hogere gedifferentieerde premie. Dit geldt bij terugkeer naar het UWV voor middelgrote (loonsom boven € 322.000,00) en grote werkgevers (loonsom boven € 3.220.000,00).

Kleine werkgevers (loonsom kleiner dan € 322.000,00) betalen een jaarlijkse vastgestelde sectorpremie.

Minimale terugkeerperiode naar UWV

Als terugkeert naar het UWV en uw eigenrisicodragerschap eindigt dan geldt een minimale terugkeerperiode naar het UWV van drie jaar. U kunt binnen deze periode dus niet weer opnieuw eigenrisicodrager worden. Gezien de verwachte premiestijging van de premies WGA en ZW in de komende jaren worden u opties door deze 3-jaars maatregel drastisch beperkt.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar info@honigenhonig.nl.

Laatst aangepast op maandag, 25 september 2017 13:01
Pin it

Nieuws

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenh...

Lees meer ...

5 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen

5 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 250,00 per dag en dat bedrag kan verder oplopen. Gelukkig duurt ziekte bij de meeste medewerkers niet langer dan enkele dagen. Als verzuim echter langer duurt, krijgt de werkgever te maken met allerlei wettelijke...

Lees meer ...

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

In het eerste kwartaal van 2018 was het ziekteverzuimpercentage hoger dan het in jaren geweest was: maar liefst 4,9%. De laatste keer dat het verzuimpercentage zo hoog was, is meer dan 10 jaar geleden. De reden hiervoor is o.a. de griepepidemie van b...

Lees meer ...

Honig en Honig uw Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®)!

Honig en Honig uw Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®)!

Honig en Honig beschikt sinds kort over een Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement. Wim Honig heeft het diploma Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®) behaald. Deze opleiding legt een goede basis voor adviezen over (verzekerd...

Lees meer ...

Klaar voor de nieuwe arbowet? Nog 1 maand tot 1 juli 2018!

Klaar voor de nieuwe arbowet? Nog 1 maand tot 1 juli 2018!

Binnenkort is het zover. Dan is het 1 juli 2018, hét moment waarop werkgevers alles geregeld moeten hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. Voor de invoering van de nieuwe regels in de Arbowet en het Arbobesluit hebben werkgevers en/of de HR-afdel...

Lees meer ...

De Amersfoortse biedt een AOV voor zware beroepen

De Amersfoortse biedt een AOV voor zware beroepen

Ook in de huidige discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd doemen ze weer op: de zware beroepen. Deze maken het voor mensen op de arbeidsmarkt nauwelijks haalbaar om langer door te werken. Inkomensverzekeraar De Amersfoortse speelt op de discu...

Lees meer ...