Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Volgens staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dit een onwenselijke situatie. De RI&E vormt immers de elementaire basis voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Daarom gaan dit voorjaar de boetes omhoog voor het niet hebben van een up to date RI&E en plan van aanpak.
Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (2e Paasdag) is het kantoor van Honig en Honig gesloten.
De Regelhulp financieel CV is een nieuwe online tool waarmee u gemakkelijk per werknemer kunt uitrekenen wat de financiële voordelen zijn waar u gebruik van kunt maken bij deze werknemer. Denk hierbij aan loonkostenvoordelen voor mensen die behoren tot de doelgroep Banenafspraak of loondispensatie voor mensen met een Wajong-uitkering. Deze online Regelhulp is onlangs gelanceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
In 2018 lag het verzuimpercentage in Nederland op 4,2%, hoger dan in de jaren daarvoor (3,8% en 3,5% in 2017 en 2016). Bij grote bedrijven ligt het verzuim het hoogst, maar ook in het mkb neemt het toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en arbodienst ArboNed over 2018. Een derde van het langdurend verzuim heeft een psychische oorzaak.
De eigenaar van een voormalig hotel dat twee jaar geleden door brand volledig verwoest werd, kan fluiten naar een schadevergoeding. Op het moment van de brand werd het pand verhuurd aan een uitzendorganisatie die er Poolse seizoenarbeiders onderbracht. De exploitant had verzuimd die bestemmingswijziging door te geven aan de verzekeraars. Volgens de rechtbank Rotterdam had dat wel gemoeten.
29 december 2005 is de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen – WIA – van kracht geworden als opvolger van de WAO. De WIA zorgde al snel voor een forse daling in het aantal nieuwe arbeidsongeschikten. Een daling die voortging tot en met 2015. Maar in 2016 vind een nadrukkelijke trendbreuk plaats. Sindsdien stijgt de WIA-instroom. Reden voor het UWV om in 2018 een analyse uit te brengen, UWV rapport WIA-instroom. Eén van de belangrijke oorzaken van deze stijging is namelijk de verhoging van de AOW-leeftijd.
Bent u op zoek naar betaalbare en goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor het geval u arbeidsongeschikt raakt? Vanaf 1 april 2019 profiteren diverse zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en financieel professionals van een aantrekkelijk tarief als zij een Langlopende Beroeps-AOV bij Movir sluiten.
Hoe is loondoorbetaling bij ziekte geregeld voor de bouw? Moet u alleen vaste werknemers loon doorbetalen of ook flexwerkers? Met dit handige overzicht houdt u de verzuimkomsten zo laag mogelijk. Volgens de wet is een werkgever verplicht om een zieke werknemer in de eerste twee jaar van zijn ziekte minimaal 70 procent van het loon door te betalen. In het eerste jaar mag u daarbij niet onder het minimumloon komen.
Als u een auto heeft, bent u wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade van anderen als u een aanrijding veroorzaakt. Maar misschien wilt u meer risico’s afdekken. Uw eigen schade, rechtsbijstand of schade aan inzittenden. Uw autoverzekering kan hierdoor veel geld kosten. Zorg dat u hier verstandig mee omgaat. Wat zijn de mogelijkheden en hoe kunt u geld besparen? Lees onze tips!
Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018. Ook in 2017 was het aantal arbeidsongevallen gestegen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat dit (deels) te wijten is aan de groeiende economie.
Recent is definitief bekend gemaakt dat werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie kunnen aanvragen voor de door hen betaalde transitievergoeding aan werknemers die langdurig ziek zijn en waarvan het dienstverband beëindigd is. Afgelopen week is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd.
Het UWV heeft een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.
Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. De plannen voor de nieuwe proeftijdregels zijn wel uit het wetsvoorstel gehaald.
Steeds meer mensen beëindigen hun (bank)spaarhypotheek voortijdig. Maar eerder stopzetten pakt juist ongunstig uit. Ze laten de spaarpolis of het spaarbedrag eerder uitkeren en lossen met dat geld een deel van de hypotheek af.
De laatste tijd zijn de maaltijdbezorgers veel in het nieuws geweest. Ze rijden meer schade dan reguliere brommers. Met hogere premies voor de bezorgbrommers tot gevolg. De Vereende wil graag de verkeersveiligheid van de maaltijdbezorgers verbeteren en het aantal en de mate van schades terugbrengen. De verzekeraar wil maaltijdbezorgers stimuleren om veiliger te rijden. Daarbij richt zij zich op de bezorgers zelf en de restauranthouders. Voor de bezorgers zelf heeft De Vereende samenwerking met VVN 5 verkeersregels opgesteld die zij op verschillende manieren bekend hebben gemaakt. De 5 regels zijn ook een onderdeel van een informatiepakket dat de verzekeraar binnenkort verspreidt.
Pagina 1 van 9