Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Wat een onhandige timing. Het concept-pensioenakkoord is nog geen week oud – het referendum onder de vakbondsleden loopt nog – en recent werd bekend dat de rekenregels voor pensioenfondsen strenger gaan worden, waardoor opnieuw korting op de pensioenen dreigt. Dit blijkt uit het advies van de ‘Commissie Parameters’.
Graag informeren wij u over de overname van Vivat door NN Group en Athora. NN Group en Athora zijn tot een bindende overeenkomst gekomen met Anbang om alle activiteiten van VIVAT over te nemen. In eerste instantie neemt Athora 100% van de aandelen van VIVAT over van Anbang. Direct daaropvolgend, neemt Nationale Nederlanden VIVAT Schadeverzekeringen en de Volksbank distributieovereenkomst over van Athora.
Meer dan de helft van de mkb’ers (53%) denkt dat zijn onderneming geen interessant doelwit is voor digitale dreigingen. Dat blijkt uit onderzoek van Allianz in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos. Dit terwijl 22% van het mkb het afgelopen jaar het doelwit was van cyberaanvallen, waarvan 41% zelfs meerdere keren.
Heeft u een Verzuimverzekering of WIA-verzekeringen bij De Amersfoortse? Dan is het nu mogelijk om uw salarispakket te koppelen aan hun verzekeringsadministratie. Wijzigingen van medewerkersgegevens en in- en uitdiensttredingen worden automatisch vanuit uw salarispakket in het administratiepakket van De Amersfoortse gezet. Zo zijn u en uw werknemers altijd goed verzekerd.
Per 1 juli 2019 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in.
De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Met de WAB wil het kabinet het verschil tussen vast werk en flexwerk verkleinen en vaste contracten aantrekkelijker maken. De wet zal per 1 januari 2020 in werking treden.
Na negen jaar onderhandelen ligt er een principe pensioenakkoord voor een nieuw pensioenstelsel. De NOS meldt dat het kabinet overeenstemming heeft bereikt met de vakbonden en de werkgevers. Vandaag moet het akkoord gepresenteerd worden. Sluitstuk was de AOW-leeftijd, waarop het kabinet heeft toegezegd die twee jaar te bevriezen en daarna minder snel te laten stijgen. Zzp’ers krijgen geen pensioenplicht, maar moeten wel verplicht aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Het besluit van ASR om te stoppen met rentemiddeling lijkt vooralsnog geen massale navolging te krijgen. Dat blijkt uit een rondgang van am:web langs hypotheekverstrekkers die op dit moment rentemiddelen toestaan. Veel geldverstrekkers onderzoeken wat de nieuwe regelgeving voor hun beleid betekent en sommige roepen het tijdelijk een halt toe. Geen enkele partij spreekt nu al uit rentemiddeling na 1 juli niet meer aan te bieden.
De Eerste Kamer heeft recent ingestemd met een beperking van de maximale duur voor partneralimentatie. Momenteel kan iemand nog twaalf jaar lang een bijdrage krijgen in het levensonderhoud van de ex-partner. Vanaf 2020 houdt de partneralimentatie de helft van de huwelijksperiode aan, met een maximum van vijf jaar. Uitzonderingen zijn er nog wel, vijftigplussers en mensen met kinderen onder de twaalf jaar kunnen wel langer partneralimentatie krijgen.
Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft zich in de Eerste Kamer verzekerd van een meerderheid voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Koolmees deed tijdens het debat in de Eerste Kamer over de wet een aantal toezeggingen. Geen enkele daarvan tast de kern van de wet aan.
ABN-AMRO stopt met particuliere verzekeringen van ASR - ABN-AMRO stopt met het PrivéZekerPakket van verzekeraar ASR. Als alternatief biedt de bank een nieuw voorstel van ABN-AMRO Schadeverzekeringen, waarbij de voorwaarden en condities anders zijn. Bijvoorbeeld een eigen risico op de woonhuisverzekering of de inboedelverzekering. De rechtsbijstandverzekering wordt uitgevoerd door ARAG in plaats van DAS Rechtsbijstand. U kunt uw particuliere verzekeringen ook voortzetten bij ASR, door gebruik te maken van het Voordeelpakket van ASR.
Diverse zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en financieel professionals, profiteren van een aantrekkelijk tarief voor hun AOV bij Movir als zij voor 1 januari 2020 een Langlopende Beroeps-AOV bij Movir sluiten. Dit voordeel geldt voor de hele looptijd en kan oplopen tot 25%. Check de spelregels om te zien wie van uw relaties in aanmerking komen voor dit premievoordeel!
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vaste banen en flexwerk moet verkleinen. Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht wordt aangepast, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken. Het wetsvoorstel voor deze nieuwe arbeidswet is nog in behandeling. In dit artikel leest u de laatste stand van zaken.
Kentekenplicht voor trekkers vanaf mei 2020? - Alle landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen moeten voor 20 mei 2020 worden geregistreerd bij Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Landbouwvoertuigen die harder willen dan 25 kilometer per uur moeten vanaf dan ook een kentekenplaat voeren. Voor langzame trekkers geldt voor de kentekenplicht een overgangstermijn tot 1 januari 2025.
Een werknemer van een grote zorginstelling is in de IVA terecht gekomen. De werkgever houdt het dienstverband in stand. De werknemer vraagt om beëindiging van de dienstbetrekking en toekenning van een transitievergoeding.
Pagina 1 van 10