Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

ASR breidt naar eigen zeggen als eerste verzekeraar in Nederland de verzekeringen voor gebouwen en roerende goederen uit met een overstromingsdekking. Hierdoor zijn zowel particuliere als zakelijke klanten van de verzekeraar met ingang van 2020 automatisch beter verzekerd voor schade bij overstromingen.
De markt voor brandverzekeringen is aan het veranderen. Er wachten ons premieverhogingen van 15% tot soms wel 25%. Daar waar we voorgaande jaren de autopremies fors zagen toenemen volgt nu de brandmarkt. Is dit terecht? Kijk eens naar het aantal zakelijke branden de afgelopen 5 jaar. Het aantal is sinds 2014 bijna verdubbeld, waarbij het schadebedrag bijna het dubbele is van een gemiddelde zakelijke schade. Menselijk handelen is daarbij nog steeds oorzaak nummer 1.
Onfortuinlijk loopt u ergens tegenaan en stoot iets om. Wanneer u hierbij schade aan zaken van een ander veroorzaakt, ligt het voor de hand dat u hiervoor aansprakelijk bent. Maar hoe zit het ook alweer wanneer er schade ontstaat door het gebouw dat u bezit. Bent u daar dan altijd aansprakelijk voor?
De Inspectie SZW heeft het afgelopen jaaar meer mogelijkheden gekregen bij het opleggen van boetes. Niet alleen wanneer inspecteurs onderzoek doen na bedrijfsongevallen, maar ook bij preventieve bedrijfsbezoeken. De boete voor het ontbreken van de RI&E is verhoogd en vanaf nu kan ook het niet hebben van een plan van aanpak direct worden bestraft.
Bekijk hier de maatregelen van Prinsjesdag 2019 die betrekking hebben op ondernemers.
Bekijk hier de maatregelen en wijzigingen die op iedereen van toepassing zijn na Prinsjesdag 2019.
Hier vindt u een overzicht van de maatregelen en wijzigingen die van invloed zijn op particulieren, zoals aangekondigd tijdens Prinsjesdag 2019. Wat zijn de gevolgen?
De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor Nationale Hypotheekgarantie (NHG) stijgt met ingang van 2020 van € 290.000,00 naar € 310.000,00. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600,00. Nu ligt dat bedrag van € 307.400,00.
Tijdens Prinjesdag maakt het kabinet de plannen voor de zorgverzekering bekend. In 2020 blijft het eigen risico van de basisverzekering gelijk. De zorgpremie en zorgtoeslag gaan naar verwachting wel omhoog, zo blijkt uit de Prinsjesdagdocumenten. Ook wordt de collectiviteitskorting beperkt tot maximaal 5% in plaats van 10%
De nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet (ZW) 2020 presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de sectorpremies en de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet voor flexibel personeel voor het premiejaar 2020 berekent. De Belastingdienst stuurt eind 2019 aan elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.
De helft van mensen met een collectieve zorgverzekering overweegt een overstap naar een andere verzekeraar. Dat blijkt na onderzoek onder 1.400 zorgverzekerden.
Werkgevers kunnen kosten besparen als zij overstappen van een publieke WGA dekking bij het UWV naar een private WGA-ERD verzekering (dekking tegen de kosten van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers). Naar verwachting zullen de verschillen de komen de jaren toe nemen. Werkgevers kunnen jaarlijks voor 1 april of 1 oktober aan geven waar zij hun WGA-verzekering willen onderbrengen.
Centraal Beheer en Interpolis gaan stoppen met individuele pensioenregelingen, die onder de pensioenwet vallen. Ook de collectieve pensioencontracten worden beëindigd. Zij bieden geen alternatief voor klanten die momenteel een dergelijke pensioenverzekering hebben lopen.
Wat zijn de belangrijkste afspraken uit het pensioenakkoord? Dit zijn onder meer een tragere stijging van de AOW-leeftijd en een ander soort premie voor werkgeverspensioenen. Naast de pensioenen is er ook overeenstemming over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.
Wat verandert in 2020 aan de zorgverzekering? Hoe hoog is de zorgpremie volgend jaar en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? We houden u graag op de hoogte van de ontwikkeling van de zorgverzekeringen in 2020!
Pagina 1 van 12