Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Wat verandert in 2020 aan de zorgverzekering? Hoe hoog is de zorgpremie volgend jaar en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? We houden u graag op de hoogte van de ontwikkeling van de zorgverzekeringen in 2020!
Zet u als horecaondernemer geregeld flexwerkers in om pieken en dalen in drukte op te vangen? Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) betaalt u straks maar liefst 5% meer WW-premie voor flexibele werknemers dan voor uw vaste personeel. Maar, vast personeel brengt óók risico’s met zich mee. U zit niet te wachten op hoge verzuimkosten en extra werk als een vaste medewerkers ziek wordt. Een verzuimverzekering met arbodienstverlening biedt uitkomst: u bent verzekerd van loondoorbetaling bij ziekte én een effectieve aanpak van ziekteverzuim.
Het losscheuren van een moer in een waterontharder is geen geleidelijk proces. Evenmin was er in een recente Kifid-klacht sprake van een constructiefout al werd het apparaat anders bevestigd dan in de installatiehandleiding stond. De Geschillencommissie bepaalt daarom dat de verzekeraar alsnog de kosten van een lekkage moet vergoeden. Schade: € 81.446,00.
Uw personeel is goud waard en daar wilt u als werkgever goed voor zorgen. Daarnaast wilt u de financiële risico’s rond personeel beperken. Hoe u dat doet? Bekijk onze Top 8 van personeelsverzekeringen.
Onze dienstverlening is tijdens de vakantieperiode aangepast! Wij zijn gesloten wegens vakantie van vrijdag 26 juli 2019 tot maandag 19 augustus 2019. Voor dringende zaken kunt u ons bereiken via 072-5642669.
Het pensioenakkoord heeft gevolgen voor uw medewerkers en daarmee ook voor u als werkgever. Belangrijke punten zijn de langzamere stijging van de AOW-leeftijd en dat de mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan ruimer worden. Wat is er vastgelegd?
Na jaren van steggelen, hebben sociale partners dan eindelijk een pensioenakkoord bereikt. Een belangrijk, maar omstreden onderdeel daarvan is dat zzp'ers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moeten afsluiten. Wat staat u te wachten?
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet de kloof tussen vast en flexwerk verkleinen. De nieuwe regels, die per 1 januari 2020 gelden, moeten het gemakkelijker maken om iemand in vaste dienst te nemen en moet ertoe leiden dat flexwerk duurder wordt en dus minder aantrekkelijk.. Wat verandert er als u een vast contract aanbiedt? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor flexcontracten?
De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet ertoe leiden dat payrollwerknemers recht krijgen op een pensioenregeling die gelijkwaardig is aan die van andere werknemers met een vergelijkbare functie. De WAB is goedgekeurd door de Eerste Kamer, maar het onderdeel over het pensioen voor payrollwerknemers heeft een jaar vertraging opgelopen. Wat houdt dit in?
In alle landen in het groene kaart gebied moet een bestuurder van een motorrijtuig kunnen aantonen dat dat motorrijtuig én de eventueel gekoppelde aanhanger/caravan verzekerd is. Ook bij schade is het praktisch om de groene kaart bij de hand te hebben, omdat daar alle gegevens die van belang zijn op staan.
De regering, werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel. Deze afspraken staan in het voorlopig Pensioenakkoord 2019. De veranderingen raken vrijwel iedereen. Hieronder vindt u een overzicht van de voorgestelde veranderingen.
De Europese verzekeringsmarkt heeft te maken met slechte resultaten en uitdagende omstandigheden, wat grote impact heeft op verzekerden. Het bedrijfsleven en organisaties worden geconfronteerd met een kritischer houding en premieverhogingen bij verzekeraars ten aanzien van risicoselectie.
De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. Het aantal vacatures nam toe, terwijl het aantal werklozen afnam. Ook het aantal banen is verder gestegen in het eerste kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Heeft u zelf ook behoefte aan extra personeel, maar twijfelt u omdat uw loonkosten dan stijgen? Bekijk dan welke subsidies er zijn voor het aannemen van personeel. Daarmee verlaagt u de drempel om de eerste stap te zetten.
Vanaf 1 juli 2019 veranderen verschillende wetten en regels. Daarnaast gingen afgelopen maanden diverse wetswijzigingen in. Een aantal wijzigingen volgt na 1 januari 2020 en hierop kunt u zich nu al voorbereiden. De belangrijkste wetswijzigingen voor u als mkb’er op een rij.
Wat een onhandige timing. Het concept-pensioenakkoord is nog geen week oud – het referendum onder de vakbondsleden loopt nog – en recent werd bekend dat de rekenregels voor pensioenfondsen strenger gaan worden, waardoor opnieuw korting op de pensioenen dreigt. Dit blijkt uit het advies van de ‘Commissie Parameters’.
Pagina 1 van 11