woensdag 16 oktober 2019 15:28

ASR breidt overstromingsdekking uit

ASR breidt naar eigen zeggen als eerste verzekeraar in Nederland de verzekeringen voor gebouwen en roerende goederen uit met een overstromingsdekking. Hierdoor zijn zowel particuliere als zakelijke klanten van de verzekeraar met ingang van 2020 automatisch beter verzekerd voor schade bij overstromingen.

Voor particuliere en zakelijke klanten

Daarom geldt per 1 januari 2020 voor alle particuliere en zakelijke klanten een automatische uitbreiding van hun huidige neerslagdekking. Dit geldt voor de Woonhuis-, Inboedel-, Recreatiewoning-, Bedrijfsgebouwen, Roerende Zaken- en Inventaris-Goederenverzekering. Met de uitbreiding van deze neerslagdekking is de klant verzekerd voor schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen, als gevolg van overstroming door het falen van een niet-primaire waterkering.

Klimaatverandering

Voor de particuliere verzekeringen wordt de dekking opgenomen in de voorwaarden van de Woonhuis-, Inboedel- en Recreatiewoningverzekering. Voor de zakelijke verzekeringen wordt de dekking opgenomen in de voorwaarden van de (agrarische) Bedrijfsgebouwen-, Roerende Zaken- en Inventaris-Goederenverzekering.

Momenteel is er een gat tussen wat de overheid kan uitkeren bij schade door een overstroming volgens de wet, en voor welke overstroming de klant nu verzekerd is. Als verzekeraar wil ASR maatschappelijk relevant zijn. Dit doen zij onder andere door oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. Door klimaatveranderingen neemt het risico op overstromingen toe.

Waterwet

Met waterkeringen worden objecten bedoeld die bestemd zijn om water tegen te houden. Daarbij valt te denken aan dijken of taluds. Primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet en bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, het IJsselmeer of een grote rivier zoals de Rijn. Niet-primaire waterkeringen zijn alle waterkeringen die niet als primair zijn opgenomen in de Waterwet, bijvoorbeeld keringen langs regionale rivieren of kanalen.

Primaire- versus niet-primaire waterkeringen

Met waterkeringen bedoelt ASR wij objecten die bedoeld zijn om water tegen te houden. Hierbij maken we onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen. Primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, het IJsselmeer of een grote rivier zoals de Rijn. De primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet. Niet-primaire waterkeringen zijn alle waterkeringen die niet als primair zijn opgenomen in de Waterwet, bijvoorbeeld keringen langs regionale rivieren of kanalen.

Voorbeeld: Geul en Rijn

In de praktijk betekent de gewijzigde dekking dat wanneer bijvoorbeeld de Geul, een secundaire waterstroom, overstroomt dat de schade onder de overstromingsdekking valt, meldt ASR in een toelichting. “Als de Rijn, een primaire waterkering, overstroomt is er bijvoorbeeld geen dekking.”

Laatst aangepast op woensdag 16 oktober 2019 15:35