vrijdag 17 februari 2017 08:41

Asscher schrapt loonsanctie re-integratie

Minister Asscher van SZW wil dat werkgevers die zich bij een private verzekeraar hebben verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, geen loonsanctie meer opgelegd krijgen. Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer eind vorige week.

Loonsanctie

Uitkeringsinstantie UWV kan een loonsanctie opleggen wanneer blijkt dat een werkgever gedurende de twee ziektejaren zich te weinig heeft ingespannen om de werknemer weer (gedeeltelijk) aan het werk te krijgen. Uit onderzoek van SZW blijkt dat ongeveer 15% van de werkgevers wel eens een loonsanctie opgelegd heeft gekregen. Volgens Asscher zijn er voor privaat verzekerde bedrijven al voldoende financiële prikkels ingebouwd. Hun verzekeraar legt immers al hogere premies op als personeel vaak en lang ziek is.

UWV

Bedrijven die publiek zijn verzekerd (bij het UWV) kunnen nog wel te maken krijgen met een loonsanctie, omdat zij volgens de Minister tijdens de arbeidsongeschiktheid van zieke werknemers minder financiële prikkels hebben. Deze werkgevers kunnen binnenkort wel na het eerste ziektejaar het UWV betaald advies vragen over het vervolg van het re-integratietraject. Wanneer zij zich aan dit traject houden, dan worden ook zij voortaan vrijgesteld van de loonsanctie.

Bron: Redactie Findinet/Het Financieele Dagblad