maandag 15 januari 2018 13:05

Beslisboom Loonkostenvoordelen (LKV)

De loonkostenvoordelen (LKV) zijn van start gegaan en UWV helpt de betrokkenen een handje. Om te beoordelen of een werknemer onder een LKV valt en zo ja welke, heeft de uitvoerder een beslisboom op haar website geplaatst.