CAO

CAO - Om ervoor te zorgen dat u als werkgever geen onjuiste of onnodige verzekeringen afsluit controleren wij of u verplicht bent om een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) te hanteren.

Advies nodig

Online CAO's raadplegen bij SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de teksten van alle CAO's die een bepaalde bedrijfstak heeft afgesloten toegankelijk gemaakt op zijn website. Dat geldt ook voor de afzonderlijke bedrijven die hun CAO hebben aangemeld bij het ministerie. Het gaat hier om teksten van de reguliere CAO's en de teksten van zogeheten VUT- en Fonds-CAO's. De in deze overzichten genoemde CAO-nummers zijn gelijk aan de CAO-codes die de Belastingdienst gebruikt. Volgens de Wet op de loonvorming is elke onderneming of bedrijfstak verplicht afgesloten CAO's aan te melden bij de overheid.

Klik hier om direct naar de bedrijfstak-CAO's te gaan of klik hier om naar de ondernemings-CAO's te gaan .

U kunt ook bij de de onderstaande sites meer achtergrondinformatie vindenover de samenstelling van de CAO's: