Cao detailhandel

Heeft u een winkel? Dan is de kans groot dat uw bedrijf onder een verplichte cao valt. Lees hier welke detailhandel-cao op uw onderneming van toepassing is en welke belangrijke zaken er in zo’n cao allemaal geregeld worden.

De afkorting cao staat voor ‘collectieve arbeidsovereenkomst’. Uit deze benaming blijkt al dat het gaat om een overeenkomst voor een groep werknemers, niet voor individuen. Een cao komt tot stand tijdens het overleg tussen de ‘sociale partners’ binnen een specifieke sector binnen de detailhandel. Aan de ene kant van de tafel zitten dan de werkgevers(organisaties), aan de andere kant de vakbonden die de werknemers in de branche vertegenwoordigen.

De afspraken die de beide partijen in het cao-overleg maken, worden schriftelijk vastgelegd in een cao. De meeste van deze afspraken gaan over belangrijke arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn voor alle werknemers in de desbetreffende branche. Denk aan voorwaarden rondom loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, kinderopvang, scholing, vakantie of pensioen.

Tip

Wilt u weten of er een cao is voor de branche waar uw bedrijf onder valt? Onderaan dit artikel vind u een lijst met links naar cao’s in de detailhandel.

Cao detailhandel, de voor- en nadelen

  • U als winkelier beschikt met de cao over een handige modelarbeidsovereenkomst die voor alle werknemers te gebruiken is. In de individuele arbeidscontracten legt u alleen nog persoonlijke afspraken en secundaire arbeidsvoorwaarden expliciet vast. Voor het overige kunt u volstaan met verwijzingen naar de cao. Dat bespaart u veel tijd en moeite, maar bevordert bovendien ook de transparantie. Door de duidelijke cao-tekst is het voor alle partijen volstrekt helder welke afspraken over arbeidsvoorwaarden er gelden.
  • Voor uw winkelpersoneel zijn de afspraken in een cao vaak gunstiger dan de afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon. Ook krijgen werknemers in veel cao’s meer vakantiedagen dan het wettelijk vereiste minimum. Daarnaast bevatten cao’s afspraken die niet wettelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over opleidings- of trainingsmogelijkheden.

Let op

Cao-afspraken zijn belangrijker dan afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. Als individuele afspraken niet overeenkomen met afspraken in de cao, dan gelden de cao-afspraken.

Wanneer is een cao verplicht?

De afspraken in een collectieve arbeidsovereenkomst zijn niet vrijblijvend. En de kans dat u als werkgever met een verplichte cao te maken hebt, is groot. Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat maar liefst 80 procent van de werknemers in Nederland onder een verplichte cao valt. Er zijn vier gevallen waarin u een cao verplicht moet toepassen!

Een verplichting om een cao na te leven betekent onder meer dat u uw werknemers het cao-loon moet betalen. Minder mag niet. Meer loon betalen of betere regelingen treffen mag wel, maar dit moet dan voor alle werknemers gelden. Zo niet, dan kan er sprake zijn van ongelijke behandeling.

Let op!

De cao waaronder uw bedrijf valt, geldt in principe voor alle werknemers. Soms zijn bepaalde groepen werknemers van de cao uitgesloten. Dit staat dan in de cao. Zo vallen uitzendkrachten meestal niet onder de cao van het bedrijf waar ze werken, maar onder een eigen uitzend-cao.

Overzicht cao’s detailhandel

Behoort uw bedrijf tot een van onderstaande sectoren in de detailhandel? Dan is de bijbehorende bedrijfstak-cao wellicht van toepassing.

Tip!

Het is dus belangrijk om na te gaan of een cao verplicht is. Als u wilt weten wat nog meer belangrijk is voor (toekomstige) werkgevers, neem dan contact op met onze gespecialiseerde Registeradviseur Verzuim- en Inkomensvoorzieningen (RVI).