Checklist nieuwe privacywet (AVG) en personeel

Wat betekent de nieuwe privacywet (AVG) voor u als ondernemer? En voor uw personeel? Een overzicht met 9 belangrijke taken voor werkgevers.

Privacywet AVG

Per 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wet voor alle landen in de EU: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De nieuwe wet geeft bedrijven een grotere verantwoordelijkheid om de privacy van personen te beschermen. De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Dit omvat:

 • Klantgegevens
  Zorg dat uw personeel op een juiste manier omgaat met de gegevens van (potentiële) klanten.
 • Personeelsgegevens
  Zorg dat uw personeelsdossier voldoet aan de nieuwe eisen.
 • Andere persoonsgegevens
  Als uw bedrijf ook andere persoonsgegevens opslaat of beheert (zoals gegevens van leveranciers en relaties of databases van andere bedrijven) moet u voldoen aan deze regels.

Let op!

Organisaties die niet voldoen aan de AVG kunnen een boete krijgen van maximaal 20 miljoen euro.

Checklist AVG

Voldoet uw bedrijf aan de nieuwe privacywet? Gebruik deze checklist met 9 duidelijke taken voor ondernemers met personeel.

 1. Check of u gegevens mag verwerken
  U mag alleen persoonsgegevens opslaan en verwerken als u voldoet aan minimaal één van de grondslagen van de AVG. In de meeste gevallen moet je gewoonweg toestemming krijgen van de personen in kwestie. Voor 'bijzondere' en strafrechtelijke persoonsgegevens gelden weer extra eisen.
 2. Houd u aan de verantwoordingsplicht
  U moet kunnen aantonen dat uw organisatie aan de AVG voldoet. Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten is onderdeel van de verantwoordingsplicht. Breng de gegevensverwerking van uw bedrijf in kaart. Schrijf op welke persoonsgegevens u verwerkt, met welk doel u dit doet, waar deze gegevens vandaan komen, waar u ze opslaat en met wie je ze deelt.
 3. Vraag op de juiste manier toestemming
  U moet kunnen aantonen dat personen toestemming hebben gegeven aan uw bedrijf om hun persoonsgegevens op te slaan. U moet die toestemming netjes vragen, op een duidelijke en ondubbelzinnige manier.
 4. Geef personen inzage en rechten
  Personen hebben het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering van hun gegevens. Zorg dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld in een beveiligde online omgeving (portal). Als personen hun gegevens willen wijzigen, moet u de wijzigingen ook (automatisch) doorgeven aan de instanties waar je de gegevens mee hebt gedeeld.

  Uw personeel heeft ook het recht op inzage van hun gegevens. Dus als uw werknemer vraagt om zijn personeelsdossier, dan moet u hem laten zien welke persoonlijke gegevens u bewaart. U kunt hem ook een kopie geven van het dossier.
 5. Zorg voor dataportabiliteit
  U moet ervoor zorgen dat personen hun gegevens makkelijk kunnen opvragen en door kunnen geven aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld bij de overstap naar een andere partij.
 6. Maak een data protection impact assessment (DPIA)
  Hiermee brengt u vooraf de privacyrisico’s in kaart van een bepaalde gegevensverwerking. Daarna neem u maatregelen om de risico’s te verkleinen. Lees meer over het maken van een DPIA en wanneer dit verplicht is.
 7. Stel een verantwoordelijke aan
  Zorg dat er iemand toezicht houdt op de gegevensverwerking volgens de AVG. Uiteindelijk bent u hier zelf verantwoordelijk voor als werkgever. In sommige gevallen bent u verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen binnen uw bedrijf.
 8. Houd u aan de meldplicht datalekken
  Deze meldplicht bestond al, maar u moet nu ieder datalek documenteren dat binnen uw bedrijf heeft plaatsgevonden.
 9. Zorg voor verwerkersovereenkomsten
  Als u de gegevensverwerking heeft uitbesteed aan een andere partij, zorg dan dat de overeenkomsten aangepast worden aan de nieuwe eisen van de AVG.
Tips

Laatste nieuws!

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd

Het kabinet bouwt de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens versneld af. Het Belastingplan 2019 leest: "Onder de huidige regeling, die sinds 2014 geldt, is voor de aftrekbare kosten met betrekking tot…

Lees meer...

Bereken uw gedifferentieerde premie voor WGA en ZW-flex voor 2019

Bereken uw gedifferentieerde premie voor WGA en ZW-flex voor 2019

Bereken met de UWV Premiewijzer zelf wat in 2019 bij UWV uw premie is voor de WGA en ZW-flex.

Lees meer...

Meer schade cybercrime door AVG

Meer schade cybercrime door AVG

De nieuwe privacywet AVG zal leiden tot meer cybercriminaliteit en hogere cyberclaims. Daarvoor waarschuwt AIG. Afpersers staan sterker als zij dreigen buitgemaakte data te publiceren, aldus de verzekeraar.

Lees meer...

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees…

Lees meer...

5 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen

5 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 250,00 per dag en dat bedrag kan verder oplopen. Gelukkig duurt ziekte bij de meeste medewerkers niet langer dan enkele dagen. Als verzuim echter…

Lees meer...

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

In het eerste kwartaal van 2018 was het ziekteverzuimpercentage hoger dan het in jaren geweest was: maar liefst 4,9%. De laatste keer dat het verzuimpercentage zo hoog was, is meer…

Lees meer...

Honig en Honig uw Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®)!

Honig en Honig uw Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®)!

Honig en Honig beschikt sinds kort over een Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement. Wim Honig heeft het diploma Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®) behaald. Deze opleiding legt een goede…

Lees meer...

Klaar voor de nieuwe arbowet? Nog 1 maand tot 1 juli 2018!

Klaar voor de nieuwe arbowet? Nog 1 maand tot 1 juli 2018!

Binnenkort is het zover. Dan is het 1 juli 2018, hét moment waarop werkgevers alles geregeld moeten hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. Voor de invoering van de…

Lees meer...

De Amersfoortse biedt een AOV voor zware beroepen

De Amersfoortse biedt een AOV voor zware beroepen

Ook in de huidige discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd doemen ze weer op: de zware beroepen. Deze maken het voor mensen op de arbeidsmarkt nauwelijks haalbaar om langer…

Lees meer...

Rendementen op beschikbare premieregelingen lopen sterk uiteen

Rendementen op beschikbare premieregelingen lopen sterk uiteen

Het rendement dat pensioendeelnemers maken met hun beschikbare premieregeling varieert sterk. Dat concludeert actuarieel adviesbureau LCP uit een onderzoek naar producten met een neutrale beleggingslifecycle. De rendementen lopen uiteen van…

Lees meer...