T: 072-5642669

Collectieve ANW Hiaatverzekering

De Collectieve ANW Hiaatverzekering biedt de nabestaanden van een overleden werknemer extra financiële zekerheid. De Collectieve ANW Hiaatverzekering is gebaseerd op een collectieve premie en kan afgesloten worden als aanvulling op een pensioenverzekering.

Offerte aanvragen

Dekking

Collectieve ANW-hiaatverzekering

De Collectieve ANW-hiaatverzekering geeft alleen een aanvullende dekking. Er vindt geen pensioenopbouw plaats. De werkgever kan kiezen uit twee varianten: ANW-Basis of ANW-Extra.

Extra financiële zekerheid

U denkt er liever niet aan. Maar het kan gebeuren dat een werknemer overlijdt. Met de Collectieve Anw-Hiatenverzekering helpt u de nabestaanden door de uitkering van een partnerpensioen. Hierdoor geeft u hun extra financiële zekerheid.

Twee varianten van de verzekering

  • Anw-Basis
  • Anw-Extra 

Altijd een uitkering!

Er wordt altijd uitgekeerd tot de nabestaande 65 is. Onafhankelijk van de inkomsten van de nabestaande. Ook hertrouwen, samenwonen of de mate van arbeids(on)geschiktheid van de nabestaande is niet van invloed.

Anw-Basis

De Anw-Basis biedt een tijdelijk partnerpensioen voor als de nabestaande vanuit de overheid géén Anw-uitkering krijgt. De uitkering vanuit de Anw-Basisvariant gaat direct in als:

  • Er geen kinderen zijn
  • Het jongste kind ouder dan achttien jaar is
  • Op het moment dat het jongste kind achttien jaar wordt

Deze variant sluit nauw aan bij de ANW-uitkering. Het gaat om een tijdelijk partnerpensioen dat direct ingaat wanneer:

ANW-Extra (zeer ruime dekking)

Deze variant biedt altijd dekking, ongeacht de situatie. Het gaat om een tijdelijk partnerpensioen dat direct ingaat bij overlijden van de werknemer. De dekking is zeer ruim en onafhankelijk van een ANW-uitkering. Deze verzekeringsvariant verzacht de negatieve effecten voor nabestaanden die getroffen worden door de inkomenstoets. Deze dekking is vooral interessant voor de nabestaanden die te veel verdienen om vanuit de overheid een Anw-uitkering te krijgen.

Hoogte Collectieve ANW Hiaatverzekering

Het te verzekeren bedrag voor een Collectieve ANW Hiaatverzekering wordt vastgesteld aan de hand van de wettelijke ANW uitkering. Dit bedrag is in veel pensioenregelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP of ANW-hiaat). 

Meer informatie over de collectieve ANW hiaatverzekering

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een offerte voor de collectieve ANW-Hiaatverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig, bel 072-5642669 of mail uw vraag naar info@honigenhonig.nl. Wij zijn u graag van dienst met objectief en onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel contract- en polisbeheer en HR services.

Pin it

Nieuws

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Het kabinet is niet van plan de bekostiging van de bedrijfsartsen weg te halen bij werkgevers en voortaan via de Zorgverzekeringswet te laten lopen. Dat stelt staatssecretaris Van Ark duidelijk in antwoord op Kamervragen.

Lees meer ...

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout krijgen recht op een schadevergoeding. De Eerste Kamer stemde vanmiddag in met het wetsvoorstel...

Lees meer ...

Verzekeraars en brandweer slaan alarm: helft bedrijven failliet na brand

Verzekeraars en brandweer slaan alarm: helft bedrijven failliet na brand

Veel ondernemers onderschatten de impact van een (grote) brand op de continuïteit van hun bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen is na zo’n brand binnen twee jaar failliet. Een gezamenlijke visie van het Verbond van Verzekeraars en de brandw...

Lees meer ...

Informatie voor relaties van Honig en Honig over de Verwerkingsovereenkomst (AVG)

Informatie voor relaties van Honig en Honig over de Verwerkingsovereenkomst (AVG)

U heeft er vast al iets over gelezen. Op 25 mei a.s. treedt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, in werking. Deze (Europese) verordening heeft tot doel burgers extra bescherming te bieden op het gebied van privacy. Uiteraard...

Lees meer ...

Einde overgangsregeling Arbowet

Einde overgangsregeling Arbowet

De vernieuwde Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018. Vanaf dat moment moeten alle werkgevers aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen.

Lees meer ...

Verzilverhypotheek biedt uitkomst voor “arme” ouderen

Verzilverhypotheek biedt uitkomst voor “arme” ouderen

Ouderen met weinig inkomen, maar wel met een woning met een behoorlijke overwaarde én geen mogelijkheid om die overwaarde te verzilveren. Oftewel ‘steenrijk, maar geldarm’. Daar lijkt nu verandering in gekomen. Met de Verzilverlening van de Stichting...

Lees meer ...