De pensioenknip

Op dit moment is de marktrente historisch laag, wat leidt tot lage pensioenuitkeringen. Iedereeen die nu met pensioen gaat en een pensioenuitkering moeten aankopen, krijgt hier mee te maken. Wat kan een pensioenknip voor u betekenen?

Bron: ASR

Meer in deze categorie: Waardeoverdracht of niet? »