maandag 22 oktober 2018 15:50

Definitief jaar uitstel voor verbod op asbestdaken

De Tweede Kamer heeft eerder deze week ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) om asbestdaken te verbieden. Maar het verbod komt wel bijna een jaar later dan oorspronkelijk gepland, namelijk per 31 december 2024 in plaats van begin 2024. Ook wordt er voor die tijd nog onderzocht of er wel voldoende financieringsmogelijkheden zijn voor de sanering van asbestdaken. 

Na een eerdere toezegging van Van Veldhoven nam de Tweede Kamer dinsdag een motie aan waarmee het asbestverbod definitief ingaat per 31 december 2024. Een door de SGP ingediend amendement om het verbod uit te stellen tot 2026 haalde het niet. Eigenaren van zakelijke panden en woonhuizen hebben nu een jaar extra om hun asbestdaken te saneren.

Vergoeding ontoereikend

Volgens het ministerie van I&W ligt er op dit moment nog 80 miljoen vierkante meter aan daken met asbest in Nederland. Om daken met asbest te saneren was eerder al € 75 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan nu nog € 5 miljoen beschikbaar is. Per vierkante meter wordt 4,50 euro uitgekeerd met een maximum van € 25.000. Volgens Rob Ekkers van de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen is die vergoeding volstrekt ontoereikend. 

Evaluatie in 2022

De Tweede Kamer heeft de regering opgeroepen om de mogelijkheden voor een landelijk asbestfonds te onderzoeken, voor eigenaren die de sanering niet kunnen financieren. Daarnaast heeft het parlement een evaluatiemoment in de wet opgenomen. Voor 2022 moet de minister rapporteren over stand van zaken van de asbestsanering om te zien of er ‘flankerende maatregelen’ nodig zijn.

Problemen in praktijk

Makelaarsvereniging NVM ziet in de praktijk nog veel problemen bij de sanering van asbest, zeker wanneer dit niet gepaard gaat met voldoende financieringsmogelijkheden. “Het is goed dat de Tweede Kamer dit probleem onderkent. In 2022 zal moeten blijken of deze problemen voldoende zijn opgelost.”

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op maandag 22 oktober 2018 15:54

Laatste nieuws!

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Volgens staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dit een onwenselijke situatie. De RI&E vormt immers de elementaire…

Lees meer

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (2e Paasdag) is het kantoor van Honig en Honig gesloten.

Lees meer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

De Regelhulp financieel CV is een nieuwe online tool waarmee u gemakkelijk per werknemer kunt uitrekenen wat de financiële voordelen zijn waar u gebruik van kunt maken bij deze werknemer.…

Lees meer

Ziekteverzuim in Nederland blijft toenemen

Ziekteverzuim in Nederland blijft toenemen

In 2018 lag het verzuimpercentage in Nederland op 4,2%, hoger dan in de jaren daarvoor (3,8% en 3,5% in 2017 en 2016). Bij grote bedrijven ligt het verzuim het hoogst,…

Lees meer

Rechter: Bestemming hotel niet aangepast, geen schadevergoeding voor afgebrand Polenpension

Rechter: Bestemming hotel niet aangepast, geen schadevergoeding voor afgebrand Polenpension

De eigenaar van een voormalig hotel dat twee jaar geleden door brand volledig verwoest werd, kan fluiten naar een schadevergoeding. Op het moment van de brand werd het pand verhuurd…

Lees meer

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

29 december 2005 is de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen – WIA – van kracht geworden als opvolger van de WAO. De WIA zorgde al snel voor een forse…

Lees meer

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Bent u op zoek naar betaalbare en goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor het geval u arbeidsongeschikt raakt? Vanaf 1 april 2019 profiteren diverse zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en…

Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Hoe is loondoorbetaling bij ziekte geregeld voor de bouw? Moet u alleen vaste werknemers loon doorbetalen of ook flexwerkers? Met dit handige overzicht houdt u de verzuimkomsten zo laag mogelijk.…

Lees meer

Geld besparen op de autoverzekering?

Geld besparen op de autoverzekering?

Als u een auto heeft, bent u wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade van anderen als u een aanrijding veroorzaakt.…

Lees meer

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018. Ook in 2017 was het aantal arbeidsongevallen gestegen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft…

Lees meer