T: 072-5642669

U bevindt zich hier:Particulieren»Pensioen en lijfrente»Pensioen»Pensioen uitkeren»Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen pIXABAY

Het Direct Ingaand Pensioen: uw vrijkomend pensioenkapitaal tegen de gunstigste voorwaarden laten uitkeren! U bepaalt bij welke verzekeraar u de pensioenuitkering aankoopt. U kunt kiezen uit een gegarandeerde, vaste uitkering of voor doorbeleggen met een variabele pensioenuitkering. Bij sommige aanbieders is een combinatie mogelijk van doorbeleggen en garantie.

Uw pensioenuitkering aankopen

Moet u zelf op de pensioendatum van uw pensioengeld een uitkering kopen? Dan kunt u kiezen tussen een vaste en een variabele pensioenuitkering.

Direct ingaand variabel pensioen

Direct Ingaand Variabel Pensioen in het kort

Het Direct Ingaand Variabel Pensioen biedt u kans op een hoger pensioen. Dit kan doordat u belegt met een deel van uw pensioengeld. U loopt ook een risico. Vallen de beleggingen tegen? Dan kan uw uitkering lager zijn dan u verwachtte.

Verzekeraars beperken dit risico wel. Uw uitkering heeft een basisdeel, dat gelijk blijft. Uw uitkering wordt nooit lager dan dit bedrag. De grootte van dit basisdeel kan verschillen. Stelt u vast dat minder risico bij u past? Dan vergroten zij het basisdeel en omgekeerd. Ook voorkomen ze dat uw uitkering sterk schommelt, door de resultaten van beleggingen te spreiden.

Bij het variabel pensioen kiest u tussen twee varianten. Krijgt u liever nu een hogere uitkering? Dan kunt u de uitkering kiezen die hoger begint, en naar verwachting ongeveer gelijk blijft. Wilt u liever de kans om later een hogere uitkering te krijgen? Dan kunt u kiezen voor een uitkering die minder hoog begint, en naar verwachting stijgt. Vallen de resultaten van beleggingen tegen? Dan kan uw uitkering toch dalen of minder stijgen dan u verwacht.

Keuze vast of variabel Direct Ingaand Pensioen

Variabel pensioen: de juiste uitkering voor u?

Het variabel pensioen biedt een uitkering die hoger begint, en naar verwachting ongeveer gelijk blijft. Of een uitkering die minder hoog begint en naar verwachting stijgt. Dit is mogelijk doordat u belegt met een deel van uw pensioengeld. Beide varianten kunnen aantrekkelijk zijn. U loopt wel een risico. De resultaten van beleggingen zijn onzeker. Ze kunnen meevallen, maar ook tegenvallen. In dat geval kan uw uitkering dalen. Bedenk daarom goed of een variabel pensioen bij u past. We helpen u met een aantal voorbeelden.

Het variabel pensioen past goed bij u als:

 • u niet volledig wilt vastzitten aan een minder hoge uitkering door een lage marktrente.
 • u niet in de problemen komt als uw pensioenuitkering tegenvalt. Bijvoorbeeld omdat u andere bronnen van inkomen hebt.
 • u graag een uitkering wilt die hoger begint, en daarna naar verwachting gelijk blijft.
 • u graag een uitkering wilt die minder hoog begint, maar daarna naar verwachting stijgt. Bijvoorbeeld omdat u verwacht dat de prijzen stijgen.

Het variabel pensioen past niet bij u als:

 • u in de problemen kunt komen als uw pensioenuitkering daalt. Bijvoorbeeld omdat u uw vaste lasten dan niet meer kunt betalen.
 • u ’s nachts wakker ligt van de gedachte dat uw uitkering kan tegenvallen.
 • u helemaal geen omkijken meer wilt hebben naar uw uitkering.

De risico's

Met het variabel pensioen loopt u wel enkele risico’s. Komt u te overlijden, en krijgt uw partner een partnerpensioen? Dan gelden voor hem of haar dezelfde risico’s.

U hebt kans dat de resultaten van de beleggingen tegenvallen

Zijn de resultaten lager dan verwacht? Dan kan uw uitkering dalen. Of uw uitkering kan minder stijgen dan u verwachtte. Dit noemen we het beleggingsrisico.

De verandering van de marktrente heeft invloed op uw uitkering

Stijgt de marktrente? Dan kan dit een positief effect hebben op het beleggingsdeel van uw uitkering. Maar daalt de rente juist, dan kan dit een negatief effect hebben. Dit bekijken we ieder jaar op de datum waarop u uw uitkering aankocht. Dit betekent niet dat uw uitkering daardoor altijd daalt of stijgt. Dat hangt ook sterk af van de resultaten van de beleggingen. De invloed van de marktrente op uw uitkering wordt wel steeds kleiner als u ouder wordt.

Kenmerken van het variabel pensioen

Het Direct Ingaand Variabel Pensioen heeft bepaalde kenmerken, die altijd hetzelfde zijn. Zo krijgt u altijd een levenslange uitkering.

Levenslange uitkering

Het variabel pensioen biedt u altijd een levenslange uitkering. Het is dus belangrijk om uw keuze voor het variabel pensioen zorgvuldig te maken. Deze geldt namelijk voor de rest van uw leven.

Variabele uitkering

Uw uitkering is variabel. U hebt een basisdeel, dat altijd gelijk blijft. Met het andere deel van uw uitkering belegt u. Dit is het beleggingsdeel. U hebt resultaat van de beleggingen. Dit resultaat verwerken wij in uw uitkering. Dat betekent dat de uitkering ieder jaar hoger of lager kan worden. Hoe groot uw beleggingsdeel is, hangt af van hoeveel risico u wilt nemen. En hoeveel risico u verantwoord kunt nemen.

Schommelingen beperken

We voorkomen dat uw uitkering te sterk schommelt. Dit doen we door de resultaten van beleggingen voor u te spreiden over vijf jaar. Verschillen de resultaten van beleggingen ieder jaar flink? Dan hebt u toch geen heel sterke verschillen in uw uitkering.

Risico afbouwen

Na uw 85ste jaar gaan wij met een steeds kleiner deel van uw pensioen beleggen. We verkleinen in negen jaar stapsgewijs het beleggingsdeel naar 0%. En vergroten het basisdeel naar 100%. Dit doen we omdat we vanaf deze leeftijd de resultaten steeds minder goed kunnen spreiden. Doordat we het risico afbouwen, verkleinen we de kans dat uw uitkering sterk gaat schommelen.

Langer leven? Geen lagere uitkering

Verzekeraars verlagen in het algemeen uw pensioen niet, omdat we in Nederland steeds ouder worden. Veel pensioenfondsen doen dit wel. Als iedereen gemiddeld langer leeft, moeten ze namelijk de uitkeringen langer betalen. Daarom verlagen zij tussentijds de pensioenuitkeringen, als de levensverwachting stijgt. Kiest u het direct ingaand variabel pensioen? Dan weet u zeker dat een verzekeringsmaatschappij uw uitkering om deze reden niet verlaagt.

Twee varianten: nu of later een hogere uitkering

Het variabel pensioen bestaat in twee varianten. U kunt de variant kiezen die het beste past bij uw wensen en uw situatie. U kunt later niet meer van gedachte veranderen. Het is dus belangrijk dat u zorgvuldig uw keuze maakt.

Wilt u nu meer te besteden hebben?

Dan is de variant Hoge startuitkering interessant voor u. Deze uitkering begint hoger. Dit kan doordat een verzekeraar we berekent dat de uitkering uit uw beleggingsdeel jaarlijks met 3% daalt. Maar ze verwachten dat de resultaten van uw beleggingen deze daling goedmaken. Daardoor kan uw uitkering naar verwachting ongeveer gelijk blijven. Zijn de resultaten beter dan verwacht? Dan kan uw uitkering stijgen. Zijn de resultaten minder goed? Dan kan uw uitkering dalen.

Wilt u juist later meer te besteden hebben?

Bekijk dan de variant Groeiverwachting. Deze uitkering begint minder hoog. Verzekeraars berekenen dat de uitkering uit uw beleggingsdeel gelijk blijft. Door de resultaten van uw beleggingen verwachten ze dat uw uitkering toch langzaam stijgt. Zijn de resultaten beter dan verwacht? Dan kan uw uitkering sterker stijgen. Zijn de resultaten minder goed? Dan kan uw uitkering minder stijgen. Uw uitkering kan ook dalen. 

Uw overige keuzes

Kiest u voor het Direct Ingaand Variabel Pensioen? Dan hebt u diverse mogelijkheden om uw uitkering aan te passen aan uw wensen. Het maakt hiervoor niet uit welke van de twee varianten u hebt gekozen. Zo kunt u kiezen voor een partnerpensioen en u kunt bepalen hoeveel beleggingsrisico bij u past. We leggen u graag uit welke keuzes u hebt.

Uw beleggingsdeel bepalen

Het is belangrijk dat u zoveel risico loopt als bij uw wensen en omstandigheden past. Is het beleggingsdeel van uw uitkering groter? Dan hebt u meer kans op een hogere uitkering. Maar u loopt ook meer risico dat uw uitkering tegenvalt. Daarom zijn er globaal drie mogelijkheden:

 • U belegt met 15% van uw pensioengeld. Dit noemen we het defensieve profiel.
 • U belegt met 30% van uw pensioengeld. Dit heet het neutrale profiel.
 • U belegt met 45% van uw pensioengeld. Dit is het offensieve profiel.

Kiest u voor de variabele uitkering? Dan helpen we u te bepalen hoeveel risico bij u past. Dit noemen we uw risicoprofiel. Dat stelt u vast met de online profielbepaler. In de loop van de tijd kan het risico dat bij u past, veranderen. Daarom vragen we u iedere vijf jaar opnieuw de profielbepaler in te vullen. Wilt u vaker kijken of uw risicoprofiel is veranderd? Dat kan ook. U kunt tussentijds de profielbepaler invullen. Verandert uw risicoprofiel, dan passen we uw beleggingsdeel aan. Dit doen we niet vaker dan één keer per jaar. We passen uw uitkering aan op de datum waarop u de uitkering aankocht.

Partnerpensioen

Bij het variabel pensioen hoort ook een partnerpensioen. Komt u te overlijden, dan krijgt uw partner een uitkering. Standaard is het partnerpensioen 70% van uw pensioenuitkering. 
Maar u kunt ook andere keuzes maken. U kunt kiezen voor een lager partnerpensioen. Of voor helemaal geen partnerpensioen, bijvoorbeeld als u geen partner hebt. Uw eigen pensioenuitkering wordt dan hoger. Wilt u een lager of geen partnerpensioen? En hebt u wel een partner? Dan moet uw partner hier toestemming voor geven. Voor het partnerpensioen geldt:

 • Na uw overlijden krijgt uw partner ook een variabele uitkering, in dezelfde variant (Hoge startuitkering of Groeiverwachting) als uw ouderdomspensioen.
 • Deze uitkering is in het begin 70% (of een afgesproken lager percentage) van uw ouderdomspensioen. Omdat het een variabele uitkering is, kan de uitkering daarna ieder jaar hoger of lager worden.
 • Na uw overlijden vragen wij uw partner om vast te stellen hoeveel risico bij hem of haar past (15, 30 of 45% beleggen). En we passen het basisdeel en het beleggingsdeel hierop aan.

Wanneer u de uitkering ontvangt

U kunt zelf bepalen wanneer u uw uitkering ontvangt. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen iedere maand te ontvangen. Of eenmaal per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Net wat u handig vindt.

Vroegtijdig overlijden verzekeren

Komt u te overlijden, dan stopt uw pensioenuitkering. Hebt u een partner en hebt u partnerpensioen geregeld? Dan krijgt uw partner na uw overlijden hieruit een uitkering. Hebt u geen partner (meer), of overlijdt uw partner kort na u? Dan stoppen alle uitkeringen. 

Het kan gebeuren dat u vrij kort na het begin van uw pensioen overlijdt. Mogelijk hebt u dan meer betaald voor uw pensioen, dan u aan uitkeringen hebt ontvangen. Vindt u dit vervelend? Dan kunt u een contraverzekering afsluiten. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan uw nabestaanden als u (en eventueel uw partner) overlijden. 

Let op: wilt u voorkomen dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering? Dan kunnen uw nabestaanden de contraverzekering zelf afsluiten. Uw pensioenadviseur kan u hier meer over vertellen.

De hoogte van uw uitkering

Het basisdeel van uw uitkering stellen we één keer vast. Dit doen we op basis van een rekenrente. Deze is gebaseerd op onder andere de marktrente. Het basisdeel kan alleen veranderen als uw risicoprofiel verandert. U zet dan een groter of kleiner deel van uw pensioen vast.

De hoogte van het beleggingsdeel stellen we ieder jaar opnieuw vast. Dit doen we steeds op de datum waarop u uw uitkering aankocht. Hierdoor kan de hoogte van uw uitkering elk jaar veranderen.

Verzekeraars bepalen de hoogte van het beleggingsdeel op basis van:

 • het resultaat van uw beleggingen in het afgelopen jaar
 • een rekenrente, die is gebaseerd op de marktrente
 • de gemiddelde resterende levensverwachting

Vervolgens spreiden ze de resultaten van uw beleggingen over vijf jaar. Zo voorkomen zij dat uw uitkering ieder jaar sterk verandert. Let op: verzekeraars berekenen uw bruto uitkering. U betaalt hierover wel nog belasting en premies.

Uw voordelen

Het variabel pensioen biedt u verschillende voordelen. Komt u te overlijden en krijgt uw partner recht op een partnerpensioen? Dan is ook dit een variabele uitkering. Uw partner heeft dan dezelfde voordelen.

 • U hebt kans op een hogere uitkering, doordat u belegt
  Het variabel pensioen geeft u kans op een hogere uitkering dan een vast pensioen. Zonder dat u meer geld moet inleggen. Dit kan doordat u belegt met een deel van uw pensioengeld. Wij verwerken het resultaat van de beleggingen in het beleggingsdeel van uw uitkering. Zijn de resultaten hoog genoeg? Dan kan uw uitkering even hoog blijven. Of uw uitkering kan stijgen. Dit hangt af van de variant die u kiest. U leest er hieronder meer over, bij ‘Twee varianten’.
 • U loopt meer of minder risico, afhankelijk van wat bij u past
  Bij het variabel pensioen loopt u altijd risico met een deel van uw pensioen. We helpen u te bepalen hoeveel risico bij u past. Hierbij is van belang hoeveel risico u wilt nemen. En hoeveel risico u verantwoord kunt nemen. Wilt én kunt u meer risico nemen? Dan kunt u met een groter deel van uw pensioen beleggen. Hierdoor kan uw uitkering nog hoger worden, of juist meer dalen. Wilt u minder risico nemen? Dan belegt u met een kleiner deel van uw geld. Uw uitkering kan dan wat minder hoog worden. Maar uw uitkering kan ook minder dalen.
 • U hebt altijd bepaalde zekerheid over uw uitkering
  U belegt niet met ál uw pensioengeld. U belegt met 15%, 30% of 45% van uw koopsom. De rest van uw uitkering blijft even hoog. U krijgt dus altijd minimaal dit vaste bedrag. Dit bedrag kan alleen veranderen, als u meer of minder risico wilt én kunt nemen. We voorkomen ook dat uw uitkering sterk schommelt. Dit doen we door de resultaten van beleggingen te spreiden over vijf jaar.
 • Flexibiliteit van tussentijds aanpassen
  Hoeveel risico bij u past, kan veranderen. Daarom vragen wij u iedere vijf jaar om dit vast te stellen. Verandert dit? Dan passen wij de grootte van uw beleggingsdeel en basisdeel aan. U kunt ook tussentijds kijken of het risico dat bij u past, is veranderd. Is dat het geval, dan passen wij uw beleggingsdeel en basisdeel aan. Dit doen we niet vaker dan eenmaal per jaar.

De kosten van uw variabel pensioen

Komt op uw pensioendatum een geldbedrag vrij uit uw pensioenregeling? Dan kunt u van dit bedrag het Direct Ingaand Variabel Pensioen aankopen. Dit bedrag noemen we de koopsom. Met de koopsom betaalt u dus uw toekomstige pensioenuitkeringen. Maar er zijn ook enkele kosten. We zetten ze voor u op een rij. Let op: berekent u uw pensioenuitkering met een rekentool? Dan zijn alle kosten al verwerkt in alle uitkeringsbedragen die u ziet. Ook in de bedragen in de offerte zijn deze kosten al verwerkt. Van deze bedragen zijn nog géén belasting en premies afgetrokken. 

Administratie en beheer

Een verzekeraars beheert uw pensioen en zorgt voor de administratie. De kosten hiervoor betaalt u niet apart. Die trekken ze eenmalig af van de koopsom. Deze kosten zijn vaak 10% van uw koopsom, met een maximum van € 2.500,00. Ook voor het beheren van uw beleggingsdeel brengen ze kosten in rekening. De kosten voor administratie en beheer staan precies in de offerte. U kunt een offerte aanvragen via onze pensioenadviseur.

Fondskosten

Het geld van uw beleggingsdeel beleggen verzekeringsmaatschappijen in een professioneel beleggingsfonds. Voor dit fonds maken ze kosten. Deze zijn verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Wilt u weten hoe hoog deze kosten zijn? Kijk dan bij het door u betreffende beleggingsfonds

Belasting en premies

Verzekeraars berekenen uw bruto pensioen. Maar u moet hierover wel nog een deel afdragen aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen bestaan uit:

 • loonbelasting
 • premies volksverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Hoe hoog deze percentages zijn, kan per jaar verschillen. De overheid bepaalt dit. De verzekeraar houdt deze loonheffingen in op uw uitkering en ze dragen dit bedrag af aan de Belastingdienst. Dat zijn zij wettelijk verplicht. Ze betalen uw uitkering netto uit. Let op: hebt u meerdere inkomensbronnen? Dan is het mogelijk dat u achteraf een bedrag moet bijbetalen aan de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Advies en bemiddeling

De beslissing over uw pensioenuitkering is heel belangrijk. Het bepaalt hoeveel u later kunt uitgeven. En hoeveel risico u loopt. Daarom kunt u het Direct Ingaand Variabel Pensioen vaak alleen aanschaffen via een onafhankelijke financieel adviseur zoals Honig en Honig, die u zelf betaalt. Dit is géén adviseur van een verzekeringsmaatschappij. Onze pensioenadviseur kan adviseren over producten van diverse verzekeraars.

Een adviseur kan verschillende dingen voor u doen. Zo kan de adviseur advies geven over de pensioenuitkering die bij u past. Hebt u genoeg kennis om zonder advies uw keuze te maken? Dan kunt u afspreken dat onze adviseur alleen het pensioen voor u aanvraagt (bemiddeling). Met een opdracht tot dienstverlening spreken wij vooraf met u af wat wij voor u doen en hoeveel dit u kost. 

Meer weten over het direct ingaand pensioen?

Afspraak voor advies direct ingaand pensioen

Wij geven u graag persoonlijk en professioneel financieel advies, passend bij uw situatie. Neem contact met ons op voor een afspraak op 072-5642669 of info@honigenhonig.nl.

Benodigde documenten bij aanvraag direct ingaande lijfrente en direct ingaand pensioen 

De volgende documenten zijn van belang bij de afwikkeling van uw direct ingaande lijfrente en direct ingaand pensioen 

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • een kopie van de originele polis(sen)
 • een kopie van een bankafschrift op uw naam
 • een getekende kopie van de offerte
 • een kopie van uw pensioentoezegging (pensioenbrief of pensioenreglement)
 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
 • een volledig ingevuld en ondertekend model opgaaf loonheffing

Als er sprake is van pensioenverevening:

 • een volledig ingevuld en ondertekend formulier gegevens van uw partner
 • een kopie van geldig identiteitsbewijs van de partner
 • een kopie van een bankafschrift op uw partners naam

Als er sprake is van kapitaalsoverdracht van pensioen of lijfrentekapitaal

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier waardeoverdracht 

Nieuws

Checklist nieuwe privacywet (AVG) en personeel

Checklist nieuwe privacywet (AVG) en personeel

Wat betekent de nieuwe privacywet (AVG) voor u als ondernemer? En voor uw personeel? Een overzicht met 9 belangrijke taken voor werkgevers.

Lees meer ...

Personeelsdossier en privacy, hoe zit dat?

Personeelsdossier en privacy, hoe zit dat?

Als werkgever bent u verplicht om van alle werknemers een personeelsdossier bij te houden. Uw personeel moet erop kunnen vertrouwen dat u zorgvuldig met die gegevens omgaat en dat niet zomaar iedereen erbij kan. Hoe zit het met de privacywetgeving?

Lees meer ...

Pensioen bij scheiding vanaf 2020 automatisch verdeeld

Pensioen bij scheiding vanaf 2020 automatisch verdeeld

Vanaf 2020 moet het pensioen na een echtscheiding automatisch verdeeld worden over beide ex-partners. Dit stelt Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor in een brief aan de Tweede Kamer. Koolmees wil hiervoor de Wet verevening...

Lees meer ...

Kabinetsplan kortere loondoorbetaling bij ziekte werkt averechts

Kabinetsplan kortere loondoorbetaling bij ziekte werkt averechts

In oktober 2017 verscheen het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Over de plannen op het gebied van sociale zekerheid ontstond toen veel ophef. Nu het stof wat is neergedaald, is het tijd voor een beschouwing. De lange termijn visie voor de lo...

Lees meer ...

Klaar voor de belastingaangifte 2018?

Klaar voor de belastingaangifte 2018?

Op 1 maart is het weer zover, vanaf dan mag iedereen achter de computer kruipen om de belastingaangifte over het jaar 2017 in te dienen. Bent u er al klaar voor? Wij helpen u graag op weg.

Lees meer ...

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wo...

Lees meer ...