donderdag 26 november 2020 10:19

Eerste Hulp bij Zorgverzekeringen

Help! De zorgverzekeraars roepen om het hardst op televisie, radio en internet waarom u nu over moet stappen naar hun betere of goedkopere zorgverzekering. Maar is dat echt verstandig? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Deze Eerste Hulp Bij Zorgverzekeringen zet de meest gezochte antwoorden voor u op een rij!

Bereken uw premie

De meest gezochte antwoorden over de zorgverzekering op een rij!

Is een zorgverzekering verplicht?

Ja, een zorgverzekering is verplicht. Maar u kunt het zo duur maken als u zelf wilt. U bent verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit is het minimale pakket aan zorg en omvat:

 • Kosten voor de huisartsbezoeken.
 • Behandeling in het ziekenhuis door medische specialisten.
 • Ziekenhuisvervoer: ambulance en met auto of openbaar vervoer.
 • Ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis.
 • Bloedonderzoek via huisarts en specialist in het ziekenhuis.
 • Kraamzorg en verloskundige zorg.
 • Tandartskosten voor verzekerden t/m 17 jaar of in hele uitzonderlijke gevallen ook voor mensen boven de 18 (zoals een ingreep bij de kaakchirurg, kunstgebitten of bij een groeistoornis)
 • Vervanging van snij- en hoektanden die beschadigd zijn als gevolg van een ongeval of aandoening: geldt voor jongeren tot 23 jaar.
 • Geneesmiddelen en medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven en in het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem zijn opgenomen.
 • Psychologische hulp.
 • Logopedie (indien er een geneeskundig doel is) en ergotherapie (maximaal 10 behandelingen per kalenderjaar).
 • Fysiotherapie voor chronisch zieken vanaf de 21e behandeling.
 • Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen).
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-continentie tot en met de 9e behandeling.
 • Drie uur dieetadvies.
 • Operatie van het bovenooglid (als u door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kunt zien).
 • Plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben.
 • Medisch noodzakelijke besnijdenis.
 • Fysiotherapie/oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen). Maximaal 36 behandelingen.
 • Opvang en zorg als u om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen. Dit heet eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis.
 • Wijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging.
 • Hulpmiddelen revalidatie, behandeling, verzorging of een specifieke beperking.
 • Zorg voor gehandicapten: de kosten voor de behandeling van een gehoorstoornis of taalontwikkelingsstoornis.
 • Revalidatie voor ouderen.
 • Behandelingen oefentherapie: mensen met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.
 • Zittend ziekenvervoer voor kankerpatiënten: kankerpatiënten die immuuntherapie ontvangen, krijgen het vervoer van en naar de behandeling vergoed.
 • Verzorging aan minderjarigen die samenhangt met de geneeskundige zorg die het kind nodig heeft (bijvoorbeeld hulp bij wassen en medicijnen innemen).
 • Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket.
 • Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen.
 • De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruikmaken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. 
 • Sinds 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling.

Bron: Rijksoverheid

Let op!

Voor sommige onderdelen betaalt u wel eigen risico en/of bent u wettelijk verplicht een eigen bijdrage te betalen. Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Vraag dit dan na bij de zorgverzekeraar.

Ik wil zelf kiezen naar welk ziekenhuis of fysiotherapeut ik ga, hoe weet ik of dat zelf mag kiezen van een verzekeraar?

Of u zelf mag kiezen bij wie u uw zorg krijgt hangt af van de verzekeraar. Vaak benoemen ze dit op hun website, maar kijk ook goed naar de polisvoorwaarden. Er zijn 3 soorten:

Naturapolis

Uw zorgverzekeraar heeft contracten met zorgaanbieders en bepaalt waar u uw zorg moet halen.

Voordeel

 • Vaak goedkoop

Nadeel

 • Beperkte tot geen keuze waar u uw zorg ontvangt

Budgetpolis

Uw zorgverzekeraar heeft contracten met een zeer beperkt aantal zorgaanbieders en bepaalt waar u uw zorg moet halen.

Voordeel

 • Goedkoop

Nadeel

 • Beperkte tot geen keuze waar u uw zorg ontvangt
 • Alleen een internetapotheek

Restitutiepolis

U mag zelf kiezen waar u uw zorg haalt. Let op: ook hier hebben verzekeraars vaak contracten afgesloten met zorgverleners en kan de restitutiepolis per verzekeraar verschillen.

Voordeel

 • U mag zelf kiezen waar u geholpen wordt

Nadeel

 • U betaalt vaak meer premie

Ik wil graag mijn eigen merk medicijnen blijven ontvangen. Waar moet ik dan naar kijken?

De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van medicijnen met dezelfde werkzame stof. Dit betekent dat een zorgverzekeraar het merk medicijn uitkiest, en daarbij niet bekijkt of dat ook voor jou het beste medicijn is. Steeds meer verzekeraars werken met dit preferentie- of vaste prijsbeleid. Wil jij zelf bepalen welk merk medicijnen u krijgt? Kies dan voor een zorgverzekeraar die geen preferentie- of vaste-prijsbeleid hanteert.

Het eigen risico is komend jaar opnieuw €385,-, wat betekent dit voor mij?

Voor zorgkosten uit de basisverzekering geldt een eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen, voordat uw zorgverzekeraar uw zorgkosten vergoedt. Soms kunt u ook te maken krijgen met een eigen bijdrage: dit is het deel van de rekening dat u altijd zelf moet betalen.

De verzekeraar vraagt of ik nog een vrijwillig eigen risico wil dragen, waarom zou ik dat doen?

Als u uw eigen risico verhoogt, krijgt u korting op de premie: ofwel het bedrag dat u iedere maand aan de zorgverzekeraar moet betalen wordt lager.

Waarom wel?

Waarom niet?

U heeft in de afgelopen jaren nauwelijks gebruikgemaakt van uw eigen risico

U heeft in de afgelopen jaren regelmatig gebruikgemaakt van uw eigen risico

U gaat nooit naar het ziekenhuis en maakt geen gebruik van medicijnen

U verwacht dit jaar meer zorg nodig te hebben dan het verplichte eigen risico van €385

U bent in staat om in 1 keer het eigen risicobedrag te betalen als het nodig is

U bent niet in staat om in 1 keer het eigen risicobedrag te betalen als het nodig is

Ik moet ook nog kiezen of ik aanvullend verzekerd wil zijn, wat kan ik hier het beste kiezen?

Een aanvullende zorgverzekering sluit u af als u zorg vergoed wilt krijgen die niet binnen de basisverzekering valt. Denk aan kosten voor contactlenzen of de tandarts. Een aanvullende verzekering loont alleen als de extra premie die u betaalt, lager is dan de zorgkosten die u in het komende jaar verwacht te maken.

Let op!

De inhoud van aanvullende pakketten verschilt per verzekeraar. Deze som moet u dan ook per verzekeraar opnieuw maken.

Aansluiten bij een collectief of niet?

Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die u met een groot aantal mensen afsluit, bijvoorbeeld via uw werkgever. Vaak krijgt u korting, maar daarmee hoeft hij niet het voordeligste te zijn. Zelfs dan kan het een prima keuze zijn omdat er vaak interessante aanvullende dekkingen en gratis toegang tot preventieve zorg in een collectieve verzekering zitten.

Ik ga graag op vakantie, ben ik in het buitenland nog verzekerd?

Als u op vakantie gaat naar het buitenland, blijft u verzekerd voor zorg. Welke medische zorg u kunt krijgen, hangt af van het land waar u op vakantie bent. Ook de vergoeding van zorgkosten hangt daarvan af. Soms dekt uw zorgverzekering sommige kosten niet of niet helemaal.

Heeft u alleen een basis zorgverzekering, dan bent u verzekerd voor spoedeisende medische hulp tegen dezelfde voorwaarden en tarieven als in Nederland. Let er daarom goed op dat u niet naar een privé kliniek wordt gebracht waar de prijzen veel hoger liggen. Ook zijn de kosten voor het vervoer met een helikopter veel hoger dan met een ambulance, waardoor u snel op het maximale tarief van uw basiszorgverzekering zit. Wanneer de kosten voor de zorg in het buitenland hoger zijn dan dit tarief, dan moet u dit verschil zelf betalen. Vooral in bergachtige gebieden is dit risico groot. Veel ongelukken gebeuren tijdens het sporten in de bergen. Opsporings- en reddingskosten in de bergen vergoedt de basiszorgverzekering niet. Net als een gipsvlucht terug naar huis. Maar ook in de zomervakantie zijn er landen rondom de Middellandse Zee waar u standaard naar een privékliniek gebracht zal worden. Om over de kosten in Amerika maar te zwijgen.

Wilt u dit risico niet lopen? Kijk dan of een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering wel de gewenste vergoeding voor deze zaken biedt.

Ik heb besloten dat ik wil overstappen, hoe gaat dat dan nu verder?

Nadat de premies door de verzekeraars bekend zijn gemaakt is het weer mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar of zorgverzekering. Overstappen kan in principe tot 1 januari van het volgende jaar (dus uiterlijk tot en met 24:00 op 31 december). Als u alleen een basiszorgverzekering wil afsluiten kunt u zich tot 1 februari aanmelden bij de nieuwe verzekeraar. Let op: opzeggen bij uw oude verzekeraar kan tot uiterlijk 31 december. Heeft u ook aanvullende verzekeringswensen? Wacht dan met opzeggen tot de nieuwe zorgverzekeraar u geaccepteerd heeft. Met name bij de meest uitgebreide aanvullende dekkingen worden er gezondheidsvragen gesteld. De verzekeraar mag u op grond daarvan weigeren.

Moet ik mijn kinderen tot 18 jaar ook verzekeren?

Ja, u bent verplicht om uw kinderen binnen 4 maanden na de geboorte in te schrijven bij een zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft u geen premie te betalen en geldt er ook geen eigen risico. Wilt u uw kind ook aanvullend verzekeren? Zorg dan dat deze onder de naam van de ouder met de meest uitgebreide aanvullende verzekering staat ingeschreven. Bij vrijwel alle verzekeraars geldt in dat geval diezelfde dekking ook voor de kinderen.

Kan ik ook tussentijds mijn verzekering opzeggen of mij later in het jaar aanmelden bij een verzekeraar?

Tussentijds opzeggen kan alleen indien er sprake is van een verhoging van premie en/of wijziging van de voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemer. Of als 1 van de volgende situaties zich voordoen:

 • Het bereiken van de leeftijd van 18 jaar
 • Er wordt een collectief contract beëindigd i.v.m. aangaan van een nieuw dienstverband
 • Er is sprake van echtscheiding

U kunt zich na deze situaties aanmelden bij een andere verzekeraar. U kunt zich later in het jaar aanmelden als 1 van de volgende situaties zich voordoen:

 • U komt uit het buitenland en dient u verplicht voor de basisverzekering te verzekeren
 • U komt uit een militair dienstverband en dient u verplicht voor de basisverzekering te verzekeren
 • U bent momenteel onverzekerd

Let op!

Bij enkele zorgverzekeraars is het mogelijk om gedurende het jaar de dekking van de aanvullende verzekering te wijzigen. Informeer bij uw verzekeraar wat uw mogelijkheden zijn.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op donderdag 26 november 2020 10:30