T: 072-5642669

U bevindt zich hier:Actueel»Nieuws»Eindrapport gegevensverwerking SZW
woensdag, 24 januari 2018 14:47

Eindrapport gegevensverwerking SZW

Wat zijn de wettelijke vereisten ten aanzien van registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde (medisch) gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico's en hoe zijn deze wettelijke vereisten vertaald in praktijkrichtlijnen en protocollen?

In het onderzoek 'Wettelijk kader registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde medische gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico's' is beschreven welke wettelijke bepalingen in het algemeen gelden wanneer er sprake is van het verwerken van (medische) persoonsgegevens. Het onderzoek is te downloaden via de website van Rijksoverheid. 

Achtergrondinformatie onderzoek SZW

De directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft ernaar dat iedereen gezond en vitaal werkt tot aan zijn pensioen. G&VW stimuleert werkgevers om samen met werknemers maatregelen te nemen op het terrein van arbeid en gezondheid met het oog op duurzame inzetbaarheid.

De SER geeft in zijn advies ‘Stelsel voor gezond en veilig werken (21 december 2012)’ aan dat preventiebeleid essentieel is voor duurzame inzetbaarheid en beschrijft een aantal instrumenten waarmee werkgevers en werknemers zelf werk kunnen maken van preventie, waaronder een persoonlijk dossier dat informatie bevat en gegevens over de gehele werkgeschiedenis van de werknemer en de arbeidsomstandigheden en risico's waarmee deze te maken heeft (gehad).

In dit kader wil het ministerie van SZW zicht krijgen op wat de wettelijke vereisten zijn ten aanzien van registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde (medisch) gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico's en hoe deze wettelijke vereisten zijn vertaald in praktijkrichtlijnen en protocollen.

Download 'Eindrapport gegevensverwerking SZW'

Pin it

Nieuws

Nieuwe APK-regelgeving ingevoerd

Nieuwe APK-regelgeving ingevoerd

Vanaf 20 mei wordt de nieuwe APK-regelgeving ingevoerd. Alle voertuigbezitters hebben met een APK-keuring te maken: het is een verplichting die hoort bij het hebben van een voertuig. De keuring draagt bij aan de veiligheid op de weg. Dit meldt de RDW...

Lees meer ...

Gewijzigde VRKI gepubliceerd

Gewijzigde VRKI gepubliceerd

VRKI 2.0, de vernieuwde versie van het instrument waarmee verzekeraars, beveiligingsbedrijven, huizenbezitters en ondernemers sinds de jaren 80 het inbraakrisico van een pand kunnen vaststellen, is gepubliceerd. Ook is het Wijzigingsblad A10 BORG 200...

Lees meer ...

Onderzoek UWV toont aan: eigenrisicodragen WGA werkt

Onderzoek UWV toont aan: eigenrisicodragen WGA werkt

Eigenrisicodragers voor de WGA realiseren aanzienlijk meer uitstroom uit de WGA dan UWV. Dit blijkt uit onderzoek dat de uitkeringsinstantie heeft uitgevoerd. Vooral de uitstroom naar de IVA is bij private uitvoering vele malen hoger. Maar eigenrisic...

Lees meer ...

Verkorting loondoorbetaling bij ziekte gaat voorlopig niet door

Verkorting loondoorbetaling bij ziekte gaat voorlopig niet door

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt terug op de in het Regeerakkoord vastgelegde plannen om de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers (minder dan 25 medewerkers) te verkorten van twee naar een jaar. Dit mel...

Lees meer ...

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Het kabinet is niet van plan de bekostiging van de bedrijfsartsen weg te halen bij werkgevers en voortaan via de Zorgverzekeringswet te laten lopen. Dat stelt staatssecretaris Van Ark duidelijk in antwoord op Kamervragen.

Lees meer ...

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout krijgen recht op een schadevergoeding. De Eerste Kamer stemde vanmiddag in met het wetsvoorstel...

Lees meer ...