T: 072-5642669

U bevindt zich hier:Actueel»Nieuws»Fors hogere WIA-instroom in 2016
dinsdag, 13 juni 2017 09:17

Fors hogere WIA-instroom in 2016

In 2016 is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)sterk toegenomen. In de twee voorafgaande jaren was er juist sprake van een daling. Dit blijkt uit het UWV Kennisverslag 2017 (UKV). De stijging in 2016 is geconcentreerd bij twee groepen: WW’ers en werknemers.

Na een daling in 2015 is de WIA-instroom in 2016 met bijna 12% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. “Zowel de afname in 2015 als de toename in 2016 zijn bijzonder als we naar de historie van de WIA kijken”, aldus UWV. De toename in 2016 is zowel zichtbaar bij de IVA als bij de WGA, en in ongeveer gelijke mate. Het aantal eindedienstverbanders blijft na de sterke afname in 2015 constant.

23% meer WW’ers

Vorig jaar stroomden bijna 23% meer WW’ers de WIA in dan in 2015. Deze stijging is volgens UWV voor 80% te verklaren doordat twee jaar eerder het aantal mensen met een WW-uitkering in een vergelijkbare mate toenam. Daarnaast speelt een rol dat de WW’ers gemiddeld ouder en vaker vrouw zijn (10%). De laatste 10% stijging komt doordat een groter deel van de WIA-aanvragen werd toegekend. Er zijn geen uitvoeringstechnische oorzaken aan te wijzen voor de toename.

WIA-instroom vanuit werknemers

De stijging van de WIA-instroom vanuit de werknemers is volgens UWV voor circa 25% te verklaren doordat werknemers gemiddeld steeds ouder zijn en doordat er steeds meer vrouwen werken. Voor ongeveer 25% komt de stijging doordat een groter deel van de WIA-aanvragen werd toegekend. Ook hier zijn geen uitvoeringstechnische oorzaken aan te wijzen voor de toename.

De resterende 50% is het gevolg van meer WIA-aanvragen door werknemers. UWV heeft geen verklaring kunnen vinden voor deze toename van het aantal nieuwe aanvragen. “De ziekmelding, begeleiding en re-integratie in de eerste twee ziektejaren is de verantwoordelijkheid van de werkgever en ligt daarmee buiten het gezichtsveld van UWV.”

Conclusies UWV

  • De stijging van de instroom in 2016 is geconcentreerd bij 2 groepen van WIA-verzekerden: werknemers (mensen die gedurende de hele wachttijd voor de WIA in loondienst waren) en WW’ers.
  • In 2016 stroomden bijna 23% meer WW’ers de WIA in dan in 2015. Deze stijging is voor 80% te verklaren doordat 2 jaar eerder het aantal mensen met een WW-uitkering in een vergelijkbare mate toenam. Daarnaast speelt een rol dat de WW’ers gemiddeld ouder en vaker vrouw zijn (10%). De laatste 10% stijging komt doordat een groter deel van de WIA-aanvragen werd toegekend.
  • De stijging van de WIA-instroom vanuit de werknemers is voor circa 25% te verklaren doordat werknemers gemiddeld steeds ouder zijn en doordat er steeds meer vrouwen werken. Voor ongeveer 25% komt de stijging doordat een groter deel van de WIA-aanvragen werd toegekend. Het resterende deel van de toename (circa 50%) komt doordat meer werknemers een WIA-uitkering aanvroegen. Waarom dat vaker gebeurde weten we niet. De ziekmelding, begeleiding en re-integratie in de eerste 2 ziektejaren is de verantwoordelijkheid van de werkgever en ligt daarmee buiten het gezichtsveld van UWV.
  • Waarom het toekenningspercentage in 2016 steeg, is onduidelijk. Er zijn geen uitvoeringstechnische oorzaken aan te wijzen voor de toename.

Opmerking Honig en Honig

Als gevolg van de gestegen WIA-instroom in 2016 zal de WGA premie in 2018 stijgen. Welke effecten de gestegen uitkeringslast heeft voor uw bedrijf hangt af of van uw bedrijfsomvan of WIA-loonsoom. Een kleine werkgever betaalt een sectorpremie, de middelgrote werkgever betaalt deels een sectorpremie en deels een bedrijfsgedifferentieerde premie en de grote werkgever betaalt uitsluitend een bedrijfsgedifferentieerde premie.

Naar verwachting zal UWV pas in september de definitieve cijfers bekend maken en de premie voor 2018 presenteren. Gezien de gestegen schadelast kan het eigenrisicodragerschap voor de WGA en de ZW een goed alternatief zijn voor grip op en regie van de werkgeversrisico’s rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Naar onze mening kan het UWV u niet altijd goed van dienst zijn en daarnaast laat UWV een onduidelijk beeld achter over haar inspanningen en resultaten. Het lijkt erop dat de Wet Bezava meer effect heeft dan verwacht. Met een integrale oplossing voor arbo en re-integratie, verzuim, WGA-ERD en ZW-ERD eventueel aangevuld met WIA-aanvullingen kunt u het werkgevers en werknemersrisico beperken en financieel beter opvangen.

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte? Neem dan contact met ons op en bel Honig en Honig 072-5642669 of mail uw vraag naar info@honigenhonig.nl. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer als het gaat om de collectieve inkomensverzekeringen.

Advies nodig

Laatst aangepast op vrijdag, 22 september 2017 15:49
Pin it

Nieuws

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Het kabinet is niet van plan de bekostiging van de bedrijfsartsen weg te halen bij werkgevers en voortaan via de Zorgverzekeringswet te laten lopen. Dat stelt staatssecretaris Van Ark duidelijk in antwoord op Kamervragen.

Lees meer ...

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout krijgen recht op een schadevergoeding. De Eerste Kamer stemde vanmiddag in met het wetsvoorstel...

Lees meer ...

Verzekeraars en brandweer slaan alarm: helft bedrijven failliet na brand

Verzekeraars en brandweer slaan alarm: helft bedrijven failliet na brand

Veel ondernemers onderschatten de impact van een (grote) brand op de continuïteit van hun bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen is na zo’n brand binnen twee jaar failliet. Een gezamenlijke visie van het Verbond van Verzekeraars en de brandw...

Lees meer ...

Informatie voor relaties van Honig en Honig over de Verwerkingsovereenkomst (AVG)

Informatie voor relaties van Honig en Honig over de Verwerkingsovereenkomst (AVG)

U heeft er vast al iets over gelezen. Op 25 mei a.s. treedt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, in werking. Deze (Europese) verordening heeft tot doel burgers extra bescherming te bieden op het gebied van privacy. Uiteraard...

Lees meer ...

Einde overgangsregeling Arbowet

Einde overgangsregeling Arbowet

De vernieuwde Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018. Vanaf dat moment moeten alle werkgevers aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen.

Lees meer ...

Verzilverhypotheek biedt uitkomst voor “arme” ouderen

Verzilverhypotheek biedt uitkomst voor “arme” ouderen

Ouderen met weinig inkomen, maar wel met een woning met een behoorlijke overwaarde én geen mogelijkheid om die overwaarde te verzilveren. Oftewel ‘steenrijk, maar geldarm’. Daar lijkt nu verandering in gekomen. Met de Verzilverlening van de Stichting...

Lees meer ...