maandag 03 juli 2017 15:37

Geen automatische incasso bij te laag of onvoldoende saldo

Het kan dat er tijdens de automatische incasso niet genoeg geld op uw rekening stond. Geen probleem, dat kan gebeuren. Wij helpen u graag met een oplossing.

Onvoldoende saldo

Als er niet genoeg geld op uw rekening staat, kan de bank het bedrag niet afschrijven. Sommige banken doen dit wel, maar storneren het vervolgens weer. Banken mogen binnen 5 dagen alsnog proberen het bedrag af te schrijven. Toch verschilt het hoe banken hiermee omgaan. Vraag uw bank hoe zij dit aanpakt.

Nieuwe incassopoging

Uw bank probeert binnen 5 dagen het bedrag alsnog af te schrijven. Als ook deze incassopoging niet lukt, dan gebeurt dat niet meer automatisch. Wij sturen u dan een aanmaning. Wilt u die op tijd betalen? In de aanmaningsbrief staat het betaalkenmerk dat u daarbij nodig heeft.

Herhaald aanbieden?

De SEPA regels geven aan dat de termijn waarbinnen bankstorno’s kunnen worden uitgevoerd vijf dagen bedraagt. Bij de Nederlandse incassovariant “Doorlopende Machtiging Algemeen” bedroeg deze periode 30 dagen. Het terugbrengen van deze periode heeft er toe geleid dat banken andere tijdlijnen moeten hanteren voor het herhaald aanbieden van incasso’s. Afhankelijk hoe de bank dit in de oude situatie deed, ontstaat daardoor nu een lichte toe- of afname van het aantal niet-gehonoreerde transacties.

Hoe gaat uw bank om met een automatische incasso bij te laag of onvoldoende saldo?

 • ABN-AMRO
  Heeft u op de dag van verwerking van de incasso niet voldoende saldo op uw rekening? Dan vindt er geen afschrijving plaats. De incasso kan of meteen worden afgekeurd of krijgt de status 'in behandeling'. Dit kunt u zien in Internet Bankieren. Als de incasso de status 'in behandeling' heeft, zullen wij de incasso alsnog van uw rekening afschrijven als het saldo op uw rekening binnen uiterlijk 4 werkdagen (bij SEPA Incasso Algemeen) of 1 werkdag (bij SEPA Incasso Bedrijven) na de oorspronkelijke dag van verwerking weer voldoende is. Heeft u geen Internet Bankieren? Dan ontvangt u een brief als de incasso is afgekeurd.
 • ING Bank
  ING Bank voert bij onvoldoende saldo de incasso niet uit, maar biedt deze gedurende twee werkdagen opnieuw aan. Als in deze periode wel voldoende saldo aanwezig is, zal de incasso alsnog worden uitgevoerd. In de Nederlandse (domestic) situatie bedroeg deze periode vier dagen. Deze wijziging leidt tot een beperkte stijging van het stornopercentage.
 • Rabobank
  Als er onvoldoende saldo op uw rekening staat, wordt een Euro-incasso toch gewoon afgeschreven. U heeft vier werkdagen de tijd om uw saldo aan te vullen. Blijft het saldo onvoldoende, dan wordt het bedrag na vier werkdagen teruggeboekt. Als u wilt, stuurt de bank u een bericht (Rabo Alert) als u onvoldoende geld op uw rekening heeft om een incasso te betalen. U kunt er dan zelf op tijd voor zorgen dat uw saldo wordt aangevuld.
 • SNS Bank
  SNS Bank voert een incasso direct uit en voert een bankstorno uit als gedurende vier dagen na de uitvoering nog steeds sprake is van onvoldoende saldo op de rekening. Omdat deze periode bij de Nederlandse incassovariant 30 dagen was, leidt dit dus tot een stijging van het aantal bankstorno’s.