maandag 15 oktober 2018 09:12

Geen proeftijd in halfjaar contract

Bij het aannemen van een medewerker voor 6 maanden of korter mag u geen proeftijd opnemen in het contract. Ook als u als opvolgend werkgever wordt gezien. Opvolgend werkgever bent u als de werknemer bijvoorbeeld eerst via een uitzendbureau bij u werkte en vervolgens in dienst treedt. Tenzij u de werknemer een andere functie aanbiedt, of u vraagt andere vaardigheden. In dat geval mag u wel een proeftijd afspreken. Deze proeftijd moet wel aan een aantal regels voldoen.

Duur van de proeftijd

De proeftijd mag maximaal 1 maand duren bij:

  • een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar;
  • een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum is afgesproken.

Bij tijdelijke arbeidscontracten kunnen andere regels voor de proeftijd gelden. Dit kan alleen als dit in de cao staat. Of in een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, zoals een gemeente.

De proeftijd kan maximaal 2 maanden duren bij:

  • een vast dienstverband;
  • een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer.

Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag een werkgever geen proeftijd afspreken.

Proeftijd in schema

Type overeenkomst

Maximale duur proeftijd

Afwijken bij cao mogelijk?

Bepaalde tijd: langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar

1 maand

Ja

Bepaalde tijd: twee jaar of langer

2 maanden

Nee

Bepaalde tijd: einde
(arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum gesteld)

1 maand

Ja

Onbepaalde tijd

2 maanden

Nee

6 maanden + 1 dag = geldige proeftijd

Het toevoegen van 1 dag aan het tijdelijke arbeidscontract van 6 maanden is voldoende. Neem niet alleen de begin- en einddatum op in het contract maar ook de exacte duur. Bijvoorbeeld ‘6 maanden en 1 dag’, dit is duidelijk voor beide partijen.

Regels proeftijd

Houd rekening met de volgende regels als u een proeftijd afspreekt:

  • Bij een contract voor bepaalde tijd is de proeftijd maximaal 1 maand. Dit geldt bij een contract langer dan 6 maanden en korter dan twee jaar
  • Bij een contract voor onbepaalde tijd is de proeftijd maximaal 2 maanden
  • De proeftijd moet ingaan bij het begin van de arbeidsovereenkomst
  • De proeftijd is gelijk voor beide partijen
  • De proeftijd moet schriftelijk worden afgesproken

Voldoet de proeftijd niet aan de regels, dan is deze ongeldig. Juridisch heet dit een nietig proeftijdbeding.

Ontslag tijdens proeftijd

Voor ontslag tijdens de proeftijd geldt geen preventieve toets door UWV of de kantonrechter. Er geldt geen opzegtermijn. En er hoeft  geen sprake te zijn van 1 van de redelijke gronden voor ontslag. Een werkgever hoeft ook niet te kijken of de werkgever de werknemer binnen de het bedrijf of organisatie kan herplaatsen.

Ontslag in de proeftijd is ook mogelijk als een werknemer ziek wordt. Een werknemer krijgt geen langere proeftijd als hij/zij tijdens de proeftijd ziek wordt. Ontslaat de werkgever de werknemer in de proeftijd terwijl u ziek bent? Dan heeft de werknemer mogelijk recht op een Ziektewetuitkering.

Bronnen: ARAG en Rijksoverheid

Laatst aangepast op woensdag 09 oktober 2019 08:51