woensdag 25 september 2019 14:58

Geen RI&E of plan van aanpak? Dit kan een boete opleveren!

De Inspectie SZW heeft het afgelopen jaaar meer mogelijkheden gekregen bij het opleggen van boetes. Niet alleen wanneer inspecteurs onderzoek doen na bedrijfsongevallen, maar ook bij preventieve bedrijfsbezoeken. De boete voor het ontbreken van de RI&E is verhoogd en vanaf nu kan ook het niet hebben van een plan van aanpak direct worden bestraft.

Boetetarieven afhankelijk van aard van het letsel bij bedrijfsongevallen

De dit voorjaar aangekondigde wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is op 22 juli officieel bekend gemaakt in de Staatscourant en trad op 23 juli in werking. Er komen meer verschillende tarieven voor overtredingen, waarbij de hoogte van het boetebedrag afhangt van de omstandigheden en de ernst van het letsel.

Voorheen werden bedrijfsongevallen waarbij sprake was van ziekenhuisopname of blijvend letsel beboet, maar het maakt nogal een verschil of iemand wordt opgenomen voor een gebroken been of voor een dwarslaesie. Daarom wordt er qua boetehoogte meer gevarieerd; hoe ernstiger het letsel hoe hoger de boete. Deze wijziging is het gevolg van een aantal rechterlijke uitspraken.

Lees de wijziging in Staatscourant 2019, 40497

Directe boete bij niet hebben van een RI&E of plan van aanpak

Heeft een bedrijf de risico’s niet in kaart? Dan kan het ontbreken van de RI&E een boete van € 4.500,00 betekenen (dit was: € 3.000,00). Want – hoewel het iets beter lijkt te gaan – nog steeds heeft de helft van alle bedrijven geen RI&E. Ook de boete voor het ontbreken van een plan van aanpak is verhoogd van € 750,00 naar € 3.000,00.

Nieuwe aanpak

Wat nieuw is in de aanpak van deze overtredingen, is dat een bedrijf dat tijdens het bedrijfsbezoek niet beschikt over een RI&E of een plan van aanpak direct een boete kan krijgen. Tot 23 juli 2019 bleef dit in eerste instantie bij een waarschuwing of kennisgeving. Werd hierna opnieuw dezelfde overtreding vastgesteld bij het bedrijf dan volgde pas een boete.

Normbedragen voor boetes

Als een RI&E of Plan van Aanpak ontbreekt, worden de normbedragen voor boetes maximaal respectievelijk € 4.500,00 en € 3.000,00. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete. Een boete is echter geen afkoopsom; er moet nog steeds een RI&E worden opgesteld.

De normbedragen (conform Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving) gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven en instellingen met minder medewerkers gelden de volgende percentages:

  1. bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent
  2. bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent
  3. bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent
  4. bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50 procent
  5. bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60 procent
  6. bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80 procent

Voor elk bedrijf een passende RI&E

Bedrijven die aan de slag willen met het bestrijden van risico’s op de werkvloer staan er niet alleen voor. Om de RI&E uit te voeren zijn veel gratis tools beschikbaar, die rekening houden met verschillende soorten werkzaamheden en bijbehorende risico’s. Zo loopt een bakker andere risico’s dan een installateur of laborant. Experts kunnen met hun kennis helpen bij het in kaart brengen van de risico’s en het kiezen van praktisch uitvoerbare maatregelen. Aan de slag met de RI&E? Hier vindt u alle informatie om goed van start te gaan!

Laatst aangepast op woensdag 25 september 2019 15:14