woensdag 11 september 2019 12:03

Helft collectief verzekerden overweegt overstap naar andere zorgverzekeraar

De helft van mensen met een collectieve zorgverzekering overweegt een overstap naar een andere verzekeraar. Dat blijkt na onderzoek onder 1.400 zorgverzekerden.

Korting collectieve zorgverzekering in 2020 naar 5%

De korting op de basisverzekering is op dit moment nog maximaal 10% wanneer gebruik wordt gemaakt van een collectiviteitsregeling. Volgend jaar wordt die teruggeschroefd naar maximaal 5%. Negen op de tien mensen met een collectieve zorgverzekering is er volgens het onderzoek niet van op de hoogte dat de maximale korting lager wordt. De helft van de ondervraagden overweegt uit het collectief te stappen wanneer sprake is van een korting.

Collectieve zorgverzekering via werkgever

Twee derde van alle Nederlanders (65,3%) heeft op dit moment een collectieve zorgverzekering. In de meeste gevallen loopt deze via de werkgever. Naar schatting heeft 10% alleen een collectieve basisverzekering.

Basisverzekering

Uit het onderzoek blijkt de korting op de premie voor 52% van de ondervraagden de belangrijkste afweging voor de keuze voor een collectief. Van hen geeft 49% aan een overstap te overwegen als hun collectiviteitskorting op de basisverzekering wordt verlaagd.

Goedkoper

Vorig jaar werd dit onderzoek ook uitgevoerd naar zorgverzekeringen. Van de ondervraagden dacht 43% dat een collectieve zorgverzekering áltijd goedkoper is dan een particuliere. Iemand met veel aanvullende wensen kan in een collectief inderdaad goedkoper uit zijn. In andere gevallen kan het juist voordeliger zijn een zorgverzekering te zoeken die beter past bij je situatie.

Vergelijkbaar alternatief collectieve zorgverzekering

Er is altijd een goedkoper en vergelijkbaar alternatief te vinden voor mensen die een collectieve basisverzekering hebben zonder aanvullende zorgverzekering? Van alle collectief verzekerden met alleen een basisverzekering weet 62% dit niet.

Aanvullingen

In het recente onderzoek kregen collectief verzekerden met een aanvullend pakket ook de vraag hoeveel gebruik zij in 2018 van die aanvullingen maakten. Opvallend is dat 36% de aanvulling voor fysiotherapie uit zijn pakket niet heeft gebruikt. Van de deelnemers aan het onderzoek is 27% het dan ook eens met de stelling ‘Ik heb liever een beperkter aanvullend pakket, maar dat biedt mijn collectief niet aan’.

Vergelijk de premie van uw uw zorgverzekering!

De zorgpremie stijgt iets in 2020, met ongeveer drie euro per maand. Daarmee komt de jaarpremie voor een basisverzekering in 2020 waarschijnlijk uit op € 1.421,00. In 2019 was dat € 1.384,00. Uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars de definitieve premie voor 2020. Die moeten ze uiterlijk 12 november bekendmaken.

Persoonlijk advies

 

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 11 september 2019 12:59