T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

U bevindt zich hier:Zakelijk»Personeelsverzekeringen»WIA verzekeringen»WIA Werknemersrisico»Individuele WIA-Excedentverzekering

Individuele WIA-Excedentverzekering

Individuele WIA-Excedentverzekering Pixabay

De WIA Excedentverzekering geeft een medewerker met een hoog salaris (boven de SV-loongrens) extra zekerheid voor uw inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een werknemer kan zelf een Individuele WIA-Excedentverzekering af sluiten of de werkgever kan dit collectief regelen voor alle medewerkers.

Offerte aanvragen

 

Dekking

Dekking Individuele WIA-Excedentverzekering

Met de WIA-Excedentverzekering vult u het inkomen aan tot een vast percentage van het salaris. Deze verzekering is vooral interessant voor medewerkers met een hoog inkomen. Want met de wettelijke uitkering zijn zij slechts verzekerd tot een door de overheid vastgesteld maximumbedrag. De WIA-Excedentverzekering vult deze wettelijke uitkering aan, zodat de financiële terugval minder groot is. De verzekering biedt ook dekking voor een eventueel WGA-Hiaat.

De individuele WIA-Excedentverzekering is een goede oplossing:

 • als uw werkgever geen aanvullende WIA-verzekeringen voor alle werknemers heeft afgesloten;
 • als u een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent die onder de werknemersverzekeringen valt;
 • als u meer dan het maximum WIA-jaarloon verdient. Het UWV keert niet uit voor een inkomen boven dit bedrag.

Kenmerken Individuele WIA-Excedentverzekering

Bestemd voor

De WIA Excedentverzekering is geschikt voor:

 • Werknemers
 • Directeur grootaandeelhouders (DGA’s) in loondienst

die bij arbeidsongeschiktheid extra inkomen willen verzekeren, bovenop de WIA-uitkeringen. De verzekering is met name interessant bij een inkomen boven het maximum WIA jaarloon.

Premiebetaling

 • Leeftijdsgebonden tarief
 • Premiebetaling per jaar, halfjaar, kwartaal, of maand
 • Vaste polisopslag € 45,- per jaar.

Verschilt per verzekeringsmaatschappij

Wetgeving

Lees alles over de wetgeving op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dekking

De WIA Excedentverzekering biedt een uitkering als aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering, om het inkomensverlies van werknemers als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Inkomens tot het maximum WIA jaarloon

Voor inkomens tot het maximum WIA-jaarloon is met de WIA Excedentverzekering het volgende verzekerd:

 • 10% van het inkomen als extra aanvulling op de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar (optioneel);
 • 10% van het inkomen als extra aanvulling op de WIA-uitkering na het tweede ziektejaar;
 • Het WGA-gat als het niet elders verzekerd is.

Hierbij geldt:

 • De mate van arbeidsongeschiktheid wordt door het UWV bepaald op basis van gangbare arbeid
 • Uitkeringsschaal 1
 • Uitkering vanaf 35% arbeidsongeschiktheid

Inkomens boven het maximum WIA jaarloon

Voor inkomens boven het maximum WIA-jaarloon is met een WIA Excedentverzekering het volgende verzekerd:

 • 10% van het inkomen verzekerd als extra aanvulling op de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar (optioneel)
 • Na het tweede ziektejaar een aanvulling tot maximaal 80% van het inkomen (minus het maximum WIA-jaarloon)
 • Het WGA-gat als het niet elders verzekerd is.

Hierbij geldt:

 • De mate van arbeidsongeschiktheid wordt door de verzekeraar bepaald op basis van passende arbeid;
 • Uitkeringsschaal 2
 • Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid.

Eigen risico

Twee jaar. Deze periode komt overeen met de verplichting vanuit de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij ziekte (WULBZ) om als werkgever twee jaar het loon van een zieke werknemer door te betalen.

Contractduur

Standaard 1 jaar.

Deelname

Vrijwillig, naar keuze werknemer/verzekeringnemer

Indexering

U hebt de keuze uit de volgende uitkeringen:

 • Gelijkblijvend
 • 3% samengesteld klimmend
 • CBS-loonindex

Eindleeftijd

Naar keuze (met inachtneming van de beroepenlijst) maximaal 67 jaar

Fiscale aspecten

Als de werkgever de premie geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening neemt , is dit deel als bedrijfslast volledig fiscaal aftrekbaar. Een eventuele bijdrage van de werknemer in de premie is voor hem als persoonlijke verplichting aftrekbaar. De uitkering is bij de werknemer als inkomen belast.

Meer weten over de Individuele WIA-Excedentverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte voor de Individuele WIA-Excedentverzekering. Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag baar info@honigenhonig.nl. Onze adviseur inkomensverzekeringen is u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.