maandag 12 maart 2018 14:28

Kabinetsplan kortere loondoorbetaling bij ziekte werkt averechts

In oktober 2017 verscheen het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Over de plannen op het gebied van sociale zekerheid ontstond toen veel ophef. Nu het stof wat is neergedaald, is het tijd voor een beschouwing. De lange termijn visie voor de loondoorbetaling bij ziekte lijkt te ontbreken.

In het kort de twee voorstellen die werkgevers, adviseurs en verzekeraars het meest raken:

  • De periode van loondoorbetaling van ziekte gaat voor het MKB (bedrijven tot 25 medewerkers) van twee naar één jaar terug. De loondoorbetaling gedurende dat tweede jaar wordt gefinancierd door een fonds wat betaald wordt door het MKB!
  • De periode van eigenrisicodragen voor de WGA gaat terug van 10 naar 5 jaar.

Loondoorbetaling naar 1 een sigaar uit eigen doos?

De voorstellen van het nieuwe kabinet zijn niet onopgemerkt gebleven. Er verschenen tientallen columns op Linkedin en andere social media. Tendens was in het algemeen negatief. Vooral de ideeën over inkorting van de loondoorbetaling leidden tot afwijzende reacties waarbij de term ‘sigaar uit eigen doos’ vaak voorbij kwam.

Nadelen beperken

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Inkomens Adviseurs zijn actief in gesprek gegaan met de beleidsmakers.

Doel: de nadelen van de plannen beperken door bijvoorbeeld mogelijkheden te creëren om de keten van re-integratie niet te onderbreken. Wat de effecten van deze lobby’s zijn, zullen we zien als de uiteindelijke voorstellen naar de Tweede Kamer gaan.

UWV premie voor de kleine werkgevers de oplossing?

De loondoorbetaling voor zieke werknemers wordt vanaf 2020 in het tweede ziektejaar overgenomen door het UWV, zo is het plan van de regering. Dat wordt bekostigd met een gelijke premie voor de kleine werkgevers (tot 25 medewerkers). Dat moet de bedrijven ontlasten, onder meer in de zorgplicht tegenover de zieke werknemers.

Maar volgens kenners krijgen de werkgevers te maken met meer kosten. De bureaucratie rondom het tweede ziektejaar is zo zwaar dat werkgevers alleen maar meer premie gaan betalen, schrijft het FD. Bovendien hebben bedrijven geen prikkel meer om werknemers gezond te houden, wat tot meer verzuim zal leiden, is de angst.

Brancheorganisatie MKB-Nederland stelt in De Telegraaf het niet verkocht te krijgen aan de achterban. Eerder lieten werkgeversorganisatie VNO-NCW, het Verbond van Verzekeraars, hoogleraren en het UWV zelf al weten vraagtekens te hebben bij de nieuwe plannen.

Verzuim terugdringen tot 3%

MKB-Nederland wil juist een grotere rol voor de private verzuimverzekeraars. Zo zouden zij zich eerder kunnen mengen in het re-integratietraject in ruil voor een hogere premie. Dat is in lijn met de ideeën van het Verbond van Verzekeraars. Dat stelt dat verzekeraars het gemiddelde ziekteverzuim tot 3% kunnen terugdringen als de re-integratietaken eerder worden overgenomen.

“Het Verbond heeft er eerder al op gewezen dat het van groot belang is om bij langdurige ziekte de uitvoering en begeleiding in één hand te houden. Met het standpunt van MKB Nederland ligt de weg open voor verbeteringen die tegemoet komen aan de werkelijke problemen die kleine en middelgrote werkgevers ervaren in het huidige stelsel. Er zijn volgens het Verbond goede mogelijkheden om werkgevers praktisch te ontlasten, zonder dat succesvolle begeleiding, preventie en re-integratie in de knel komt.”

Ondernemend Nederland (ONL) ziet een grotere rol van private verzekeraars wel zitten. Mits de premie betaalbaar blijft. ONL ziet nog een andere manier om de lasten voor werkgevers te verlichten: zieke werknemers moeten eerder kunnen worden ontslagen als blijkt dat zij niet kunnen terugkeren naar hun oude werkvloer. Maar dat laatste plan stuit op verzet bij de vakbonden. FNV zegt geen voorstander te zijn van meer ruimte voor private verzekeraars en wil een collectieve oplossing.

Schuiven met in- en uitloop WGA

In 2006 is het hybride WGA stelsel tot stand gekomen als opvolger van de Pemba. Een uiterst ingewikkeld stelsel wat voor veel werkgevers onbegrijpelijk is. Daarna is er aan geschaafd en vertimmerd. De periode van premiedifferentiatie en/of eigenrisicodragen ging van 4 jaar naar 10 jaar.

Maar gaat nu weer terug naar 5 jaar? Er is geschoven met in- en uitloop. Kleinere bedrijven gingen van individuele naar branchepremies kortom: onnavolgbaar! In mindere mate geldt dit ook voor loondoorbetaling bij ziekte. Van 1 jaar naar 2 jaar (2004) en dan nu weer terug naar 1 jaar voor het MKB? En de rekening voor het 2e jaar gaat naar hetzelfde MKB! 

Lange termijn visie

De voorgenomen maatregelen van het kabinet gaan het systeem niet eenvoudiger en transparanter maken. En één ding blijft overeind: het grootste deel van de rekening blijft bij de werkgever liggen en de financiële positie van de werknemer en zijn of haar verplichtingen blijven dezelfde.

In het regeerakkoord mist een lange termijnvisie. Waar willen wij over 10 jaar staan? Hoe zijn dan de verantwoordelijkheden tussen werkgever en werknemer verdeeld? En hoe gaan wij stapje voor stapje naar die situatie toewerken? Pas dan bereiken wij dat actuele maatregelen in een toekomstvisie passen en niet als los zand aan elkaar hangen.

Wij houden u de op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte.

Laatste nieuws!

De Goudse wijzigt premie verzuimverzekeringen

De Goudse wijzigt premie verzuimverzekeringen

Voor veel verzuimrelaties van De Goudse gaat de premie op 1 januari 2019 omhoog. Dit heeft volgens de verzekeraar te maken met de landelijke toename van het verzuim. Het verzuimpercentage…

Lees meer...

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd

Het kabinet bouwt de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens versneld af. Het Belastingplan 2019 leest: "Onder de huidige regeling, die sinds 2014 geldt, is voor de aftrekbare kosten met betrekking tot…

Lees meer...

Bereken uw gedifferentieerde premie voor WGA en ZW-flex voor 2019

Bereken uw gedifferentieerde premie voor WGA en ZW-flex voor 2019

Bereken met de UWV Premiewijzer zelf wat in 2019 bij UWV uw premie is voor de WGA en ZW-flex.

Lees meer...

Meer schade cybercrime door AVG

Meer schade cybercrime door AVG

De nieuwe privacywet AVG zal leiden tot meer cybercriminaliteit en hogere cyberclaims. Daarvoor waarschuwt AIG. Afpersers staan sterker als zij dreigen buitgemaakte data te publiceren, aldus de verzekeraar.

Lees meer...

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees…

Lees meer...

5 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen

5 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 250,00 per dag en dat bedrag kan verder oplopen. Gelukkig duurt ziekte bij de meeste medewerkers niet langer dan enkele dagen. Als verzuim echter…

Lees meer...

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

In het eerste kwartaal van 2018 was het ziekteverzuimpercentage hoger dan het in jaren geweest was: maar liefst 4,9%. De laatste keer dat het verzuimpercentage zo hoog was, is meer…

Lees meer...

Honig en Honig uw Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®)!

Honig en Honig uw Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®)!

Honig en Honig beschikt sinds kort over een Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement. Wim Honig heeft het diploma Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®) behaald. Deze opleiding legt een goede…

Lees meer...

Klaar voor de nieuwe arbowet? Nog 1 maand tot 1 juli 2018!

Klaar voor de nieuwe arbowet? Nog 1 maand tot 1 juli 2018!

Binnenkort is het zover. Dan is het 1 juli 2018, hét moment waarop werkgevers alles geregeld moeten hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. Voor de invoering van de…

Lees meer...

De Amersfoortse biedt een AOV voor zware beroepen

De Amersfoortse biedt een AOV voor zware beroepen

Ook in de huidige discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd doemen ze weer op: de zware beroepen. Deze maken het voor mensen op de arbeidsmarkt nauwelijks haalbaar om langer…

Lees meer...