maandag 12 maart 2018 14:28

Kabinetsplan kortere loondoorbetaling bij ziekte werkt averechts

In oktober 2017 verscheen het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Over de plannen op het gebied van sociale zekerheid ontstond toen veel ophef. Nu het stof wat is neergedaald, is het tijd voor een beschouwing. De lange termijn visie voor de loondoorbetaling bij ziekte lijkt te ontbreken.

In het kort de twee voorstellen die werkgevers, adviseurs en verzekeraars het meest raken:

  • De periode van loondoorbetaling van ziekte gaat voor het MKB (bedrijven tot 25 medewerkers) van twee naar één jaar terug. De loondoorbetaling gedurende dat tweede jaar wordt gefinancierd door een fonds wat betaald wordt door het MKB!
  • De periode van eigenrisicodragen voor de WGA gaat terug van 10 naar 5 jaar.

Loondoorbetaling naar 1 een sigaar uit eigen doos?

De voorstellen van het nieuwe kabinet zijn niet onopgemerkt gebleven. Er verschenen tientallen columns op Linkedin en andere social media. Tendens was in het algemeen negatief. Vooral de ideeën over inkorting van de loondoorbetaling leidden tot afwijzende reacties waarbij de term ‘sigaar uit eigen doos’ vaak voorbij kwam.

Nadelen beperken

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Inkomens Adviseurs zijn actief in gesprek gegaan met de beleidsmakers.

Doel: de nadelen van de plannen beperken door bijvoorbeeld mogelijkheden te creëren om de keten van re-integratie niet te onderbreken. Wat de effecten van deze lobby’s zijn, zullen we zien als de uiteindelijke voorstellen naar de Tweede Kamer gaan.

UWV premie voor de kleine werkgevers de oplossing?

De loondoorbetaling voor zieke werknemers wordt vanaf 2020 in het tweede ziektejaar overgenomen door het UWV, zo is het plan van de regering. Dat wordt bekostigd met een gelijke premie voor de kleine werkgevers (tot 25 medewerkers). Dat moet de bedrijven ontlasten, onder meer in de zorgplicht tegenover de zieke werknemers.

Maar volgens kenners krijgen de werkgevers te maken met meer kosten. De bureaucratie rondom het tweede ziektejaar is zo zwaar dat werkgevers alleen maar meer premie gaan betalen, schrijft het FD. Bovendien hebben bedrijven geen prikkel meer om werknemers gezond te houden, wat tot meer verzuim zal leiden, is de angst.

Brancheorganisatie MKB-Nederland stelt in De Telegraaf het niet verkocht te krijgen aan de achterban. Eerder lieten werkgeversorganisatie VNO-NCW, het Verbond van Verzekeraars, hoogleraren en het UWV zelf al weten vraagtekens te hebben bij de nieuwe plannen.

Verzuim terugdringen tot 3%

MKB-Nederland wil juist een grotere rol voor de private verzuimverzekeraars. Zo zouden zij zich eerder kunnen mengen in het re-integratietraject in ruil voor een hogere premie. Dat is in lijn met de ideeën van het Verbond van Verzekeraars. Dat stelt dat verzekeraars het gemiddelde ziekteverzuim tot 3% kunnen terugdringen als de re-integratietaken eerder worden overgenomen.

“Het Verbond heeft er eerder al op gewezen dat het van groot belang is om bij langdurige ziekte de uitvoering en begeleiding in één hand te houden. Met het standpunt van MKB Nederland ligt de weg open voor verbeteringen die tegemoet komen aan de werkelijke problemen die kleine en middelgrote werkgevers ervaren in het huidige stelsel. Er zijn volgens het Verbond goede mogelijkheden om werkgevers praktisch te ontlasten, zonder dat succesvolle begeleiding, preventie en re-integratie in de knel komt.”

Ondernemend Nederland (ONL) ziet een grotere rol van private verzekeraars wel zitten. Mits de premie betaalbaar blijft. ONL ziet nog een andere manier om de lasten voor werkgevers te verlichten: zieke werknemers moeten eerder kunnen worden ontslagen als blijkt dat zij niet kunnen terugkeren naar hun oude werkvloer. Maar dat laatste plan stuit op verzet bij de vakbonden. FNV zegt geen voorstander te zijn van meer ruimte voor private verzekeraars en wil een collectieve oplossing.

Schuiven met in- en uitloop WGA

In 2006 is het hybride WGA stelsel tot stand gekomen als opvolger van de Pemba. Een uiterst ingewikkeld stelsel wat voor veel werkgevers onbegrijpelijk is. Daarna is er aan geschaafd en vertimmerd. De periode van premiedifferentiatie en/of eigenrisicodragen ging van 4 jaar naar 10 jaar.

Maar gaat nu weer terug naar 5 jaar? Er is geschoven met in- en uitloop. Kleinere bedrijven gingen van individuele naar branchepremies kortom: onnavolgbaar! In mindere mate geldt dit ook voor loondoorbetaling bij ziekte. Van 1 jaar naar 2 jaar (2004) en dan nu weer terug naar 1 jaar voor het MKB? En de rekening voor het 2e jaar gaat naar hetzelfde MKB! 

Lange termijn visie

De voorgenomen maatregelen van het kabinet gaan het systeem niet eenvoudiger en transparanter maken. En één ding blijft overeind: het grootste deel van de rekening blijft bij de werkgever liggen en de financiële positie van de werknemer en zijn of haar verplichtingen blijven dezelfde.

In het regeerakkoord mist een lange termijnvisie. Waar willen wij over 10 jaar staan? Hoe zijn dan de verantwoordelijkheden tussen werkgever en werknemer verdeeld? En hoe gaan wij stapje voor stapje naar die situatie toewerken? Pas dan bereiken wij dat actuele maatregelen in een toekomstvisie passen en niet als los zand aan elkaar hangen.

Wij houden u de op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte.

Laatste nieuws!

Zorgpremies bijna 75% gestegen in 13 jaar

Zorgpremies bijna 75% gestegen in 13 jaar

Verzekerden die geen gebruikmaken van hun basiszorgverzekering betalen komend jaar bijna 75% meer dan 13 jaar geleden bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Mensen die hun volledige verplichte eigen…

Belastingvoordeel in 2018 met lijfrente-aftrek!

Belastingvoordeel in 2018 met lijfrente-aftrek!

U heeft nog maar even om uw jaarruimte in 2018 te gebruiken. Zelf als de belastingdienst zegt dat ze dat het niet leuker kunnen maken, toch is er niks vervelends…

Bespaar op uw zorgverzekering in 2019!

Bespaar op uw zorgverzekering in 2019!

Bespaar op uw zorgverzekering in 2019! - Iedereen is anders, zeker als zorg gaat. Waar u misschien een aanvullende tandartsverzekering wil, daar heeft een ander behoefte aan extra fysiotherapie. Een…

Stand van zaken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen

Stand van zaken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen

Minister Koolmees van SZW heeft op 26 november jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) voor zelfstandigen.

Offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering nu inclusief verzekeraar Markel

Offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering nu inclusief verzekeraar Markel

Sinds kort kunnen wij ook het aanbod van verzekeraar Markel opnemen in de vergelijking voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor vergelijken wij 6 verzekeraars voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het betreft de verzekeraars AIG,…

Premieverhoging verzuimverzekering LHV huisartsen

Premieverhoging verzuimverzekering LHV huisartsen

Door de gestegen schadelast verhoogt Nationale Nederlanden de premie van de verzuimverzekering per 1 januari 2019 voor leden van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging). De LHV biedt huisartsen een alternatief…

De Goudse WIA 0-tot-100 Plan verbeterd

De Goudse WIA 0-tot-100 Plan verbeterd

De Goudse heeft het WIA 0-tot-100 Plan vernieuwd. Zo zijn er belangrijke productverbeteringen doorgevoerd, is het offertesysteem uitgebreid én is de WIA-calculator vernieuwd.

Verzuimontwikkeling in zorgsector verontrustend

Verzuimontwikkeling in zorgsector verontrustend

Vernet meldde in haar laatste nieuwbrief dat verzuimontwikkeling verontrustende doorzet. Het totale verzuim steeg in het afgelopen voortschrijdend jaar met 8,9%. Die toename hebben zij verder onderzocht. In de grafiek…

Een op zes Nederlanders denkt over overstappen naar andere zorgverzekering

Een op zes Nederlanders denkt over overstappen naar andere zorgverzekering

Een op de zes Nederlanders (17%) acht de kans groot tot zeer groot dat hij of zij dit jaar overstapt naar een andere zorgverzekering. De voornaamste reden is de stijging…

Tweede Kamer stemt in met pakket Belastingplan 2019

Tweede Kamer stemt in met pakket Belastingplan 2019

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. Daarmee gaan de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, zodat werken lonender wordt.