Keymanverzekering

Keymanverzekering - De Keymanverzekering is gericht op de continuïteit van uw onderneming bij arbeidsongeschiktheidvan bijvoorbeeld de eigenaar of een andere belangrijke persoon binnen uw onderneming. De Keymanverzekering biedt u dekking bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval, ziekte of medisch falen.

Keymanverzekering?

Als sleutelfiguren binnen een onderneming uitvallen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kan dit een gevaar zijn voor de continuïteit.

Wat is een Keyman?

Ieder bedrijf heeft ze wel: personen van wie men gekscherend zegt: ‘die mag niet onder de tram lopen’. Want wie binnen de onderneming is er in staat om de taken van de sleutelfiguur zomaar over te nemen? Wie heeft er net zo veel inhoudelijke kennis? Wie is net zo gespecialiseerd en wie heeft er dezelfde uitstekende contacten met zakelijke partners, investeerders en financiers?

Voor wie is een Keymanverzekering?

De Keymanverzekering is een verzekering voor o.a. de:

 • Directeur Groot Aandeelhouder (DGA’s)
 • Werknemers met een belangrijke functie binnen een bedrijf
 • Zelfstandige zonder personeel (ZZP’ers)
 • Vrije beroepsbeoefenaar

De oplossing? De Keymanverzekering!

Met de Keymanverzekering is een uitkering bij gedeeltelijke of gehele invaliditeit verzekerd. Vanaf 5% invaliditeit (geheel of gedeeltelijke verlies van één of meer lichaamsfuncties) keert de verzekeraar éénmalig een deel van het verzekerde kapitaal binnen 2 jaar uit. Voor een volledige beschrijving van de vaststelling van blijvende invaliditeit, het invaliditeitspercentage en de hoogte van een uitkering verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag van de Keymanverzekering kan naar keuze worden vastgesteld. Vaak is het verzekerd bedrag afhankelijk van de kosten van te derven inkomsten of de kosten bij opvolging of waarneming. U kunt de Keymanverzekering af sluiten met een verzekerd bedrag vanaf € 25.000,00. Bij een verzekerd bedrag boven € 1.500.000,00 vindt vooraf overleg plaats met verzekeraars omtrent acceptatie, keuring en premies.

De Keymanverzekering kent een maximale eindleeftijd van 60 jaar en bij aanvang een maximale acceptatieleeftijd van 57 jaar.

Krijg ik een medische keuring?

Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een gezondheidsverklaring in. Deze gezondheidsverklaring gebruikt een verzekeraar bij uw aanvraag of u de Keymanverzekering kunt afsluiten. Meestal is een gezondheidsverklaring voldoende voor het aanvragen.

Soms zorgt een gezondheidsverklaring ervoor dat verzekeraars extra medische gegevens bij u opvragen. Ook kunnen verzekeringsmaatschappijen een medisch onderzoek door een arts noodzakelijk vinden. Dit gebeurt meestal als u een hoog bedrag wilt verzekeren.

U moet hier dan wel toestemming voor geven. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Heeft u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen of u kunt de Keymanverzekering niet af sluiten.

Wie betaalt de keuring?

Verzekeraars betalen de kosten van het onderzoek tenzij er iets anders met u is afgesproken.

Niet-verzekerde risico’s

Sommige risico's kunnen met de Keymanverzekering niet verzekerd worden. Voor een overzicht verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Overlijden keyman

Als u dekking wenst in geval van overlijden, verwijzen wij u naar de overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers of bij meerdere maten of vennoten naar de compagnonsverzekering.

Hoeveel premie betaal ik?

De premie die u betaalt, kan tijdens de looptijd veranderen. De hoogte van de premie is afhankelijk van:

 • uw leeftijd
 • de hoogte van de uitkering
 • uw beroep
 • uw medische toestand

Premie indicatie

Dekking: uitkering bij blijvende invaliditeit

Geslacht: mannen en vrouwen

Beroepsklasse: 1

Premietabel per leeftijd

Verzekerd bedrag:

€ 100.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

20 jaar

€ 365,00

€ 1.825,00

€ 3.650,00

40 jaar

€ 415,00

€ 2.075,00

€ 4.150,00

50 jaar

€ 520,00

€ 2.600,00

€ 5.200,00

55 jaar

€ 620,00

€ 3.100,00

€ 6.200,00

De jaarpremies gelden onder voorbehoud van acceptatie en (wets-)wijzigingen.

Vraag uw offerte aan!

Wilt u weten hoe hoog de premie in uw situatie wordt? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Na ontvangst van uw verzoek tot offerte zullen wij u informeren over de afwikkeling, onze werkwijze en de kosten van onze werkzaamheden.

Voordelen Keymanverzekering

 • Geen premieverhoging tijdens de looptijd
 • Voor ondernemingen en maatschappen
 • Scherpe premie en een speciaal tarief ondernemers
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd 

Werkwijze Honig en Honig in het algemeen

Na ontvangst van uw verzoek tot offerte maken wij een opdracht tot dienstverlening voor u op, zodat u vooraf weet welke werkzaamheden wij voor u kunnen uitvoeren en met welke kosten u te maken kunt krijgen. Sinds het provisieverbod worden onze werkzaamheden niet altijd meer betaald uit de provisie. Dit geldt bijvoorbeeld bij een nieuwe hypotheek of nieuw pensioencontract.

Akkoordverklaring

Als u akkoord gaat met de opdracht tot dienstverlening dan starten wij met onze werkzaamheden. Voor onze activiteiten en werkzaamheden ontvangt u van Honig en Honig soms een nota. Afhankelijk van uw opdracht kan BTW of assurantiebelasting van toepassing zijn. De betalingstermijn op onze nota is 14 dagen. Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Wij factureren u maandelijks de gewerkte uren. Afhankelijk van uw opdracht kan een voorschot of minimum vergoeding van toepassing zijn.

Meer weten over de Keymanverzekering?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de Keymanverzekering? Neem dan contact met ons op, bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en persoonlijk polisbeheer.