T: 072-5642669

U bevindt zich hier:Actuele informatie»Pensioenakkoord
Pensioenakkoord

Pensioenakkoord

Op onze website vindt u onze informatie over de gevolgen van het Pensioenakkoord . Als gevolg hiervan zal de komende jaren het Nederlandse pensioenstelsel drastisch wijzigen.

Als u vragen heeft of meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met onze pensioenadviseur. Bel 072-5642669 of mail info@honigenhonig.nl voor meer informatie of persoonlijk advies.

Minister Kamp heeft de nota n.a.v. het verslag Wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin beantwoordt de minister vragen van verschillende fracties over onder meer de ontwikkeling van de levensverwachting, de administratieve en financiële gevolgen van het voorstel voor pensioenuitvoerders en de verlaging van het opbouwpercentage.
In het pensioen- en regeerakkoord zijn de maatregelen beschreven met betrekking tot de AOW, het aanvullend pensioen en langer doorwerken. Maar wat houdt dat nu precies in?
Een verhoging van de pensioenleeftijd in één stap naar 67 per 2014 is een betere oplossing dan het kabinetsvoorstel. De vitaliteitsregeling is te mager. De groeiende WIA-instroom vraagt om betere re-integratieverplichtingen. Dit vindt het Verbond van Verzekeraars in een analyse naar de kansen en bedreigingen in de verzekeringssector op basis van o.a. de Miljoenennota en het Belastingplan 2012.
Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag plannen voor een vitaliteitsregeling. Een onderdeel daarvan is het vitaliteitssparen. Deze regeling start vanaf 2013 en vervangt de spaarloon- en levensloopregeling. De regeling is opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 2001.
De regering wil de levensloopregeling en spaarloonregeling laten opgaan in het zogenoemde vitaliteitspakket. Vooruitlopend op de invoering van dit pakket stelt de regering voor dat vanaf 1 januari 2012 geen gebruik meer kan worden gemaakt van de spaarloonregeling. Wat zijn de gevolgen voor lopende verzekeringen die worden betaald uit het spaarloon.
Op 13 september jl. heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleg gehad met de voorzitters van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Tijdens dit overleg is overeenstemming bereikt over een aantal wijzigingen in het op 10 juni 2011 gesloten pensioenakkoord. Deze wijzigingen waren door de vakbeweging als aanvullende wensen neergelegd. Wij geven een kort overzicht van de gebeurtenissen die hieraan voorafgingen.

Nieuws

Honig en Honig uw Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®)!

Honig en Honig uw Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®)!

Honig en Honig beschikt sinds kort over een Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement. Wim Honig heeft het diploma Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®) behaald. Deze opleiding legt een goede basis voor adviezen over (verzekerd...

Lees meer ...

Klaar voor de nieuwe arbowet? Nog 1 maand tot 1 juli 2018!

Klaar voor de nieuwe arbowet? Nog 1 maand tot 1 juli 2018!

Binnenkort is het zover. Dan is het 1 juli 2018, hét moment waarop werkgevers alles geregeld moeten hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. Voor de invoering van de nieuwe regels in de Arbowet en het Arbobesluit hebben werkgevers en/of de HR-afdel...

Lees meer ...

De Amersfoortse biedt een AOV voor zware beroepen

De Amersfoortse biedt een AOV voor zware beroepen

Ook in de huidige discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd doemen ze weer op: de zware beroepen. Deze maken het voor mensen op de arbeidsmarkt nauwelijks haalbaar om langer door te werken. Inkomensverzekeraar De Amersfoortse speelt op de discu...

Lees meer ...

Rendementen op beschikbare premieregelingen lopen sterk uiteen

Rendementen op beschikbare premieregelingen lopen sterk uiteen

Het rendement dat pensioendeelnemers maken met hun beschikbare premieregeling varieert sterk. Dat concludeert actuarieel adviesbureau LCP uit een onderzoek naar producten met een neutrale beleggingslifecycle. De rendementen lopen uiteen van 4% tot 14...

Lees meer ...

AOV's schaars onder ZZP-ers

AOV's schaars onder ZZP-ers

In 2016 was 19 procent van de 895 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In de jaren daarvoor is dit aandeel steeds gedaald. In 2011 betaalde nog ruim 23 procen...

Lees meer ...

De AVG voor het MKB (ondernemers)

De AVG voor het MKB (ondernemers)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor alle ondernemers. Heeft u een klantenbestand of een personeelsadministratie? Dan verwerkt u persoonsgegevens. In deze Brochure (pdf, 11 pagina's) leest u wat u moet doen.

Lees meer ...