T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

U bevindt zich hier:Klantenservice»Actuele informatie»Wijzigingen Pensioen 2015
Wijzigingen Pensioen 2015

Wijzigingen Pensioen 2015

Per 1 januari 2015 wordt het Witteveenkader voor 2e pijler pensioenregelingen opnieuw aangepast.  Hier vindt u meer informatie over de wijzigingen van ons pensioen in 2015. 

De afgelopen maanden hebben diverse verzekeraars hun klanten geïnformeerd over de wijzigingen van het collectief pensioen per 01-01-2015. Wij zien grote verschillen in de voorstellen, zoals het “algemeen”gebruik van 3% beschikbare premiestaffels. Maar wie betaalt de kosten bij de verplichte toetsmomenten?
De Belastingdienst heeft enkele vragen en antwoorden gepubliceerd over de fiscale relatie tussen de AOW en het op te bouwen pensioen. Het gaat om de volgende vragen:
De fiscale ruimte voor lijfrente-opbouw wordt beperkt tot een bruto-inkomen van € 100.000,-. Dit heeft ook gevolgen voor de aftrekbaarheid van premies voor lijfrenteverzekeringen of voor de inleg in een bancaire lijfrenterekening.
Voor de netto pensioenregeling zal een premiestaffel zowel op basis van een rekenrente van 4% als een rekenrente van 3% met een uitkeringsbegrenzing gelden....
Mensen moeten beter en makkelijker kunnen zien hoe hun pensioen ervoor staat. En op een eenvoudige wijze kunnen bepalen welke keuzes er zijn en of actie nodig is om het gewenste pensioen te bereiken. Daartoe zullen pensioenuitvoerders hun communicatie verder moeten verbeteren en daarbij de deelnemer nog centraler stellen. Dat staat in het wetsvoorstel pensioencommunicatie van staatssecretaris Jetta Klijnsma....
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) geeft aan dat vanaf 2015 de AOW-franchises voor eindloon-,  middelloon- en beschikbare premieregelingen niet langer op basis van de factor 10/7 kunnen worden berekend. Voor eindloonregelingen geldt vanaf  2015 een factor van 100/66,28 en voor middelloon- en beschikbare premieregelingen een factor van 100/75. 
De nieuwe nettopensioenspaarregeling voor hoge inkomens is gunstiger dan het kabinet voor de zomer had aangekondigd. Dat blijkt uit het uiteindelijke voorstel dat staatssecretarissen Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Eric Wiebes van Financiën deze week naar de Tweede kamer hebben gestuurd, zo meldt het FD.
Wat is nu precies een netto pensioen?. Wanneer dit precies ingevoerd wordt. In dit artikel wordt ingegaan op beide punten in.
In het ontwerpbesluit worden de kaders van het nettopensioen aangegeven. In het besluit wordt ingegaan op de uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen....
Het kabinet gaat voor het nettopensioen een op de tweede pijler gerichte fiscale behandeling regelen. Dat betekent dat het fiscale kader voor het nettopensioen anders zal zijn dan voor de nettolijfrente....
Hieronder vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over de pensioen wijzigingen per 01-01-2015 van Allianz en hun pensioenproducten
De Belastingdienst heeft – vooruitlopend op een officieel besluit - de maximale opbouwpercentages bij pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar gepubliceerd....
Staatssecretaris Jetta Klijnsma is bereid om ruimte te scheppen voor verplichtgestelde werkgevers om zelf te kiezen of zij de netto pensioenregeling laten uitvoeren door een fonds of een verzekeraar. 
De regering moet het mogelijk maken dat verplichtgestelde werkgevers vrije keus hebben van uitvoerder die in 2e of 3e pijler de regeling uitvoeren....
Nettopensioen in de tweede pijler heet nu in de wet nettopensioen en ook op de valreep belangrijke amendementen inzake waardeoverdracht....
Pagina 1 van 2