vrijdag 14 juni 2019 08:08

Meerderheid mkb’ers denkt dat zijn onderneming geen interessant doelwit is voor cyberaanvallen

Meer dan de helft van de mkb’ers (53%) denkt dat zijn onderneming geen interessant doelwit is voor digitale dreigingen. Dat blijkt uit onderzoek van Allianz in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos. Dit terwijl 22% van het mkb het afgelopen jaar het doelwit was van cyberaanvallen, waarvan 41% zelfs meerdere keren.

Het nemen van maatregelen tegen cyberrisico's

53% van het mkb zegt voldoende maatregelen te hebben getroffen om zijn bedrijf te beschermen tegen een cyberaanval. Mkb’ers denken met name dat

  • het instellen van goede wachtwoorden (98%)
  • beveiligen van digitale bestanden (95%)
  • het instellen van een virusscanner (96%)
  • het regelmatig maken van een back-up (98%)

veel bijdraagt aan het verkleinen van cyberrisico’s.

Beschermen tegen digitale dreigingen van buitenaf

Andere manieren om als ondernemer het bedrijf te beschermen tegen digitale dreigingen van buitenaf, is door werknemers een externe training te laten volgen (7%) om hen bewust te maken van het gevaar van cyberaanvallen.

Daarnaast licht ongeveer een derde van de mkb’ers zijn medewerkers zelf voor op basis van eigen inzicht om hen bewust te maken van het gevaar van cyberaanvallen (32%). Andere mkb’ers kiezen ervoor om voorlichting achterwege te laten omdat deze ondernemers denken dat hun werknemers hier zelf al voldoende van op de hoogte zijn (24%). Ondanks dat geeft 40 procent van de mkb’ers aan onvoldoende bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van een cyberaanval voor het bedrijf.

Een vijfde van de ondernemers

Het is goed om te zien dat een groot aantal ondernemers al bewust bezig is met potentiële cyberdreigingen. Wat wel opvalt, is dat meer dan de helft van de ondernemers zichzelf geen interessant doelwit vindt. Dit terwijl een vijfde het afgelopen jaar te maken had met een cyberaanval. Voor cybercriminelen is elk bedrijf een potentieel doelwit, er wordt geen uitzondering gemaakt.

Cyber Risicoscan

Een ander opvallend punt is dat 40% van de mkb’ers aangeeft zich niet voldoende bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van een cyberaanval. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten weerbaar zijn.

Wij adviseren en helpen ondernemers graag als het gaat om cyberrisico’s en hoe zij deze risico’s kunnen minimaliseren en eventueel verzekeren.

Onder andere middels een scan proberen we ondernemers belangrijke inzichten te verschaffen en te benadrukken dat bescherming essentieel is om te blijven doen waar de mkb’er blij van wordt, namelijk ondernemen.

Infographic cyberrisk

Wilt u de opvallendste resultaten uit het onderzoek in één oogopslag zien? Bekijk dan deze infographic.

Cyberriskverzekering

Met de Cyber Risk Verzekering beschermt u uw bedrijf tegen cyberrisico’s. De Cyber Risk Verzekering is meer dan een standaard verzekering waar achteraf de schade wordt vergoed. Als u slachtoffer wordt van een cyberincident biedt de Cyber Risk Verzekering direct hulp en ondersteuning. Bereken de premie en vraag uw Cyber Risk verzekering online aan!

Bereken uw premie
Advies

Laatst aangepast op vrijdag 14 juni 2019 09:01