Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand MKB

Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand MKB

Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand MKB - U kunt uw bedrijfsactiviteiten en de specifieke bedrijfsrisico's van uw MKB onderneming perfect verzekeren, Hier vindt u een overzicht van diverse bedrijfsverzekeringen, die voor zowel het MKB als ZZP-ers uw bedrijfsactiviteiten op maat kunnen verzekeren.

Bedrijfsactiviteiten verzekeren

Aansprakelijkheidsrisico’s bedrijf verzekeren - Wilt u de aansprakelijkheidsrisico’s van uw bedrijf of organisatie verzekeren? Zorg dan voor zekerheid als het gaat om uw aansprakelijkheidsrisico’s. U kunt bij Honig en Honig alle aansprakelijkheidsrisico’s van uw bedrijf, beroep of instelling verzekeren. Wij bieden u alle verzekeringen voor de bescherming van het bedrijfsvermogen en de continuïteit van de onderneming. Kies hieronder de gewenst aansprakelijkheidsverzekering!

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-verzekering) beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letselschade, waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is. Bereken en vergelijk de premies en voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf. Wij zijn u daarbij graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven direct verzekeren

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letselschade, waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is. Bereken en vergelijk de premies en voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf. Wij zijn u daarbij graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering direct verzekeren

Bedrijfsfeest verzekering - Deze verzekering dekt met name de onkosten verbonden aan het annuleren van een bedrijfsfeest, zoals een jubileum personeelsfeest, open dag, opening van een bedrijf en dergelijke.

Bedrijfsfeest verzekering afsluiten

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering - Als ondernemer doet u er verstandig aan een bedrijfsrechtsbijstandverzekering af te sluiten tegen eventuele juridische kosten. 

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering direct verzekeren

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) -De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder uw opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout, handelen of nalaten van uw bedrijf, uw werknemers, uzelf of door derden die u heeft ingeschakeld. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kan volledig worden afgestemd op uw beroep, branche of werkzaamheden. De dekking wordt vaak gecombineerd met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB).

Offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Bestuurdersaansprakelijkheid – Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft. Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een onderneming, stichting of vereniging, draagt u verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Uw besluiten of die van uw medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken. U kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat schade verhaald kan worden op uw privévermogen.

Bereken uw premie

Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst of het Bedrijfspensioenfonds. Hoe u dat moet doen, leest u in deze brochure. Verder kunt u lezen wanneer u als bestuurder aansprakelijk kunt worden gesteld voor de belasting‑ en premieschuld van uw onderneming en wat daarvan de gevolgen zijn.

Direct regelen

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering – Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft. Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een onderneming, stichting of vereniging, draagt u verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Uw besluiten of die van uw medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken. U kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat schade verhaald kan worden op uw privévermogen.

Goed werkgeverschap verzekering - De Goed werkgeverschap verzekering dekt de risico's van werkgeversaansprakelijkheid. Werkgevers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die de werknemer lijdt als bestuurder, in- of opzittende van een voertuig tijdens werktijd. 

Goed werkgeverschap verzekering aanvragen

Kredietverzekering - Als afnemers uw facturen niet betalen, kan dat ingrijpende financiële gevolgen hebben voor u als ondernemer. Een onmisbaar onderdeel van betrouwbaar credit management is een goede kredietverzekering. Een kredietverzekering biedt namelijk garantie van betaling. De continuïteit van uw bedrijf wordt gewaarborgd en uw concurrentiepositie verbetert.

Offerte aanvragen

Offerte Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) - Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is uw bedrijf, onderneming of organisatie (MKB en ZZP) verzekerd tegen de gevolgen van materiële schade en letselschade die u, uw medewerkers of uw producten veroorzaken. Vraag online een vrijblijvende maatwerkofferte aan voor uw Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)!

Offerte Aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers (AVB) - Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers (AVB) is uw bedrijf, onderneming of organisatie (MKB en ZZP) verzekerd tegen de gevolgen van materiële schade en letselschade die u, uw medewerkers of uw producten veroorzaken. Vraag online een vrijblijvende maatwerkofferte aan voor uw Aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers (AVB)!

Offerte Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) - Met de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is uw bedrijf, onderneming of organisatie (MKB en ZZP) verzekerd tegen de gevolgen van materiële schade en letselschade die u, uw medewerkers of uw producten veroorzaken. Vraag online een vrijblijvende maatwerkofferte aan voor uw Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)!

Offerte bestuurdersaansprakelijkheid – Vraag online uw offerte aan voor dekking van uw bestuurdersaansprakelijkheid. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft. Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een onderneming, stichting of vereniging, draagt u verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Uw besluiten of die van uw medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken. U kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat schade verhaald kan worden op uw privévermogen.

Offerte Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) - Met de Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) is uw bedrijf, onderneming of organisatie (MKB en ZZP) verzekerd tegen de gevolgen van materiële schade en letselschade die u, uw medewerkers of uw producten veroorzaken. Vraag online een vrijblijvende maatwerkofferte aan voor uw Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aan!

De productcontaminatieverzekering beschermt drank- en voedingsmiddelenbedrijven bij een productcontaminatie of productsabotage. Honig en Honig helpt u graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Offerte aanvragen

Rechtsbijstandverzekering zakelijk - Als ondernemer doet u er verstandig aan een rechtsbijstandverzekering (zakelijk) af te sluiten tegen eventuele juridische kosten. De zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt o.a. dekking voor uw bedrijfactiviteiten, arbeidsconflicten, verkeersschade, etc.

Rechtsbijstandverzekering zakelijk direct verzekeren

Schadeverzekering voor werknemers - De Schadeverzekering voor werknemers gaat verder waar de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) stopt. Iedere ondernemer is verplicht zich als goed werkgever te gedragen. Dit gaat verder dan alleen veilige werkomstandigheden. De Schadeverzekering voor Werknemers dekt de schade van een werknemer door ongevallen die plaats vinden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor het bedrijf of andere activiteit die gerelateerd zijn aan het bedrijf.

Offerte Schadeverzekering voor werknemers aanvragen

WABM verzekering - De WABM verzekering dekt de risico's van werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen. Werkgevers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die de werknemer lijdt als bestuurder, in- of opzittende van een voertuig tijdens werktijd. De Werkgevers­aansprakelijk­heids­verzekering Bestuurders Motorrijtuigen (WABM) biedt hiervoor een perfect oplossing!

Offerte WEGAM-verzekering aanvragen

Als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor een schade, kan het voortbestaan worden bedreigd. Dit kunt u voorkomen met de juiste aansprakelijkheidsverzekering. Er bestaat vaak verwarring over de verschillen tussen de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en de beroepsaansprakelijkheid. Het doel is vergelijkbaar, maar er zijn verschillen.

WEGAM verzekering - De WEGAM verzekering dekt de risico's van werkgeversaansprakelijkheid. Werkgevers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die de werknemer lijdt als bestuurder, in- of opzittende van een voertuig tijdens werktijd. 

Offerte WEGAM verzekering aanvragen

WEGAS-verzekering - De WEGAS-verzekering biedt een complete dekking voor uw werkgeversrisico's! De WEGAS-verzekering kunt u samenstellen uit diverse dekkingen zoals: bestuurders van motorrijtuigen, overige verkeersdeelname, woon-werkverkeer, werkgerelateerde activiteiten, SVI privégebruik bedrijfsauto en een ongevallendekking.

Offerte WEGAM-verzekering aanvragen

Zakelijke rechtsbijstandverzekering - De zakelijke rechtsbijstandverzekering beschermt uw bedrijf tegen de risico’s van vrijwel alle bedrijfsconflicten en juridische geschillen. Zo bent u altijd verzekerd van professionele juridische ondersteuning en rechtsbijstand. Inclusief incassoservice en juridisch advies! Bereken direct uw premie en sluit online de zakelijke rechtsbijstandverzekering. Honig en Honig is u daarbij graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Zakelijke rechtsbijstandverzekering direct verzekeren