woensdag 02 augustus 2017 14:11

Movir versnelt AOV-aanvraag en vervangt starterskorting door aanvangskorting

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir voert aanpassingen door die de AOV volgens eigen zeggen aantrekkelijker maken voor medici, zakelijk professionals en ondernemers. De starterskorting (voor startende professionals korter dan 3 jaar zelfstandig) wordt vervangen door een aanvangskorting voor zelfstandige professionals. Daarnaast verbreedt de verzekeraar de verzekeringsproducten voor tandartsen en schaft het de standaard medische keuring af om de aanvraagprocedure te versnellen.

Aanvangskorting Beroeps-AOV Movir

Iedere zelfstandige medisch of zakelijk professionals ontvangt vanaf nu bij het afsluiten van een Beroeps-AOV eenmalig een aanvangskorting in plaats van een starterskorting. Waar voorheen bij de starterskorting de voorwaarde gold dat de professional niet langer dan 3 jaar als zelfstandige actief mocht zijn en niet ouder dan 45 jaar was, vallen deze voorwaarden nu weg. De aanvangskorting geldt niet alleen voor jonge verzekerden. Een AOV van Movir kan tot vijf jaar voor het bereiken van de eindleeftijd afgesloten worden.Dit betekent dat ook een medicus van 54 jaar, die al ruim 10 jaar zelfstandige is, en voor het eerst een AOV bij Movir afsluit met een eindleeftijd van minimaal 60 jaar, recht heeft op de aanvangskorting.

De aanvangskorting bij een contract van vijf jaar geldt gedurende de eerste drie jaar: in het eerste jaar 25% korting, het tweede jaar geldt 15% korting en in het derde jaar is dat 10%. De aanvangskorting bij een jaarcontract is voor het eerste jaar 25%. Het contract van 5 jaar is niet dagelijks opzegbaar, een jaarcontract is dat wel.

Standaard medische keuring afgeschaft!

Ook schaft Movir de ‘standaard’ medische keuring af. “Dit versnelt de aanvraagprocedure en neemt een mogelijke toetredingsdrempel weg”, aldus directeur Louis van Drunen. Voorheen maakte deze keuring onderdeel uit van de aanvraag als de verzekerde 50 jaar of ouder bij wie het totaal verzekerde dagbedrag € 145,- of meer was. Bij aanvraag van een verzekering wordt wel een gezondheidsverklaring gevraagd, als die aanleiding geeft tot medische keuring is de medische keuring alsnog onderdeel van de aanvraag.

Voor onder andere een aantal detaillisten, exploitanten van onder andere lunchrooms en hotels, aannemers en opzichters past Movir de premie van de Soepel&Zeker AOV aan. Voor nieuwe verzekerden is de premie op de volgende manier gewijzigd: tot 44 jaar is de premie verlaagd en vanaf 44 jaar hebben is premie verhoogd. “Door deze premie-aanpassing wordt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor deze ondernemers betaalbaarder”, aldus Van Drunen.

Verzekeringen voor tandartsen uitgebreid

Binnen het pakket van tandartsverzekeringen heeft Movir het aanbod verbreed. Jonge en pas afgestudeerde tandartsen met een eigen praktijk kunnen nu zonder medisch waarborgen bij Movir een verzekering afsluiten. De voorwaarden hierbij zijn: de tandarts is jonger dan 40 jaar en hij/zij moet binnen twee jaar na afstuderen de verzekering hebben aangevraagd. Waar voorheen alleen leden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) een verzekering zonder medisch waarborgen konden afsluiten, kunnen tandartsen die geen lid zijn van de KNMT zich ook verzekering zonder medisch waarborgen.

Klik op de links voor meer informatie over de AOV zelfstandige medisch of zakelijk professionals van Movir.