Netto pensioen

Netto pensioen Pixabay

Netto pensioen - Per 1 januari 2015 is er een nieuwe wettelijke pensioenregeling ingegaan. Over het gedeelte van het salaris boven het maximum pensioengevend salaris wordt geen nabestaanden- of ouderdomspensioen meer opgebouwd. In 2015 was dit bedrag € 100.000,00. U kunt voor dit gedeelte van het salaris een aanvullend ouderdoms- en nabestaandenpensioen aan uw werknemers aanbieden door te kiezen voor het Netto Pensioen.

Offerte Collectieve pensioenverzekering aanvragen