donderdag 27 december 2018 13:03

Nieuw staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

Recent is in de Staatscourant een nieuw staffelbesluit pensioenen gepubliceerd. In het besluit zijn nieuwe staffels voor de netto pensioenregeling opgenomen. Deze nieuwe staffels worden van kracht per 1 januari 2019. Het besluit is een actualisering van het besluit van 23 november 2017 (nr. 2017-187605).

Reikwijdte staffelbesluit pensioenen

Het besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515 is een actualisering van het besluit van 23 november 2018. Evenals de voorgaande staffelbesluiten uit 2009, 2013, 2014 en 2017 verduidelijkt het de fiscale regels voor pensioenregelingen die de Pensioenwet aanduidt als een premie- of kapitaalovereenkomst. Net als de voorgaande besluiten bevat het ‘nettostaffels’. Dat wil zeggen staffels die geen opslag voor kosten en ook geen opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid bevatten.

Wijzigingen in nieuw staffelbesluit

In het nieuwe besluit zijn de premiestaffels voor nettopensioen aangepast in verband met de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen. De nettofactor is gewijzigd doordat het belastingtarief in de hoogste belastingschijf in 2019 is veranderd. Voorts zijn enkele verduidelijkingen en redactionele wijzigingen opgenomen. Als citeertitel geldt “Staffelbesluit pensioenen”. Het besluit treedt inwerking op 1 januari 2019.

In Bijlage V; “Regelingen met een premieovereenkomst op basis van de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen” is een onderdeel f toegevoegd dat voorziet in de mogelijkheid om de in een jaar niet-gebruikte beschikbare premieruimte in een later jaar in te halen. Een dergelijke bepaling kenden we al voor de 4%- en de 3%-staffel.

De niet-gebruikte premieruimte moet dan in euro’s worden vastgesteld. Daarbij moet rekening worden gehouden met het actuele fiscale kader in het jaar waarin de inhaal plaatsvindt. De aldus vastgestelde inhaalpremie mag worden vermenigvuldigd met een samengestelde intrestfactor voor elk jaar gelegen tussen het einde van het in te halen jaar en de aanvang van het jaar waarin de inhaal plaatsvindt. Deze samengestelde intrestfactor wordt berekend op basis van de intrestfactor die bij de bepaling van de beschikbare premiestaffel over de periode waarover wordt ingehaald is gebruikt.

Ook voor de nettopensioen staffel in bijlage VII is een inhaalmogelijkheid voor niet-gebruikte beschikbare premieruimte toegevoegd. Die moet op soortgelijke wijze worden bepaald als hiervoor beschreven bij de kostprijsstaffel, met dien verstande dat de in euro’s vastgestelde inhaalruimte vermenigvuldigd mag worden met factor 1,04 bij de 4%-staffel en 1,03 bij de 3%-staffel voor elk jaar gelegen tussen het einde van het in te halen jaar en de aanvang van het jaar waarin de inhaal plaatsvindt

Zie voor het vaststellen van de inhaal van niet gebruikte premieruimte ook de handreiking van 9 juli 2014 op de site van de Belastingdienst. Het aanpassen van de nettofactor bij nettopensioen leidt tot 0,1% meer ruimte in de leeftijdscohorten 30-34; 40-44; 45-49; 55-59; 60-64 en 65-67. 

Bron: Aegon Adfis/Pensioenfederatie/Staatscourant

 

Laatst aangepast op donderdag 27 december 2018 13:10

Laatste nieuws!

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Bent u op zoek naar betaalbare en goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor het geval u arbeidsongeschikt raakt? Vanaf 1 april 2019 profiteren diverse zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en…

Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Hoe is loondoorbetaling bij ziekte geregeld voor de bouw? Moet u alleen vaste werknemers loon doorbetalen of ook flexwerkers? Met dit handige overzicht houdt u de verzuimkomsten zo laag mogelijk.…

Lees meer

Geld besparen op de autoverzekering?

Geld besparen op de autoverzekering?

Als u een auto heeft, bent u wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade van anderen als u een aanrijding veroorzaakt.…

Lees meer

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018. Ook in 2017 was het aantal arbeidsongevallen gestegen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft…

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte definitief

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte definitief

Recent is definitief bekend gemaakt dat werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie kunnen aanvragen voor de door hen betaalde transitievergoeding aan werknemers die langdurig ziek zijn en waarvan het dienstverband…

Lees meer

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Het UWV heeft een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) door Tweede Kamer aangenomen

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) door Tweede Kamer aangenomen

Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. De plannen voor de nieuwe proeftijdregels zijn wel uit het wetsvoorstel gehaald.

Lees meer

Afscheid van (bank)spaarhypotheek? Let op de kosten!

Afscheid van (bank)spaarhypotheek? Let op de kosten!

Steeds meer mensen beëindigen hun (bank)spaarhypotheek voortijdig. Maar eerder stopzetten pakt juist ongunstig uit. Ze laten de spaarpolis of het spaarbedrag eerder uitkeren en lossen met dat geld een deel…

Lees meer

De Vereende verlaagt eigen risico voor maaltijdbezorgers met certificaat

De Vereende verlaagt eigen risico voor maaltijdbezorgers met certificaat

De laatste tijd zijn de maaltijdbezorgers veel in het nieuws geweest. Ze rijden meer schade dan reguliere brommers. Met hogere premies voor de bezorgbrommers tot gevolg. De Vereende wil graag…

Lees meer

In- of exclusief btw verzekeren?

In- of exclusief btw verzekeren?

Het is niet altijd even duidelijk of een gebouw, inventaris/goederen of motorrijtuig in– of exclusief btw verzekerd moet worden. Met dit artikel hopen wij hier wat meer duidelijkheid over te…

Lees meer