maandag 03 juli 2017 09:05

Nieuwe wetten en regels per 1 juli 2017

Twee keer per jaar wordt de wet- en regelgeving op onderdelen aangepast. Wat verandert er per 1 juli 2017? Honig en Honig zet voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Arbodienstverlening - nieuwe eisen contract met arbodienst

Uw werknemer heeft altijd recht op een gesprek met de bedrijfsarts, ook als hij niet ziek is. Heeft u een zieke medewerker? Dan heeft hij het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt uw medewerker aan het oordeel van de arts? Dan mag hij een second opinion aanvragen bij een tweede, onafhankelijke, bedrijfsarts. Ook komt er meer medezeggenschap van de Ondernemingsraad bij het aanwijzen van preventiemedewerkers.Lees meer.

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen SZW per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.551,60 naar € 1.565,40 bruto per maand.Ook wordt het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 herzien. Vanaf deze datum geldt het algemene minimumloon vanaf 22 jaar, in plaats vanaf 23 jaar.

Minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 worden de bedragen van het wettelijk minimumloon en de bedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid (loongroep) gewijzigd.Lees meer.

Minimumjeugdloon stapsgewijs afgeschaft

Per 1 juli gaat de leeftijd waarop iemand het (volwassen) wettelijk minimumloon krijgt omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Stap 2 volgt per 1 juli 2019. Dan wordt dat 21 jaar.Lees meer.

Minimumloon gaat omhoog

Tegelijkertijd gaan per 1 juli 2017 de percentages van het wettelijk minimumloon voor 18, 19, 20 en 21 jaar omhoog. Per 1 juli 2019 gaan de minimumlonen voor 18, 19 en 20 jaar nog verder omhoog.Lees meer.

Pensioen: niet meer in eigen beheer

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en heeft u in uw eigen onderneming pensioen opgebouwd? Dit kan straks niet meer. U krijgt wel de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen om zo in eigen beheer opgebouwd vermogen vrij te maken. Als u dit niet doet dan kunt u de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten omzetten in een oudedagsverplichting. Meer informatie.

Betaaltermijnen niet langer dan 60 dagen

Grote ondernemingen kunnen vanaf 1 juli geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met mkb-ondernemingen en zelfstandige ondernemers. Overeenkomsten met een betaaltermijn van meer dan 60 dagen worden nietig verklaard. Voor bestaande overeenkomsten is er een overgangstermijn van 1 jaar.

E-factuur aan Rijksoverheid verplicht

Bent u leverancier van de Rijksoverheid? Bij een nieuwe inkoopovereenkomst moet u verplicht een e-factuur sturen.Lees meer.

Kijk voor een overzicht van alle wetswijzigingen per 1 juli 2017 ook op Ondernemersplein.nl.