woensdag 10 juni 2020 13:55

Nieuwe wetten op 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 zijn er een aantal wetswijzigingen in Nederland. Welke nieuwe wetten en regels zijn van belang voor ondernemers met personeel? Een handig overzicht.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op meer geboorteverlof. Naast het standaard geboorteverlof van 1 werkweek (betaald), mogen partners in het eerste halfjaar na de geboorte aanvullend geboorteverlof opnemen van minimaal 1 week en maximaal 5 weken.

Tijdens aanvullend geboorteverlof ontvangt uw werknemer 70 procent van zijn loon. U vraagt daarvoor een uitkering aan bij het UWV. Je werknemer komt hiervoor in aanmerking als:

  • het kind is geboren op of na 1 juli 2020; en
  • je werknemer de partner is van de moeder van het kind; en
  • je werknemer eerst standaard geboorteverlof heeft opgenomen (1 week).

Lees meer over aanvullend geboorteverlofaanvullend geboorteverlof en het aanvragen van een uitkering voor je werknemer.

Nieuw minimumloon 1 juli 2020

Het wettelijk minimumloon voor volwassenen (vanaf 21 jaar) is met 27 euro gestegen. Bij een fulltime dienstverband wordt het minimumloon 1.680,- euro bruto per maand. Het minimumjeugdloon is ook aangepast.

Bekijk de nieuwe bedragen per leeftijd in het artikel Minimumloon 2020, dit zijn de bedragenMinimumloon 2020, dit zijn de bedragen.

Als er voor uw werknemers een caocao geldt, kijk dan goed naar het nieuwe minimumloon dat bij de cao hoort. Lees meer over het minimumloon in de horecahoreca, bouwbouw, detailhandeldetailhandel, groothandelgroothandel en zakelijke dienstverleningzakelijke dienstverlening.

NOW 2.0

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers een beroep doen op NOW 2.0. Deze noodvoorziening is er voor werkgevers die door de coronacrisis meer dan 20 procent omzetverlies hebben. Met NOW 2.0 kunt u compensatie krijgen voor uw loonkosten tot 1 oktober 2020.

Lees meer over NOW 2.0 aanvragenNOW 2.0 aanvragen.

Compensatie transitievergoeding

Mogelijk heeft u het gemist door de coronacrisis: sinds 1 april 2020 kunt u een compensatie van de transitievergoedingcompensatie van de transitievergoeding krijgen voor langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers die u heeft ontslagen op of na 1 juli 2015. U moet voor 1 oktober 2020 de compensatie aanvragen bij het UWV.

Wet arbeidsmarkt in balans

De belangrijkste nieuwe wet in 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze werd al van kracht op 1 januari 2020.

In de WAB staan enkele aanpassingen van bestaande wetten. Een korte opsomming:

  • De ketenregeling voor contracten is nu ruimer. U mag drie aansluitende contracten aanbieden in drie jaar.
  • Er gelden extra regels voor oproepkrachtenoproepkrachten. U moet ze vier dagen van tevoren oproepen en na een jaar een contract aanbieden voor vaste uren.
  • Payrollers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de rest van uw personeel, behalve het pensioen.
  • De WW-premieWW-premie is verlaagd voor werknemers met een vast contract.
  • Er geldt een cumulatiegrond voor ontslag (optelsom van ontslagredenen).
  • De transitievergoedingtransitievergoeding bij ontslag wordt anders berekend.

Wilt u weten hoe u de WAB kunt toepassen in je bedrijf? Gebruik het stappenplan WABstappenplan WAB en ga aan de slag.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

Op 1 januari 2020 werd ook de MKB verzuim-ontzorgverzekeringMKB verzuim-ontzorgverzekering geïntroduceerd. Deze verzekering moet voldoen aan bepaalde eisen van de overheid en werkgeversorganisaties. In 2021 volgen nieuwe maatregelen om kleine bedrijven te ondersteunen bij verzuim van personeel.

Meer nieuwe wetten in 2020

Er zijn nog een aantal wetswijzigingen op 1 juli 2020 die niet direct betrekking hebben op personeel, maar misschien wel van belang zijn voor jouw bedrijfsvoering. Zoals:

Op 1 januari zijn er al een paar belangrijke nieuwe wetten bijgekomen voor ondernemers met personeel. Bekijk de wetswijzigingen van 1 januari 2020wetswijzigingen van 1 januari 2020. Daarnaast worden er nog meer wetswijzigingen verwacht, die ingaan op 1 januari 2021.