Offerte transportverzekering

Transportverzekering nodig? Vraag online een offerte aan en verzeker uw nationaal of internationaal transport met een éénmalige of doorlopende transportverzekering! Vul het aanvraagformulier in, stel de transportverzekering samen uit verschillende condities en dekkingen. 

Offerte transportverzekering aanvragen

Aanvraagformulier voor een vrijblijvende offerte voor uw transportverzekering

Ja, ik wil graag een vrijblijvende offerte voor een transportverzekering.

Verzekeringnemer

(De verzekeringnemer dient gevestigd te zijn in Nederland of EU-landen)

(Bedrijfs-)naam*Vul SVP uw bedrijfsnaam in!
Contactpersoon:*Vul SVP de contactpersoon in!
Geslacht*
Man
Vrouw
Geboortedatum*
Adres*Vul SVP uw adres in!
Postcode*Vul SVP uw postcode in!
Plaats*Vul SVP uw plaats in!
E-mail *Vul SVP uw e-mailadres in!
Telefoonnummer*Vul SVP uw telefoonnummer in!
KvK-nummer*Vul SVP uw KvK-nummer in!
IBAN-nummer*Vul SVP uw IBAN-nummer in!

Transportverzekering

Ingangsdatum*
Soort transportverzekering*
Verzekeringnemer en ladingbelanghebbende Nederlands?*
Ja
Nee
Welke buitenlandse nationaliteit(en)?
De ladingbelanghebbende is diegene die ingeval van materiële schade aan de verzekerde zaken of verlies van de verzekerde zaken het financieel nadeel hiervan leidt. Met financieel nadeel wordt niet bedoeld het vermogens verlies in verband met een vorm van aansprakelijkheid. 
In veel gevallen is de ladingbelanghebbende de afzender of juist de ontvanger. Of het financieel nadeel voor risico van de afzender of ontvanger is, wordt in een (koop)overkomst bepaald. In deze overeenkomst is geregeld voor wiens risico de verzekerde zaken reizen of op welk moment van de reis het risico overgaat van de ene partij op de andere partij.
Type transportverzekering*
Goederencategorie*
Beschrijving goederen categorie
Handelszending*
Ingekocht?
Ja
Nee
Wilt u imaginaire winst op inkomende zendingen meeverzekeren?
Ja
Nee
Te verzekeren winstpercentageDe winst die u op de nog niet verkochte goederen denkt te maken.
Aantal zendingen *
Maximaal verzekerd bedrag per zending (€)
Totaal verzekerd bedrag? (€)
Ingangsdatum zendingen
Einddatum zendingen
Verzekerd bedrag (€)

S.v.p. het verzekerd bedrag exclusief imaginaire winst invullen!

Land verzending *
Land ontvangst *
Dekking transportverzekering*

Machtiging

Ik, verzekeringnemer ga akkoord dat de uiteindelijke verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting inzake de nog af te sluiten tijdelijke transportverzekering automatisch van het opgegeven rekeningnummer kan worden afgeschreven, zodra ik akkoord ben met de uiteindelijke offerte.

Contractsduur

De tijdelijke transportverzekering is een éénmalige verzekering, die geldig kan zijn op de door u opgegeven transportdatum of -data.

Zijn de verzekeringnemer en ladingbelanghebbende Nederlands?
Welke buitenlandse nationaliteit(en)?
De ladingbelanghebbende is diegene die ingeval van materiële schade aan de verzekerde zaken of verlies van de verzekerde zaken het financieel nadeel hiervan leidt. Met financieel nadeel wordt niet bedoeld het vermogens verlies in verband met een vorm van aansprakelijkheid. In veel gevallen is de ladingbelanghebbende de afzender of juist de ontvanger. Of het financieel nadeel voor risico van de afzender of ontvanger is, wordt in een (koop)overkomst bepaald. In deze overeenkomst is geregeld voor wiens risico de verzekerde zaken reizen of op welk moment van de reis het risico overgaat van de ene partij op de andere partij.
Zijn er medeverzekerden?
Welke bedrijven zijn dit?
Nationaliteit(en) medeverzekerden?
Welke buitenlandse nationaliteit(en)?
Welk soort goederen wilt u verzekeren?
Is het een bulkzending?
Is het een bulkzending?
Hoeveel bedraagt het maximum per vervoersgelegenheid? in euro's (€ )
Gelegenheid moet u zien als een vervoermiddel. Als er bijvoorbeeld sprake is van meerdere containers op een containerschip zal het maximum per gelegenheid minimaal gelijk moeten zijn aan de waarde van de containers samen.
Ligt het beginpunt of eindpunt van de verzekerde reis altijd in de Benelux of Duitsland?
Betreffen de verzekerde zaken uitsluitend handelszaken?Handelszaken zijn zaken ten behoeve van inkoop/verkoop door verzekeringnemer

Inkomende zendingen

Vervoerde jaaromzet (excl. Imaginaire winst) in euro's (€)

Benelux en Duitsland
Europa
GOS-landen
Afrika
Noord-Amerika
Midden en Zuid-Amerika
Verre Oosten
Oceanië
Midden-Oosten
Wilt u imaginaire winst op inkomende zendingen meeverzekeren?De winst die u op de nog niet verkochte goederen denkt te maken.
Winstpercentage (%)

Uitgaande zendingen

Vervoerde jaaromzet in euro's (€)

Vervoerde jaaromzet
Benelux en Duitsland
Europa
GOS-landen
Afrika
Noord-Amerika
Midden en Zuid-Amerika
Verre Oosten
Oceanië
Midden-Oosten

Landenlijst

Als u twijfelt welk land bij welk(e ) gebied/regio hoort, verwijzen wij u naar de landenlijst voor transportverzekeringende landenlijst voor transportverzekeringen.

Handelszaken zijn zaken ten behoeve van uw inkoop en/of verkoop.

Welke dekking wenst u voor de verzekerde zaken?
Betalingstermijn
Maand
Kwartaal
Halfjaar
Jaar

Contractduur

1 jaar, na een jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand

Slotvragen

Zijn er in de afgelopen 5 jaar schades veroorzaakt/geleden door gebeurtenissen waarvoor de aan te vragen verzekering dekking biedt?*
Ja
Nee
Zo ja, SVP toelichten:*
Is er in de afgelopen 5 jaar door een verzekeringsmaatschappij enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat risico en voor die verzekering golden? *
Ja
Nee
Zo ja, SVP toelichten:*
Is er in de afgelopen 8 jaar sprake geweest van een veroordeling (ongeacht de opgelegde straf) of een strafbeschikking of een transactie (beide voor een taakstraf van meer dan 20 uur), of aanraking met justitie ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in verband met bovenstaande, of een uitgebrachte dagvaarding in een lopende procedure, alles ter zake van een misdrijf? *
Ja
Nee
Zo ja, SVP toelichten:*
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt? *
Ja
Nee
Zo ja, SVP toelichten:*

Registratie persoonsgegevens (AVG)

In ons privacy statementprivacy statement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

- Ik geef Honig en Honig toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor de offerte en/of aanvraag van de verzekering.

- Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

- Ik ben akkoord met de algemene bepalingen en de polisvoorwaarden.

- Ik heb de verzekeringskaart gelezen en ik ben akkoord met de digitale verstrekking van deze informatie.

;

I accept the Terms and Conditions.

Afwikkeling van uw verzoek tot offerte

Na ontvangst van uw verzoek tot offerte voor een transportverzekering verzorgen wij op korte termijn een vrijblijvende offerte. Wij nemen persoonlijk contact met u op voor afstemming van de samenstelling van uw maatwerkofferte.

Offerte aanvragen

Meer weten over een offerte voor uw transportverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de transportverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel contract- en polisbeheer en HR- en Schadeservice.

Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.