woensdag 16 oktober 2019 08:24

Ontwikkeling brandverzekeringen en de verzekeringsmarkt

De markt voor brandverzekeringen is aan het veranderen. Er wachten ons premieverhogingen van 15% tot soms wel 25%. Daar waar we voorgaande jaren de autopremies fors zagen toenemen volgt nu de brandmarkt. Is dit terecht? Kijk eens naar het aantal zakelijke branden de afgelopen 5 jaar. Het aantal is sinds 2014 bijna verdubbeld, waarbij het schadebedrag bijna het dubbele is van een gemiddelde zakelijke schade. Menselijk handelen is daarbij nog steeds oorzaak nummer 1.

Schadevoorbeeld brandverzekering

Zo hebben verzekeraars bijvoorbeeld een forse brandschade gehad doordat een werknemer van een gehuurd pand te dicht bij de muren van de loods het onkruid uit de stoeptegels wilde branden. Schade ruim € 700.000,-. Daarnaast is kortsluiting in verouderde meterkasten nog een veelvoorkomende oorzaak. De gevolgen van een brandschade zijn enorm: de helft (!) van de bedrijven gaat failliet na een grote brandschade. Een brandschade is verzekerd o.a. op een zakelijke opstalverzekering, een inventaris-/goederenverzekering en bedrijfsschadeverzekering.

Ontwikkeling schade zakelijke brandverzekeringen

Risicokosten en verzekeringspremies mogelijk hoger

In een tijd waarin buitengewoon streng wordt toegezien op de solvabiliteit van verzekeraars is het onvermijdelijk dat de premies verhoogd worden. Het begon al met ingrijpen in bepaalde risico’s zoals bedrijfsverzamelgebouwen, recycling en agrarische risico’s. Per saldo zou iedereen moeten streven naar een gezonde markt, waarbij de premies dekkend zijn voor de risico’s. De uitwerking hiervan is niet altijd even gelukkig.

Voor een aantal sectoren zoals de food-, afval en recycling, gezondheidszorg-, en autolease-sector en een aantal bedrijven met internationale programma’s, stijgen de kosten voor risicomanagement en verzekeringen fors. Deze stijging zien we breder in de markt bij verzekeringen voor bouwprojecten, wagenparken en bestuurdersaansprakelijkheid.

Factoren van invloed op de verzekeringsmarkten

Er zijn diverse factoren van invloed op de verzekeringsmarkten, zoals:

 1. Natuurrampen
  De natuurrampen, zoals de bosbranden in Californië, orkanen in het Caraïbisch gebied en de Verenigde Staten hebben gevolgen voor de herverzekeringsmarkt en daardoor ook effect op de Nederlandse verzekeringsmarkt.
 2. Verzekeringsmarkten
  De ontwikkelingen op de Amerikaanse verzekeringsmarkt en de Londense beurs hebben (Lloyd’s) gevolgen op brandverzekeringen voor de Europese en Nederlandse verzekeringsmarkt. Na jarenlange dalingen zijn de premies de afgelopen perioden gestegen.
 3. Beleggingsrendement en beurzen
  Beleggingsrendementen en beurzen beïnvloeden de resultaten van verzekeraars. Door het grote kapitaal dat verzekeraars moeten aanhouden, hebben beleggingsresultaten veel impact.
 4. Fusies
  Internationaal en landelijk zijn diverse verzekeraars gefuseerd en is het aantal aanbieders afgenomen (bijv. NN-Delta Lloyd, Ace en Chubb ASR Generali en Axa en XL).
 5. Solvency
  Als gevolg van Solvency II verschuift de premie van een commerciële prijsvorming naar een technische prijsvorming.

Naast premieverhogingen gaan verzekeraars soms rigoureuzer te werk door complete portefeuilles te beëindigen of een bepaalde branche of sector niet meer te verzekeren, ongeacht het resultaat. In sommige gevallen wordt per klant of per polis de dekking en de premie doorgelicht.

In 2020 en 2021 ziet het ernaar uit dat deze trend zich zal voortzetten, dus wij verwachten op korte termijn geen lagere premies. Sterker, het zal voor diverse bedrijven een uitdaging zijn om verzekerd te blijven en dat tegen een redelijke prijs.

Bron: AON, Surebusiness

 

Laatst aangepast op woensdag 16 oktober 2019 08:33