donderdag 18 oktober 2018 13:25

Oplossing voor slapend dienstverband en transitievergoeding bij ziekte!

Eindelijk staat vast dat werkgevers een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij aan werknemers hebben betaald nadat de arbeidsovereenkomst na 104 weken arbeidsongeschiktheid is beëindigd. De maatregel gaat in op 1 april 2020, maar met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Slapend dienstverband eindelijk wakker!

Werkgevers die vanaf 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst met een werknemer na 104 weken arbeidsongeschiktheid hebben beëindigd én een vergoeding hebben betaald, kunnen aanspraak maken op compensatie van het UWV. Hiermee lijkt het financiële argument voor werkgevers om arbeidsovereenkomsten slapend in stand te houden te zijn weggenomen. Maar geen maatregel zonder voorwaarden. Dus ook in dit geval.

Hoe was het ook weer

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 heeft iedere werknemer recht op een transitievergoeding als hij of zij langer dan 24 maanden heeft gewerkt bij het bedrijf en de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd.

Die vergoeding komt neer op 1/6 maandsalaris voor iedere zes maanden die de werknemer bij de werkgever in dienst is geweest.

De werknemer heeft recht op die vergoeding, ongeacht de reden voor het ontslag. Dus ook als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd nadat de werknemer 104 weken of langer arbeidsongeschikt is geweest.

Onredelijk

Veel werkgevers vinden dit onredelijk of zijn financieel niet in staat om die transitievergoeding te betalen. Ze vinden het onredelijk, omdat aan de werknemer tijdens de 104 weken ziekte het loon, al dan niet gedeeltelijk, moet worden doorbetaald en ook vaak nog de nodige re-integratiekosten zijn gemaakt.

Veel werkgevers kozen en kiezen er nog voor de arbeidsovereenkomst na die 104 weken arbeidsongeschiktheid dan maar niet te beëindigen en slapend in stand te houden. Slapend, omdat er geen arbeid meer wordt verricht en er na 104 weken ook geen loonbetalingsplicht meer bestaat.

Compensatie begrensd

Terug naar de voorwaarden van de nieuwe maatregel. De hoogte van de compensatie, die door het UWV wordt betaald, is maximaal het bedrag aan transitievergoeding waar de werknemer na 104 weken arbeidsongeschikt recht op heeft.

Heeft de werkgever aan de werknemer een hogere vergoeding betaald omdat het zo is overeengekomen, of omdat de werkgever de arbeidsovereenkomst pas veel later dan het moment waarop de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt was heeft beëindigd? Dan zal het UWV het meerdere niet compenseren. Dat deel blijft dus voor rekening van de werkgever. Veel werkgevers zijn hier niet van op de hoogte!

Risico’s

In de praktijk zijn er werkgevers die dienstverbanden slapend houden. Zij geven aan te wachten totdat de regeling in werking treedt. Maar dat duurt nog ruim 18 maanden! De nieuwe maatregel gaat namelijk in op 1 april 2020.

Veel werkgevers willen of kunnen de bedragen niet zo lang voorschieten. Maar dat kan ze juist duur komen te staan. Het wachten kan namelijk méér kosten. Als een werknemer bijvoorbeeld op 1 juli 2015 al 104 weken ziek was en een werkgever wacht tot 1 april 2020 is de periode die niet gecompenseerd wordt door het UWV zelfs bijna vijf jaar. Daarnaast blijft het risico bestaan dat dat een werknemer weer geheel of gedeeltelijk herstelt en zich mogelijk op enig moment weer beschikbaar stelt voor werk en aanspraak maakt op loon zolang het dienstverband slapend wordt gehouden.

Advies

Juristen adviseren werkgevers in het algemeen om de transitievergoeding voor te schieten als zij daartoe financieel enigszins in staat zijn. Dit kan door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst, waarin de reden van beëindiging wordt opgenomen. Wil de werknemer een dergelijke overeenkomst niet sluiten? Dan wordt aangeraden de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Hiervoor is toestemming van het UWV wel noodzakelijk.

Werkgevers, blijf in ieder geval wakker als het gaat om het maken van verstandige keuzes rondom slapende dienstverbanden!

DAS. 10 oktober 2018

Laatst aangepast op donderdag 18 oktober 2018 13:33

Laatste nieuws!

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Volgens staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dit een onwenselijke situatie. De RI&E vormt immers de elementaire…

Lees meer

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (2e Paasdag) is het kantoor van Honig en Honig gesloten.

Lees meer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

De Regelhulp financieel CV is een nieuwe online tool waarmee u gemakkelijk per werknemer kunt uitrekenen wat de financiële voordelen zijn waar u gebruik van kunt maken bij deze werknemer.…

Lees meer

Ziekteverzuim in Nederland blijft toenemen

Ziekteverzuim in Nederland blijft toenemen

In 2018 lag het verzuimpercentage in Nederland op 4,2%, hoger dan in de jaren daarvoor (3,8% en 3,5% in 2017 en 2016). Bij grote bedrijven ligt het verzuim het hoogst,…

Lees meer

Rechter: Bestemming hotel niet aangepast, geen schadevergoeding voor afgebrand Polenpension

Rechter: Bestemming hotel niet aangepast, geen schadevergoeding voor afgebrand Polenpension

De eigenaar van een voormalig hotel dat twee jaar geleden door brand volledig verwoest werd, kan fluiten naar een schadevergoeding. Op het moment van de brand werd het pand verhuurd…

Lees meer

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

29 december 2005 is de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen – WIA – van kracht geworden als opvolger van de WAO. De WIA zorgde al snel voor een forse…

Lees meer

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Bent u op zoek naar betaalbare en goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor het geval u arbeidsongeschikt raakt? Vanaf 1 april 2019 profiteren diverse zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en…

Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Hoe is loondoorbetaling bij ziekte geregeld voor de bouw? Moet u alleen vaste werknemers loon doorbetalen of ook flexwerkers? Met dit handige overzicht houdt u de verzuimkomsten zo laag mogelijk.…

Lees meer

Geld besparen op de autoverzekering?

Geld besparen op de autoverzekering?

Als u een auto heeft, bent u wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade van anderen als u een aanrijding veroorzaakt.…

Lees meer

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018. Ook in 2017 was het aantal arbeidsongevallen gestegen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft…

Lees meer