T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

Lijfrente en de belastingdienst (fiscus)

Lijfrente en de belastingdienst (fiscus)

Hier vindt u meer informatie over uw lijfrente en de belastingdienst (fiscus). U kunt een verzekering afsluiten of zelf sparen voor extra inkomen. Bijvoorbeeld voor extra inkomen (lijfrente) vanaf het moment dat u met pensioen gaat. De premies voor een lijfrenteverzekering of de bedragen die u stort op een lijfrentespaarrekening mag u onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomen. Ook voor andere inkomensvoorzieningen kunt u aftrek krijgen.

Bij een beschikbare premieregeling werkt de bepaling van de factor A anders dan bij de salaris/diensttijd pensioenregelingen. Bij een beschikbare premieregeling is de premie die wordt betaald bepalend voor de aangroei.

Naast de eisen die gelden voor de lijfrentevorm moet uw lijfrenteverzekering in Box 1 altijd volgens strikte voorwaarden worden behandeld. Voor zover in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden, bent u mogelijk ineens veel belasting verschuldigd. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van deze 'verboden handelingen' en de 'fiscale sancties'.

Als zelfstandig ondernemer kunt u naast uw jaarruimte en de reserveringsruimte in in aanmerking komen voor extra premieaftrek door uw oudedagsreserve en/of stakingswinst om te zetten in een lijfrente.

Jaren geleden heeft u een bedrag gestort in een koopsom. Het eindkapitaal van deze koopsom komt binnenkort vrij. Hieronder leest u meer over de behandeling van lijfrente door de belastingdienst.

Heeft u een lijfrentepolis en bent u van plan om te emigreren? Let dan op de volgende zaken:

Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening geeft bij leven op de einddatum en/of bij overlijden van de in de polis genoemde verzekerde(n) recht op periodieke uitkeringen (lijfrentetermijnen) aan de in de polis genoemde begunstigde(n).

Hieronder vindt u een omschrijving van de toegestane lijfrentevormen in Box 1. Als uw lijfrenteverzekering of lijfrente rekening aan deze vorm voldoet en u heeft genoeg ruimte voor premieaftrek dan kunt u de betaalde premie in beginsel aftrekken in Box 1. Ook combinaties van deze lijfrentevormen zijn toegestaan.

Na diverse aanpassingen van de Inkomstenbelasing over de afgelopen jaren, zoals Belastingplan 2001 en de Wet VPL 2006,  geldt er voor een aantal lijfrenten een eerbiedigende werking. Dit betreft uitsluitend de uitkeringen en niet de premieaftrek.

U kunt de premies die u betaalt voor uw (tijdelijke) oudedags- en nabestaandenlijfrente aftrekken van uw inkomen in Box 1. U moet dan wel genoeg ruimte hebben voor premieaftrek. Aftrek is mogelijk op grond van de jaarruimte en/of de reserveringsruimte. Als u ondernemer bent, krijgt u onder voorwaarden nog extra premieaftrek bij omzetting van uw oudedagsreserve en/of stakingswinst in een lijfrente.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd tot uiteindelijk 67 jaar (in 2023). Dus ook een wijziging in de berekening van de jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies.