T: 072-5642669  

Lijfrente sparen

Lijfrente sparen

Lijfrente sparen, voor het opbouwen van vermogen als aanvulling op uw pensioen. U kunt u kiezen uit 2 varianten: een lijfrenterekening (banksparen) of een lijfrenteverzekering. In beide gevallen kunt u het lijfrentekapitaal opbouwen met sparen en beleggen.

Met Lijfrente banksparen spaart u op een rekening voor een aanvulling op uw pensioen. U kunt kiezen voor sparen, beleggen of een combinatie hiervan. De lijfrenterekening is zeer flexibel en kent lage kosten. Na de opbouwperiode zorgt u met het bedrag dat u heeft opgebouwd voor een lijfrente-uitkering.

Met een lijfrenterekening spaart en/of belegt u voor een aanvullend pensioen. U kunt eenvoudig wisselen tussen sparen en beleggen. De inleg is aftrekbaar als lijfrentepremie en over het opgebouwde kapitaal betaalt u geen belasting (box 3). Op de einddatum gebruikt u het pensioenkapitaal voor de aankoop van een direct ingaande lijfrente.

De Lijfrenteverzekering op basis van beleggingen is een flexibele beleggingsverzekering waarmee u een geldbedrag kunt opbouwen voor later als aanvulling op uw pensioen.

Met een garantieverzekering bouwt u een gegarandeerd vermogen op, dat u bijvoorbeeld kunt gebruiken als pensioenaanvulling. U maakt kans op extra rendement door winstdeling. En u weet precies hoe hoog de uitkering is op de einddatum of bij eerder overlijden.

Met een nettolijfrente kan iedereen met een inkomen boven € 100.000,- straks in de privésfeer pensioen opbouwen. De inleg is niet fiscaal aftrekbaar, de lijfrente uitkeringen zijn onbelast en de opgebouwde waarde is vrijgesteld van belastingheffing in box 3, de vermogensrendementsheffing. Hierdoor kunt u een pensioenopbouw realiseren die naar verwachting overeenkomt met 1,875% middelloon per dienstjaar.

De meeste voorwaarden die bij een lijfrenteverzekering gelden, gelden ook bij banksparen. Welke het beste past is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hieronder een nadere toelichting over de bancaire lijfrente (banksparen) en een lijfrenteverzekering in relatie tot uw pensioen en mogelijkheden.