T: 072-5642669

U bevindt zich hier:Actuele informatie»Nieuws»Premiepercentages sociale verzekeringen 2018 vastgesteld
donderdag, 28 september 2017 09:28

Premiepercentages sociale verzekeringen 2018 vastgesteld

De minister van Sociale Zaken stelt jaarlijks de premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast. Deze percentages zijn opgenomen in de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018. Een aantal premiepercentages voor 2018 is nog onder voorbehoud van (definitieve) vaststelling.

Wat worden de premiepercentages sociale verzekeringen 2018?

Tabel premiepercentages sociale verzekeringen

Premie

Fonds

Uitgaven

Betaald door

2017

2018

AOW

Ouderdomsfonds

AOW

Werknemer

17,9

17,9

Anw

Nabestaansfonds

Anw

Werknemer

0,1

0,1

Sfn

Sectorfondsen (gemiddelde premie)

WW, ZW, WGA

Werkgever

1,36

1,23

Awf

Algemeen Werkloosheidsfonds

WW, ZW, re-integratie

Werkgever

2,64

2,95

Ufo

Uitvoeringsfonds voor de overheid

ZW, WAZO, WGA overheid

Werkgever

0,78

0,78

Sfn / Ufo

Uniforme opslag kinderopvang

Kinderopvang

Werkgever

0,5

0,5

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

WAO, WIA, WAZ, WAZO

Werkgever

6,16

6,27

Whk

Werkhervattingskas (rekenpremie)

WGA

Werkgever

1,16

1,16

AOW 

Het premiepercentage voor de AOW wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017. De AOW-premie is op dit niveau gemaximeerd (17,90%). De AOW-premie wordt gecombineerd geheven met de loon- en inkomstenbelasting in de eerste en tweede schijf. 

Anw  

Het premiepercentage voor de Anw wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017 (0,10%).  

Sectorfondsen  

Uit de sectorfondsen wordt het eerste halfjaar van een WW-uitkering gefinancierd. De sectorfondspremies voor 2018 worden in oktober 2017 door het UWV vastgesteld, op advies van de verschillende sectoren. De in de onderstaande tabel weergegeven premie van 1,23% is een gemiddelde. In werkelijkheid verschilt de premie per sector. Het gemiddelde is een voorlopig percentage. Nog niet voor alle sectorfondsen is de definitieve premie vastgesteld. 

Premie % sectorfonds 2017

Sector nr. en beschrijvingSectorpremie
2 Tabakverwerkende industrie2,5
4 Baggerbedrijf0,65
5 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie0,59
6 Timmerindustrie0,14
7 Meubel- en orgelbouwindustrie0,72
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie0,4
9 Grafische industrie1,49
10 Metaalindustrie0,94
11 Elektrotechnische industrie1
12 Metaal-en technische bedrijfstakken0,7
13 Bakkerijen1,08
14 Suikerverwerkende industrie0,71
15 Slagersbedrijven0,76
16 Slagers overig1,43
17 Detailhandel en ambachten1,42
18 Reiniging2
19 Grootwinkelbedrijf1,1
20 Havenbedrijven1,84
21 Havenclassificeerders0,5
22 Binnenscheepvaart0,48
23 Visserij0
24 Koopvaardij1,38
25 Vervoer KLM0,36
26 Vervoer NS0,32
27 Vervoer posterijen1,47
28 Taxivervoer2,43
29 Openbaar Vervoer0,61
30 Besloten busvervoer2
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht1,39
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht0,86
34 Horeca catering0,98
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen0,64
38 Banken3,86
39 Verzekeringswezen1,27
40 Uitgeverij1,54
41 Groothandel I1,11
42 Groothandel II1,3
43 Zakelijke Dienstverlening I0,8
44 Zakelijke Dienstverlening II1,34
45 Zakelijke Dienstverlening III1,97
46 Zuivelindustrie0,75
47 Textielindustrie1,5
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie0,37
49 Chemische industrie0,77
50 Voedingsindustrie1,2
51 Algemene industrie2,95
53 Bewakingsondernemingen1,65
55 Overige takken van bedrijf en beroep1,38
57 Stukadoorsbedrijf0,32
58 Dakdekkersbedrijf2
59 Mortelbedrijf0,21
60 Steenhouwersbedrijf0,16
61 – 66 Overheid0,42
67 Werk en (re)Integratie1,92
68 Railbouw0,31
69 Telecommunicatie1,83

AWf 

Het Algemeen Werkloosheidsfonds financiert de WW-uitkeringen met een duur langer dan 6 maanden. De Awf-werkgeverspremie wordt voorlopig vastgesteld op 2,95%. De hoogte van de AWf-premie is nog onder voorbehoud van vaststelling van de sectorfondspremies. Als het UWV voor 2018 een andere (gemiddelde) sectorfondspremie vaststelt dan nu wordt verwacht, dan kan de AWf-werkgeverspremie worden aangepast, zodat het effect op de lasten neutraal is.

Ufo

Alleen overheidswerkgevers betalen de Ufo-premie. De Ufo-premie wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017 (0,78%). 

Uniforme opslag kinderopvang  

De premieopslag kinderopvang voor 2018 blijft met 0,50% gelijk aan die in 2017. De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang wordt door werkgevers in de marktsector betaald door middel van en opslag op de Aof-premie.  

Aof  

De Aof-premie is (voorlopig) vastgesteld op 6,27%. Definitieve vaststelling van de Aof-premie vindt plaats in oktober.

Whk

De premie voor de Werkhervattingskas, waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) worden betaald, wordt vastgesteld door het UWV. Een eerste inschatting duidt op een rekenpremie van 1,16% in 2018.

Zie ook: Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018 of download de complete Nota gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018.

Bron: Belastingdienst, UWV en Salarisnet

Laatst aangepast op maandag, 27 november 2017 14:51
Pin it

Nieuws

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenh...

Lees meer ...

5 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen

5 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 250,00 per dag en dat bedrag kan verder oplopen. Gelukkig duurt ziekte bij de meeste medewerkers niet langer dan enkele dagen. Als verzuim echter langer duurt, krijgt de werkgever te maken met allerlei wettelijke...

Lees meer ...

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

In het eerste kwartaal van 2018 was het ziekteverzuimpercentage hoger dan het in jaren geweest was: maar liefst 4,9%. De laatste keer dat het verzuimpercentage zo hoog was, is meer dan 10 jaar geleden. De reden hiervoor is o.a. de griepepidemie van b...

Lees meer ...

Honig en Honig uw Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®)!

Honig en Honig uw Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®)!

Honig en Honig beschikt sinds kort over een Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement. Wim Honig heeft het diploma Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®) behaald. Deze opleiding legt een goede basis voor adviezen over (verzekerd...

Lees meer ...

Klaar voor de nieuwe arbowet? Nog 1 maand tot 1 juli 2018!

Klaar voor de nieuwe arbowet? Nog 1 maand tot 1 juli 2018!

Binnenkort is het zover. Dan is het 1 juli 2018, hét moment waarop werkgevers alles geregeld moeten hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. Voor de invoering van de nieuwe regels in de Arbowet en het Arbobesluit hebben werkgevers en/of de HR-afdel...

Lees meer ...

De Amersfoortse biedt een AOV voor zware beroepen

De Amersfoortse biedt een AOV voor zware beroepen

Ook in de huidige discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd doemen ze weer op: de zware beroepen. Deze maken het voor mensen op de arbeidsmarkt nauwelijks haalbaar om langer door te werken. Inkomensverzekeraar De Amersfoortse speelt op de discu...

Lees meer ...