Prinsjesdag 2018 en de gevolgen voor uw hypotheek en woning

De op Prinsjesdag gepresenteerde begroting voor 2019 bevat zoals verwacht weinig verrassingen. Nu het kabinet demissionair is en er ook nog geen nieuw kabinet is aangetreden kan er op dit moment geen nieuw beleid worden gemaakt. Als het nieuwe kabinet op korte termijn aantreedt, kunnen eventueel in het najaar nog wijzigingen worden doorgevoerd.

 

Prinsjesdag 2018: Woonmaatregelen 

De oververhitting op de woningmarkt neemt toe. De prijzen liggen al weer ver boven de records in 2008. In sommige regio’s is de woningmarkt (koop en huur) onbereikbaar voor starters. Er is een fors tekort aan geschikte woningen, zowel koop als huur. En dus moet er gebouwd worden. Het kabinet wil de productie opschroeven naar 75.000 woningen per jaar (2017: 62.000) tot 2025. Maar hoe? Er is een tekort aan grond, materialen en arbeidskrachten.

  • De maximale hypotheekrenteaftrek daalt tot 49% (2019). Vanaf 2020 daalt het tarief met 3% per jaar, totdat in 2023 het basistarief is bereikt (37,05%).
  • De ltv-ratio (maximale hypotheek) blijft 100% van de woningwaarde.
  • Bij een hypotheekaanvraag kan het inkomen van de partner voor 75% meetellen.
  • Er komt een verlaging van het (basis)percentage van het eigenwoningforfait voor woningen met een eigenwoningwaarde vanaf €75.000. De verlaging gebeurt in 3 stappen van elk 0,05% in de jaren 2020, 2021 en 2023.
  • Per 2019 wordt de Wet Hillen in 30 jaar tijd afgebouwd met 3 1/3% per jaar. Over 2019 moet er in de IB-aangifte rekening gehouden worden met 96 2/3 % van de Hillen-aftrek.
  • De huurtoeslag daalt gemiddeld met €24 per maand doordat het huurdersdeel groter wordt.
  • De NHG-grens voor 2019 komt uit op €290.000 (nu: €265.000).
  • Begin 2019 komt er een nieuwe heffingsvermindering voor verduurzaming van woningen die onder de verhuurderheffing vallen en met minimaal 3 energie-indexstappen verbeterd worden naar een maximale energie-index van 1,4.
  • Het kabinet verlaagt per 2019 de verhuurdersheffing voor woningcorporaties met €100 miljoen structureel. Het tarief van de verhuurderheffing gaat van 0,591% naar 0,561%.

Hogere hypotheek bij energiezuinig huis

Kopers van een nul-op-de-meterwoning of een woning met een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0 of lager met daarbij een energieprestatiegarantie voor minimaal 10 jaar kunnen ook volgend jaar €25.000 extra lenen. Vanaf 01-01-2019 vervalt mogelijk de eis van een energieprestatiegarantie voor een woning met EPC van 0 of lager. Het extra leenbedrag is dan nog €20.000. Voor deze extra leningen moet het bruto gezinsinkomen minimaal €33.000 zijn. Het extra geleende bedrag wordt buiten de inkomenstoets gehouden.

Fiscale eigenwoningregeling

Het maximale tarief waartegen huizenbezitters kosten mogen aftrekken wordt versneld afgebouwd. De afbouw gaat per 2020 van jaarlijks 0,5% naar jaarlijks 3% totdat per 2023 het basistarief van 37,05% is bereikt. Tegelijkertijd verlaagt het kabinet het eigenwoningforfait als compensatie. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-regeling) wordt vanaf 2019 in 30 jaar afgebouwd. In 2019 is er een evaluatie van de fiscale eigenwoningregeling met aandacht voor de complexiteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van de regeling en de transactie- en uitvoeringskosten ervan voor huiseigenaren, banken en de Belastingdienst.

Einde schenkvrijstelling

In 2019 vervalt de overgangsregeling voor de verhoogde schenkvrijstelling: tot €100.800 belastingvrij aan de eigen kinderen – terwijl er al eerder een hoge schenkvrijstelling was gebruikt – als de schenking besteed werd aan een eigen woning of aan aflossing van de eigenwoningschuld. Wie nog nooit een eenmalig verhoogde schenking heeft gekregen voor de eigen woning, houdt in 2019 recht op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling.