donderdag 06 juni 2019 08:08

Salariskoppeling De Amersfoortse

Heeft u een Verzuimverzekering of WIA-verzekeringen bij De Amersfoortse? Dan is het nu mogelijk om uw salarispakket te koppelen aan hun verzekeringsadministratie. Wijzigingen van medewerkersgegevens en in- en uitdiensttredingen worden automatisch vanuit uw salarispakket in het administratiepakket van De Amersfoortse gezet. Zo zijn u en uw werknemers altijd goed verzekerd.

Voor wie is de salariskoppeling met De Amersfoortse beschikbaar?

Of wij de salariskoppeling voor uw bedrijf nu kunnen realiseren, hangt af van het salarispakket dat u heeft en van de salarisverwerker waar u mee werkt. Onze salariskoppeling is nu beschikbaar voor:

Salarispakketten:

AFAS Online, Cobra Salaris, Loket.nl en Nmbrs.

Salarisverwerkers:

Bekijk het overzicht van de salarisverwerkers waar we mee samenwerken.

Bent u salarisverwerker en wilt u meer informatie over de salariskoppeling?

Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wilt u zich aanmelden om salariskoppelingen voor uw relaties te kunnen aanvragen? Bekijk de informatiepagina voor salarisverwerkers.

Wat verandert er door de salariskoppeling?

Voor zowel de Verzuimverzekering als de WIA-verzekeringen haalt de verzekeraar 1 x per maand het bruto loon op. Voor de WIA-verzekeringen wordt na afloop van het verzekeringsjaar eenmalig het SV-loon opgehaald. Op basis van het verschil tussen het bruto loon en het SV-loon vindt voor de WIA-verzekeringen eenmalig een verrekening plaats. Voor oproepkrachten hanteert De Amersfoortse een vast loon van € 5.000,00 per jaar. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent, neem dan contact op met onze adviseur.

Werkwijze salariskoppeling De Amersfoortse

Bij de salariskoppeling wordt uw salarispakket gekoppeld aan de administratie van De Amersfoortse. Elke maand nemen zij de gegevens uit uw salarispakket over in hun administratie. Dit zorgt ervoor dat de gegevens in de polisadministratie altijd overeenkomen met de gegevens uit uw salarispakket.

 • Na uw akkoord zorgt De Amersfoortse samen met de salarisverwerker voor het realiseren van de koppeling. U ontvangt bericht als de salariskoppeling geactiveerd is.
 • Rond de 28e van de maand worden de medewerkersgegevens van de voorgaande maand uit het salarispakket opgehaald en verwerkt in de administratie van De Amersfoortse.
 • De premie, die u betaalt, en de uitkering bij arbeidsongeschiktheid zijn gerelateerd aan de salarisgegevens die in uw salarispakket zitten.
 • Uw salarispakket is leidend. Als de gegevens in uw salarispakket juist zijn, dan staan ze ook goed in de administratie van De Amersfoortse.
 • De gegevens, die al in het administratiesysteem van De Amersfoortse stonden voor de koppeling, worden overschreven met de gegevens uit uw salarispakket.

Voordelen van de salariskoppeling

Gemak

Door de salariskoppeling worden de wijzigingen van medewerkersgegevens en in- en uitdiensttredingen automatisch vanuit uw salarispakket in het administratiepakket van De Amersfoorts gezet. U hoeft deze gegevens niet meer handmatig in het administratiesysteem van De Amersfoortse in te voeren.

Geen gegevens meer aanleveren voor de periodieke verrekening

U hoeft geen gegevens meer aan te leveren voor de periodieke verrekening van de premie. Deze verrekening gebeurt automatisch.

Gegarandeerd verzekerd

Alle medewerkers, die voor de verzekering in aanmerking komen, zijn automatisch meeverzekerd. Bij een ziekmelding is er geen onduidelijkheid meer of een medewerker wel of niet aangemeld is. Als u gekozen heeft voor de salariskoppeling, dan zijn alle medewerkers, die in uw salarispakket staan, meeverzekerd.

Minder kans op fouten

Als de gegevens goed in het salarispakket staan, komen ze ook goed in het administratiesysteem van De Amersfoortse. De kans op fouten wordt hierdoor aanzienlijk verkleind.

Geen kosten

De Amersfoortse rekent geen kosten voor het aansluiten en het gebruik van de salariskoppeling.

Welke gegevens worden overgenomen vanuit het salarispakket?

 • Personeelsnummer
 • Voorletters, tussenvoegsel(s), familienaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Vast overeengekomen maandsalaris
 • Datum in dienst (als het een nieuwe medewerker betreft)
 • Datum uit dienst
 • Adresgegevens (indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke voorschriften)
 • Burger Service Nummer ((indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke voorschriften)

Hoe wordt het verzekerd loon vastgesteld?

Het verzekerd loon is:

 • Het vast overeengekomen brutoloon + 8% vakantiegeld

Voor zowel de Verzuimverzekering als de WIA-verzekeringen halen we 1 x per maand het bruto loon op. Voor de WIA-verzekeringen wordt na afloop van het verzekeringsjaar eenmalig het SV-loon opgehaald. Op basis van het verschil tussen het bruto loon en het SV-loon vindt eenmalig een verrekening plaats.

Voor de Verzuimverzekering geldt dat als het verzekerd loon volgens deze berekening te veel afwijkt van uw huidige verzekerd loon, dan adviseren wij om contact op te nemen met uw adviseur. In overleg met uw adviseur kunt u kiezen voor een ander dekkingspercentage of om meer of minder werkgeverslasten te verzekeren.

Oproepkrachten (verzuimverzekering)

Kiest u voor een salariskoppeling, dan zijn oproepkrachten standaard verzekerd voor € 5.000 per jaar. Dit bedrag wordt nog vermenigvuldigd met het dekkingspercentage en de eventueel meeverzekerde werkgeverslasten.

Oproepkrachten (WIA verzekeringen)

Als prognoseloon voor oproepkrachten wordt € 5.000,00 aangehouden, bij de afrekening zal het werkelijke SV-loon worden opgehaald.

Wat moet u na de salariskoppeling nog steeds via Mijn Amersfoortse doorgeven?

Nadat de salariskoppeling gerealiseerd is, moet u wijzigingen die geen betrekking hebben op in- en uitdiensttredingen en/ of salariswijzigingen nog steeds via Mijn Amersfoortse aan ons doorgeven. Denk daarbij aan:

 • Ziek en hersteld melden van uw medewerkers.
  Ziekmeldingen geeft u nog steeds door via Mijn Amersfoortse. Is de medewerker nog geen maand in dienst en ziek? Dan is de medewerker mogelijk nog niet aangemeld via de salariskoppeling. Dan moet u deze medewerker eerst handmatig in Mijn Amersfoortse invoeren, voordat u de ziekmelding kunt doorgeven. Na de volgende salarisrun worden de gegevens vanuit het salarispakket van deze medewerker overschreven. Het is belangrijk dat u het personeelsnummer uit uw salarispakket juist invoert bij de aanmelding.
 • DGA’s.
  Een DGA is niet verzekerd op de inkomensverzekeringen. U moet de DGA bij aanvang van de salariskoppeling doorgeven aan De Amersfoortse zodat deze niet meegenomen wordt in de verzekering.
 • Doorgeven overlijden medewerker via Mijn Amersfoortse.
  Wilt u een overlijden zo snel mogelijk doorgeven? Als het overlijden namelijk niet voor het einde van de maand in onze administratie verwerkt is, dan wordt bij deze medewerker bij de salariskoppeling als uitdienstmelding verwerkt.

Lopende ziekmeldingen

Voor bestaande zieke medewerkers heeft u al een melding bij De Amersfoortse gedaan. Bij deze melding is uitgegaan van het salaris zoals dat op dat moment op de polis was vermeld. Dat zal niet altijd het salaris zijn zoals dit actueel in uw salarispakket is geregistreerd. De salariskoppeling kan effect hebben op uw lopende uitkering. In overleg met onze adviseur kunnen zij vaststellen of en op welke wijze de koppeling mogelijk is.

Stopzetten salariskoppeling

U heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om de salariskoppeling stop te zetten. Vanaf de stopzetting voert u de wijzigingen in uw medewerkersbestand weer handmatig in Mijn Amersfoortse in en vervallen de voordelen van de salariskoppeling. Daarnaast stopt de salariskoppeling als:

 • u verandert van salarispakket
 • u verandert van salarisverwerker
 • uw verzekeringen worden beëindigd

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen over de salariskoppeling of over de gevolgen voor uw verzekeringen? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook contact opnemen met De Amersfoortse, afdeling Relatiebeheer telefoonnummer 033-4642865. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur. U kunt de verzekeraar ook een e-mail sturen. Het-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vraag de salariskoppeling aan!

Wilt u ook profiteren van de voordelen van de salariskoppeling? Vraag dan nu de koppeling aan:

Bent u klant bij Honig en Honig en heeft u verzekeringen bij De Amersfoortse?

Bent u klant bij Honig en Honig een heeft u een inkomens- of verzuimverzekering bij De Amersfoortse en wilt u weten of wij ook uw salarispakket al kunnen koppelen? Ga dan naar Mijn Amersfoortse en vul de salarisverwerker en het salarispakket in. U kunt uiteraard ook contact opnemen met onze adviseur. Wij regel het graag voor u.

Nog geen klant bij Honig en Honig of De Amersfoortse?

Bent u nog geen klant bij Honig en Honig of De Amersfoortse maar vindt u de salariskoppeling wel interessant? Neem dan contact op met onze adviseur of vraag een offerte aan voor uw verzuimverzekering en de WIA-verzekeringen.

Laatst aangepast op donderdag 06 juni 2019 08:48

Media

Hoe werkt de Salariskoppeling van De Amersfoortse en het koppelen van uw salarispakket?