vrijdag 02 november 2018 12:08

Sectorpremies 2019 vastgesteld

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de sectorfondsen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in verband met de Wet financiering sociale verzekeringen voor 2019 recent goedgekeurd. De Staatscourant heeft erover gepubliceerd. Het gemiddeld premiepercentage wordt voor het jaar 2019 vastgesteld op 0,77 procent.

Nota premievaststelling sectorfondsen 2019

De Werkloosheidswet wordt op twee manieren gefinancierd. Dat gebeurt deels via sectorale premies ten behoeve van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). 

Sectorpremies en gedifferentieerde premies

69 sectoren hebben te maken met één sectorpremie. Maar de sectoren Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf kennen per premiegroep een gedifferentieerde premie. De financieringssystematiek van de sectorfondsen wordt beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen.

De nota Premievaststelling sectorfondsen 2019 beschrijft de sectoraal gedifferentieerde premies voor 2019. Met deze premies betalen werkgevers binnen een sector via het sectorfonds het eerste half jaar van de WW-lasten en een klein stukje Ziektewet- en WGA-staartlasten van eigenrisicodragers. Voor de vaststelling van de premiehoogtes is rekening gehouden met het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Volgens dit wetsvoorstel worden de sectorfondsen, de sectorale vermogens en de sectorfondspremies afgeschaft per 1 januari 2020.

WW-premie werkgevers daalt

De WW-premie die werkgevers in 2019 gaan betalen, neemt voor het vijfde jaar op rij af. Dit blijkt uit de premievaststelling van UWV voor de sectorfondsen. Reden hiervoor zijn de gunstige economische vooruitzichten en dat 2019 het laatste jaar wordt dat UWV werkt met sectorpremies.

Gemiddelde daling

Dit jaar betalen werkgevers gemiddeld nog 1,28 procent aan sectorpremie. In 2019 wordt de gemiddelde sectorpremie 0,77 procent. In 48 sectoren neemt de premie af, in 13 sectoren is sprake van een stijging. De grootste premiedaling doet zich voor bij de sector Taxivervoer, Dakdekkersbedrijf en Besloten busvervoer.

De stijging van de WW-premie is het grootst in de sectoren Verzekeringswezen, Uitgeverij en Railbouw.

Ook daling premie bij Banken

Opvallend is dat in de sector Banken de premie ook daalt. Deze sector had voor 2018 namelijk een grote premiestijging. Ondanks de daling, betaalt de sector Banken de op één na grootste sectorpremie. Alleen de sector Uitzendbedrijven betaalt meer.

Einde voor sectorpremies

2019 wordt het laatste jaar dat UWV werkt met sectorpremies, sectorfondsen en sectorvermogens. In het concept wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt het huidige systeem van sectorale premiedifferentiatie afgeschaft per 1 januari 2020. Volgens WAB bepaalt vanaf 1 januari 2020 het soort contract (vast of flexibel) de hoogte van de WW-premie.

UWV en SZW hebben daarom afgesproken om de sectorpremies voor 2019 zo laag mogelijk vast te stellen. De resterende vermogens in de sectorfondsen (positief en negatief) zullen overgaan naar het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Het systeem van sectorale premiedifferentie bestaat sinds 1 juli 1952.

BIJLAGE 1 SECTORPREMIES 2019

Premies x 1%

Sector

Sectorpremie

2

Tabakverwerkende industrie

1,23

4

Baggerbedrijf

0,79

5

Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

0,00

6

Timmerindustrie

0,00

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,24

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

0,54

9

Grafische industrie

0,51

10

Metaalindustrie

0,11

11

Elektrotechnische industrie

0,38

12

Metaal-en technische bedrijfstakken

0,29

13

Bakkerijen

0,59

14

Suikerverwerkende industrie

0,97

15

Slagersbedrijven

0,85

16

Slagers overig

0,79

17

Detailhandel en ambachten

1,43

18

Reiniging

0,74

19

Grootwinkelbedrijf

0,59

20

Havenbedrijven

0,59

21

Havenclassificeerders

0,42

22

Binnenscheepvaart

0,76

23

Visserij

0,00

24

Koopvaardij

0,05

25

Vervoer KLM

0,00

26

Vervoer NS

0,48

27

Vervoer posterijen

1,37

28

Taxivervoer

0,35

29

Openbaar Vervoer

0,50

30

Besloten busvervoer

0,00

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,14

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,23

34

Horeca catering

0,91

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,47

38

Banken

2,19

39

Verzekeringswezen

1,93

40

Uitgeverij

2,19

41

Groothandel I

0,69

42

Groothandel II

1,16

43

Zakelijke Dienstverlening I

0,40

44

Zakelijke Dienstverlening II

0,97

45

Zakelijke Dienstverlening III

1,09

46

Zuivelindustrie

0,16

47

Textielindustrie

0,00

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,51

49

Chemische industrie

0,56

50

Voedingsindustrie

0,92

51

Algemene industrie

1,46

53

Bewakingsondernemingen

0,76

55

Overige takken van bedrijf en beroep

0,71

57

Stukadoorsbedrijf

0,20

58

Dakdekkersbedrijf

0,00

59

Mortelbedrijf

0,41

60

Steenhouwersbedrijf

0,00

61-66

Overheid

0,04

67

Werk en (re)Integratie

1,25

68

Railbouw

0,64

69

Telecommunicatie

1,54

 

BIJLAGE 2: SECTORPREMIES PER PREMIEGROEP 2019

Premies x 1%

Premiegroep

Premiepercentage

1 Agrarisch bedrijf

 

Kort

2,58

Lang

0,58

  

3 Bouwbedrijf

 

Kort

0,00

Lang

0,00

  

33 Horeca algemeen

 

Kort

0,03

Lang

0,03

  

52 Uitzendbedrijven

 

Detachering

1,90

Intermediaire diensten

1,90

Uitzendbedrijven I B en II B

2,33

Uitzendbedrijven I A

2,56

Uitzendbedrijven II A

2,69

  

54 Culturele instellingen

 

Kort

3,95

Lang

0,87

  

56 Schildersbedrijf

 

Kort

3,17

Lang

0,71

Bron: CMweb, Rijksoverheid en UWV

Laatst aangepast op vrijdag 02 november 2018 12:38

Laatste nieuws!

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Volgens staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dit een onwenselijke situatie. De RI&E vormt immers de elementaire…

Lees meer

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (2e Paasdag) is het kantoor van Honig en Honig gesloten.

Lees meer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

De Regelhulp financieel CV is een nieuwe online tool waarmee u gemakkelijk per werknemer kunt uitrekenen wat de financiële voordelen zijn waar u gebruik van kunt maken bij deze werknemer.…

Lees meer

Ziekteverzuim in Nederland blijft toenemen

Ziekteverzuim in Nederland blijft toenemen

In 2018 lag het verzuimpercentage in Nederland op 4,2%, hoger dan in de jaren daarvoor (3,8% en 3,5% in 2017 en 2016). Bij grote bedrijven ligt het verzuim het hoogst,…

Lees meer

Rechter: Bestemming hotel niet aangepast, geen schadevergoeding voor afgebrand Polenpension

Rechter: Bestemming hotel niet aangepast, geen schadevergoeding voor afgebrand Polenpension

De eigenaar van een voormalig hotel dat twee jaar geleden door brand volledig verwoest werd, kan fluiten naar een schadevergoeding. Op het moment van de brand werd het pand verhuurd…

Lees meer

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

29 december 2005 is de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen – WIA – van kracht geworden als opvolger van de WAO. De WIA zorgde al snel voor een forse…

Lees meer

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Bent u op zoek naar betaalbare en goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor het geval u arbeidsongeschikt raakt? Vanaf 1 april 2019 profiteren diverse zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en…

Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Hoe is loondoorbetaling bij ziekte geregeld voor de bouw? Moet u alleen vaste werknemers loon doorbetalen of ook flexwerkers? Met dit handige overzicht houdt u de verzuimkomsten zo laag mogelijk.…

Lees meer

Geld besparen op de autoverzekering?

Geld besparen op de autoverzekering?

Als u een auto heeft, bent u wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade van anderen als u een aanrijding veroorzaakt.…

Lees meer

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018. Ook in 2017 was het aantal arbeidsongevallen gestegen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft…

Lees meer