HR services

HR services

Onze HR services helpen de HR of P&O afdeling bij het beheren van de personeels- en salarisadministratie. Een maatwerkpakket dat kan worden samengesteld uit o.a. verzuim- en verlofadministratie; juridische hulp bij arbeidsrecht en sociale verzekeringen, pensioenadministratie, pensioenadvies en werknemersverzekeringen. De HR services kunnen gecombineerd worden met diverse online tools zoals HR selfservice voor uw medewerkers.

Als u een nieuwe werknemer of een wijziging aan ons wilt doorgeren kunt hier het aanmeldings- en mutatieformulier werknemer downloaden.

Direct regelen

Wilt u eigen risicodrager worden voor de WGA en ZW? Vraag Honig en Honig om advies, offerte of een marktvergelijking aan voor de WGA-ERD en ZW-ERD!

Personeel zorgt voor extra risico’s en als werkgever krijgt u te maken met verschillende verplichtingen. Bijvoorbeeld de loondoorbetaling van een werknemer bij ziekte. Maar ook de wettelijke verplichtingen zoals vanuit de Arbo-wet, de Wet Verbetering Poortwachter, de Wet Loondoorbetaling bij Ziekte en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Offerte aanvragen

Nadat een pensioenregeling is afgesloten begint een nieuw hoofdstuk, namelijk het beheer van het collectief pensioen. De werkgever kan dit zelf doen of uitbesteden aan Honig en Honig. De uitvoering van een pensioenregeling is voor de meeste werkgevers geen dagelijks werk en kan complex zijn. Het beheer van het collectief pensioen bij een pensioenspecialist is vaak een goede keuze. Uw pensioencontract blijft hierdoor actueel en wordt tijdig aangepast aan wetswijzigingen.

U kunt de communicatie over collectief pensioen door Honig en Honig laten verzorgen. Dat scheelt u als werkgever veel tijd en voorkomt onduidelijkheid over een kostbare personeelsverzekering.

Iedere werkgever ontvangt in het laatste kwartaal een beschikking van de Belastingdienst met daarin een aankondiging van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) die de werkgever in het volgend jaar verschuldigd zal zijn. Alle werkgevers ontvangen deze beschikking. De premie is gerelateerd aan het arbeidsongeschiktheidsrisico en/of de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die zijn verstrekt aan (ex-)werknemers.

Bij de salariskoppeling wordt uw salarispakket gekoppeld aan de administratie van de verzekeraar. Elke maand nemen zij de gegevens uit uw salarispakket over in hun administratie. Dit zorgt ervoor dat de gegevens in de administratie van de verzekeraar altijd overeenkomen met de gegevens uit uw salarispakket en uw verzuimverzekering en de WIA-verzekeringen.