Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Kleine werkgevers krijgen een tegemoetkoming voor de kosten van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Deze compensatie staat in de begroting voor 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het premiepercentage en de voorwaarden van de verzuimverzekering van Allianz zijn aangepast. Daarnaast hebben zij verbeteringen doorgevoerd in de polisvoorwaarden van hun WIA-verzekeringen. Vanaf half oktober 2021 ontvangen klanten de aangepaste voorstellen voor 2022.
Vanaf 1 oktober 2021 is de overstromingsdekking voor niet-primaire waterkeringen automatisch meeverzekerd. Deze dekking geldt voor alle particulieren als zakelijke verzekeringen van Nationale-Nederlanden, OHRA, ABN AMRO Verzekeringen, ING Verzekeren en SNS Verzekeren. Hiermee krijgt u als klant meer duidelijkheid over wat wel en niet is gedekt bij schade door overstroming.
Bedrijven zijn kwetsbaar voor virussen, hacks, ransomware, phishing en datalekken. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 68% van de Nederlandse bedrijven in 2019 slachtoffer was van cybercrime. Met een cyberverzekering beschermt u uw bedrijf tegen schade door cyberincidenten. Cybercrime heeft enorme gevolgen voor uw bedrijf. Financieel, maar ook voor uw integriteit of imago. In dit artikel leest u wat een cyberverzekering precies is en waar u op moet letten als u een cyber risk verzekering afsluit.
Duizenden bedrijven en particulieren moeten hun (land)bouwvoertuigen nog registreren. Doen ze dit niet voor 1 januari 2022, dan mogen ze daarna niet meer met hun voertuig de weg op. Op dit moment is nog slechts de helft van de verwachte 550.000 voertuigen geregistreerd.
Op 21 september 2021 (Prinsjesdag) heeft het demissionaire kabinet de overheidsplannen voor 2022 bekendgemaakt. Een demissionair kabinet maakt geen nieuw beleid meer, daarom zijn de plannen inhoudelijk beperkter dan in andere jaren. We vatten ze voor je samen.
U wilt uw goederen van A naar B vervoeren. Maar wat zijn de transportrisico’s? Worden uw goederen over land, over zee of door de lucht vervoerd? Wat is de omvang en de waarde van het transport? En bij wie liggen de risico’s? De transportsector is complex. Het verzekeren van goederentransport vraagt dan ook om specifieke kennis en die bieden wij u graag!
Iedere bestuurder van een rechtspersoon, zoals een BV, NV, stichting, vereniging of vereniging van eigenaren (VvE) loopt het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor het handelen en/of nalaten in de hoedanigheid van bestuurder van de rechtspersoon. Hierbij kan het gaan om schade van derden (externe bestuurdersaansprakelijkheid) en/of schade van de rechtspersoon zelf (interne bestuurdersaansprakelijkheid).
Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de belangrijkste plannen voor 2022. Komend jaar betaalt u minder inkomstenbelasting in de eerste schijf. Minder gunstig is de daling van de zelfstandigenaftrek. De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt. Dit verandert er in 2022 voor ondernemers.
Wat verandert er in 2022 aan de zorgverzekering, hoe hoog is komend jaar de verwachte zorgpremie en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? Op deze pagina informeren wij u over de wijzigingen van van de zorgverzekering in 2022.
Voor (land)bouwvoertuigen en werkmaterieel die op de openbare weg rijden geldt sinds 1 januari 2021 een registratieplicht bij de RDW. De RDW roept eigenaren op om snel hun voertuigen, rijdende werktuigen en materieel te registreren, omdat zij anders niet tijdig hun kenteken krijgen.
Recent heeft het UWV heeft de Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2022 gepubliceerd. In deze nota vindt u de premies en parameters voor de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en Ziektewet. Voor uitzendbedrijven gaat een forse maximumpremie ZW gelden. Daarnaast wordt er een grote wijziging vanaf 2022 doorgevoerd: de nieuwe loongrens tussen kleine- en middelgrote werkgevers!
Voor sommige klanten met een Beroeps-AOV is de premie van de Momentum AOV lager dan van uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Bovendien ontvangen klanten die oversluiten tijdelijk een oversluitkorting van 20% over de premie van de Movir Momentum AOV in het eerste verzekeringsjaar. Voor een aantal klanten is oversluiten van de Beroeps-AOV naar de Momentum AOV nu dus extra aantrekkelijk.
Het plan van het kabinet om de tijdelijke lijfrente vanaf 2023 te schrappen, is van de baan. Dat meldt Radar op basis van verschillende betrouwbare bronnen. Demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wilde de tijdelijke oudedagslijfrente als onderdeel van het Pensioenakkoord afschaffen, maar het plan stuitte meermaals op verzet. Het ministerie heeft de intrekking echter niet bevestigd tegenover Radar.
Krijgt u als werkgever te maken met een zieke werknemer? Dan bent u verplicht om minimaal 70% van het brutoloon door te betalen voor maximaal twee jaar of tot einde dienstverband. Ook bent u verantwoordelijk voor de re-integratie. Dit brengt een veel administratie en regelwerk met zich mee én kan een behoorlijke kostenpost zijn. Hoe heeft u de loondoorbetaling bij ziekte geregeld?
Pagina 1 van 19