Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Voor veel ondernemers en personeel is een bestelauto onmisbaar. En goed gereedschap is goud waard. Dat laatste weten dieven ook. Hoe kun je diefstal voorkomen en de schade beperken? Het zal je maar gebeuren: u loopt van het bouwterrein naar uw bestelauto, is uw gereedschap gestolen. Of erger nog: uw bestelauto is weg! Wat nu? Diefstal is een groot risico voor ondernemers. Hoe kunt u diefstal van uw bestelauto en uw gereedschap voorkomen en financiële schade beperken?
Sinds 1 januari 2012 was de levensloopregeling al niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. En voor bestaande deelnemers gold een overgangsrecht. Dit overgangsrecht eindigt per 31 december 2021. Dat kan gevolgen hebben voor onder meer uw belasting en eventuele toeslagen.
Gezien de uitbraak van het coronavirus, is het geen verrassing dat bedrijfsonderbreking en pandemie bovenaan staan in de Top 10 bedrijfsrisico’s van de Allianz Risk Barometer 2021. Het jaarlijks onderzoek identificeert de belangrijkste bedrijfsrisico’s.
Sinds 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling voor genezen kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. Zij hebben recht op een schone lei. Goed nieuws! Houd er wel rekening mee dat, hoewel elke verzekeraar verplicht is om aan de regeling mee te doen, de voorwaarden per verzekeraar van elkaar verschillen.
Vanaf 1 januari 2021 geldt een registratieplicht voor land- of bosbouwtrekkers, land- of bosbouwaanhangwagens, verwisselbare getrokken uitrustingsstukken, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) en mobiele machines. Kortom Registratie- en kentekenplicht landbouwvoertuigen en werkmaterieel.
U verhuist van een eengezinswoning naar een koopappartement. Een inboedelverzekering en een dekking voor het eigenarenbelang zou met de gebouwenpolis vanuit de Vereniging van Eigenaren (VvE) genoeg dekking moeten bieden bij een totaalschade. Helaas is dat niet altijd zo.
Gaat u met pensioen en heeft u nog geen AOW? U kunt dan een deel van het levenslange pensioen naar voren halen, dat heet AOW-overbrugging. Bekijk goed of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Steeds meer mensen krijgen ermee te maken: een pensioenkapitaal dat al een paar jaar vóór de AOW-datum vrijkomt. Het pensioen uitstellen is dan een optie. Maar wat als u wilt stoppen met werken zonder krap bij kas te zitten? Een AOW-overbrugging is dan een mogelijkheid.
Slordige werknemers, boze klanten, pijnlijke blessures. In welke gevallen heeft u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig? We beschrijven een paar situaties en wij geven u nuttige tips voor ondernemers in het MKB.
Brancheorganisaties en vakinhoudelijke experts hebben onder aanvoering van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de risicoklasse-indeling Digitale Veiligheid ontwikkeld. Dit is een online vragenlijst met 11 vragen die de ondernemer kan invullen om te zien welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete stappen nodig zijn om de cyberweerbaarheid te vergroten.
Avéro Achmea is per 1 januari 2021 gestopt met Grip op Verzuim, de WGA-verzekering en de ZW-ERD verzekering (een 12-jaarspropositie). Werkgevers met een WGA-ERD verzekering en/of een ZW-ERD verzekering bij Avéro Achmea moeten voor 1 april of 1 oktober een aantal keuzes maken.
Wat doet u als een of meer medewerkers ziek worden? En welke kosten brengt ziekteverzuim met zich mee? Een verzuimverzekering is geen overbodige luxe in het MKB. Een zieke werknemer kan uw bedrijf namelijk veel geld kosten. Met een verzuimverzekering dekt u de loondoorbetaling bij ziekte van uw personeel. Veel werkgevers hebben vragen over ziekteverzuim en de verzuimverzekering. Wij zetten veel gestelde vragen over ziekteverzuim en het sluiten van een verzuimverzekering voor u op een rij.
Het aantal arbeidsongevallen in Nederland is vorig jaar licht opgelopen van 91.000 tot 93.000. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden de meeste ongevallen een fysieke oorzaak, maar in een kwart van de ongevallen speelt psychische overbelasting een rol.
Als ondernemer heeft u te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Hier vindt u een selectie van de regels voor ondernemers die zijn gewijzigd of gaan wijzigen van 2 oktober 2020 tot en met 1 januari 2021.
Een groot deel van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door beroepsziekten. Welke ziekten komen vaak voor? Wat kunt u ertegen doen als ondernemer met personeel? Benut deze tips.
De normpremie voor de adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers in 2021 is vastgesteld op 14,5%.
Pagina 1 van 17