Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Het nieuwe pensioenstelsel - De overheid, vakbonden en werkgevers presenteerden op 12 juni hun plan over de invulling van het nieuwe pensioenstelsel. Dat pensioen zou veranderen, was al duidelijk tijdens de discussies afgelopen jaren. Nu ook de details wat meer bekend zijn, informeren wij u hier graag over. Onderstaande informatie is opgemaakt op basis van de informatie die nu bekend is.
Het ministerie van SZW heeft de bedragen voor de sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 2020 gepubliceerd. De sociale cijfers wijzigen twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli 
Sociale partners en kabinet sloten op 5 juni 2019 een pensioenakkoord. Een jaar later, op 12 juni 2020 rondden zij de uitwerking ervan af. Belangrijkste knelpunt op het laatst was de overgangsregeling voor rechtstreeks verzekerde premieovereenkomsten. Deelnemers in bestaande regelingen houden hun bestaande premiestaffel. Nieuwe deelnemers krijgen de nieuwe regeling met een vlakke staffel.
Op 1 juli 2020 zijn er een aantal wetswijzigingen in Nederland. Welke nieuwe wetten en regels zijn van belang voor ondernemers met personeel? Een handig overzicht.
Op vakantie in het buitenland. Hoe zit dat met je reisverzekering? De overheid heeft aangekondigd dat per 15 juni 2020 het reisadvies van een aantal landen mogelijk wijzigt van oranje naar geel. Dat betekent dat er in deze gebieden veiligheidsrisico’s zijn die mogelijk kunnen afwijken van de situatie in Nederland. Wat betekent dit voor uwe reisverzekering?
Door de coronamaatregelen heeft uw bedrijfsvoering en inrichting waarschijnlijk wijzigingen ondergaan. Nu de maatregelen zijn versoepeld is het goed om te checken of de werkomgeving nog veilig is. En of uw verzekeringen nog passen bij uw bedrijfsvoering.
In het pensioenreglement van een bedrijfstakpensioenfonds is bepaald dat arbeidsongeschikte werknemer zelf om premievrijstelling moet verzoeken bij pensioenfonds. Dit verzoek is niet tijdig gedaan, waardoor recht op premievrije opbouw voor de werknemer verviel. Op basis van Goed werkgeverschap had de werkgever de werknemer op deze mogelijkheid moeten wijzen.
Tweede corona steunpakket per 1 juni 2020 - Op 1 juni 2020 gaat voor ondernemers het tweede steunpakket van de overheid in. In het eerste pakket lag de focus op baanbehoud en overbruggingskrediet. Nu is er extra aandacht en geld voor vaste lasten en bij- en omscholing.
Het aantal meldingen van ernstige arbeidsongevallen in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2019 ontving de Inspectie SZW 4.474 meldingen van arbeidsongevallen. Dat komt neer op een stijging met 4 procent op jaarbasis.
Voor onzekere voorvallen, waarvan u het risico zelf niet wilt of niet kunt dragen, kunt u een verzekering afsluiten. Welke verzekeringen verdienen aandacht in coronatijd? En welke afgesloten verzekeringen komen in deze coronatijd mogelijk tot uitkering? Er zijn maar 2 verzekeringen verplicht: de basiszorgverzekering voor iedereen vanaf 18 jaar en de WA-verzekering voor auto, brommer, motor of vrachtauto. Andere verzekeringen zijn niet verplicht, maar soms wel verstandig. Check per onderwerp hoe het in coronatijd zit met uw verzekeringen.
Door de coronacrisis zijn er veel vragen over de mogelijkheid het gebruikelijk loon van de dga in 2020 lager vast te stellen. Maar welk bedrag is dan in 2020 nog 'gebruikelijk'? Daar heeft de staatssecretaris nu een richtlijn voor gepubliceerd. De nieuwe formule: A x B/C
Wanneer u schade krijgt aan uw opstal, inventaris, goederen of motorrijtuig, wilt u de herstelkosten vergoed krijgen. Meestal verzekert u als ondernemer exclusief Btw, omdat u de Btw van herstel terugkrijgt van de fiscus. Maar dat ligt anders als u een kleine ondernemer bent met een omzet kleiner dan € 20.000,00 en u heeft gekozen voor de nieuwe KOR. De kleineondernemersregeling (KOR) is namelijk per 1 januari 2020 veranderd.
In verband met een aantal (nationale) feestdagen in de maanden mei en juni is het kantoor van Honig en Honig de volgende dagen gesloten:
Verzekeraars nemen deel aan een coulanceregeling voor bestuurders voor wie het door de coronacrisis niet mogelijk is om hun rijbewijs op tijd te verlengen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit gemeld in een Kamerbrief. Eerder deze week sloten verzekeraars al aan bij een coulancebeleid voor beroepschauffeurs en binnenvaartschippers.
Door de coronacrisis zijn diverse bedrijven noodgedwongen tot stilstand gekomen. Ook hun voertuigen en wagenparken staan nu (gedeeltelijk) stil. Maar er zijn ook bedrijven die hun bestelauto’s en wagenparken voor andere doeleinden (gaan) inzetten of bijvoorbeeld nu overgaan tot thuisbezorging.
Pagina 1 van 14