Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Verzekeraars kunnen, door constructief om te gaan met klanten met betalingsproblemen, eraan bijdragen dat de financiële problemen van deze groep klanten niet groter worden en hen soms zelfs juist helpen deze problemen aan te pakken.
Het pensioenakkoord en de daaruit voortvloeiende activiteiten zal ons samen, de komende jaren, flink bezig houden. Wij geven een overzicht van diverse aandachtspunten.
De claimbehandeling bij de publieke verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers moet zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande WGA-systematiek. Dat stelt Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang rond invoering van de verplichte AOV.
Cyberincidenten zijn aan de orde van de dag en kunnen flink in de papieren lopen. Ook MKB-bedrijven worden in toenemende mate geconfronteerd met cyberrisico’s. De bewustwording van bedrijven neemt toe en we zien dat ook de vraag naar cyberverzekeringen toeneemt. Bij steeds meer bedrijven en ondernemers staat de cyberriskverzekering op de agenda. Toch bestaat er nog twijfel over het nut en de noodzaak en is de cyberverzekering nog lang niet zo ‘ingeburgerd’ als de meer traditionele verzekeringen. Dit artikel biedt hopelijk wat inzicht in de toegevoegde waarde van een cyberverzekering en andere maatregelen die bedrijven kunnen nemen om zich tegen cyberrisico’s te wapenen.
Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.
Steeds vaker wordt een vervallen of slecht onderhouden gebouw gekocht om vervolgens te verbouwen naar een droomhuis. Dit zijn vaak grote en uitgebreide bouwprojecten. Het afsluiten van goede verzekeringen is hierbij heel belangrijk en dat blijkt in de praktijk toch vaak lastiger te zijn dan het in eerste instantie misschien lijkt. Omdat er steeds meer aanvragen zijn voor het verzekeren van dit soort (verbouwings-) risico’s is hiervoor een oplossing bedacht.
Een van de belangrijkste wijzigingen uit het nieuwe pensioenakkoord: de gelijkblijvende premies. We merken dat er bij veel vragen zijn over dit flatrate pensioen. We bieden u graag meer informatie.
In juli 2021 starten verzekeraars met het afhandelen van de materiële schade aan particuliere personenauto’s van hun eigen WA-verzekerde klanten. Het gaat om klanten waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig, waarvan die bestuurder aansprakelijk is. Hierdoor kan deze vorm van schade straks sneller en eenvoudiger worden afgehandeld.
Voor veel ondernemers en personeel is een bestelauto onmisbaar. En goed gereedschap is goud waard. Dat laatste weten dieven ook. Hoe kun je diefstal voorkomen en de schade beperken? Het zal je maar gebeuren: u loopt van het bouwterrein naar uw bestelauto, is uw gereedschap gestolen. Of erger nog: uw bestelauto is weg! Wat nu? Diefstal is een groot risico voor ondernemers. Hoe kunt u diefstal van uw bestelauto en uw gereedschap voorkomen en financiële schade beperken?
Sinds 1 januari 2012 was de levensloopregeling al niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. En voor bestaande deelnemers gold een overgangsrecht. Dit overgangsrecht eindigt per 31 december 2021. Dat kan gevolgen hebben voor onder meer uw belasting en eventuele toeslagen.
Gezien de uitbraak van het coronavirus, is het geen verrassing dat bedrijfsonderbreking en pandemie bovenaan staan in de Top 10 bedrijfsrisico’s van de Allianz Risk Barometer 2021. Het jaarlijks onderzoek identificeert de belangrijkste bedrijfsrisico’s.
Sinds 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling voor genezen kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. Zij hebben recht op een schone lei. Goed nieuws! Houd er wel rekening mee dat, hoewel elke verzekeraar verplicht is om aan de regeling mee te doen, de voorwaarden per verzekeraar van elkaar verschillen.
Vanaf 1 januari 2021 geldt een registratieplicht voor land- of bosbouwtrekkers, land- of bosbouwaanhangwagens, verwisselbare getrokken uitrustingsstukken, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) en mobiele machines. Kortom Registratie- en kentekenplicht landbouwvoertuigen en werkmaterieel.
U verhuist van een eengezinswoning naar een koopappartement. Een inboedelverzekering en een dekking voor het eigenarenbelang zou met de gebouwenpolis vanuit de Vereniging van Eigenaren (VvE) genoeg dekking moeten bieden bij een totaalschade. Helaas is dat niet altijd zo.
Gaat u met pensioen en heeft u nog geen AOW? U kunt dan een deel van het levenslange pensioen naar voren halen, dat heet AOW-overbrugging. Bekijk goed of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Steeds meer mensen krijgen ermee te maken: een pensioenkapitaal dat al een paar jaar vóór de AOW-datum vrijkomt. Het pensioen uitstellen is dan een optie. Maar wat als u wilt stoppen met werken zonder krap bij kas te zitten? Een AOW-overbrugging is dan een mogelijkheid.
Pagina 1 van 17