woensdag 23 december 2020 15:33

Stijging aantal arbeidsongevallen

Het aantal arbeidsongevallen in Nederland is vorig jaar licht opgelopen van 91.000 tot 93.000. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden de meeste ongevallen een fysieke oorzaak, maar in een kwart van de ongevallen speelt psychische overbelasting een rol.

Ruim 90 duizend arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

In 2019 vonden 93 duizend arbeidsongevallen plaats waardoor werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dit aantal is in de laatste paar jaar vrijwel niet veranderd. De meeste ongevallen hebben een fysieke oorzaak, maar in een kwart van de ongevallen speelt psychische overbelasting een rol. Dit meldt het CBS op basis van cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

In 2019 liep 3,3 procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar lichamelijk letsel of geestelijke schade op bij een arbeidsongeval. Meer dan de helft was de volgende dag weer aan het werk, maar 1,1 procent van alle werknemers verzuimde minstens vier dagen als gevolg van het arbeidsongeval. Werknemers hadden vrijwel even veel arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim (93 duizend) als in 2017 en 2018. In 2015 was dit aantal met 73 duizend een stuk lager. In dat jaar waren er niet alleen minder werknemers aan het werk, maar was ook het percentage werknemers dat een arbeidsongeval kreeg iets lager.

Arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim 2015 2019

Psychische overbelasting oorzaak van kwart ongevallen op werk

Bij 23 duizend arbeidsongevallen (25 procent) met minstens vier dagen verzuim was de hoofdoorzaak van het letsel psychische overbelasting, bijvoorbeeld intimidatie of stress. Bij de meeste ongevallen op de werkplek was de oorzaak echter van fysieke aard. Zo werden uitglijden, struikelen of een andere val, en fysieke overbelasting (zoals zwaar tillen of het maken van een verkeerde beweging), relatief vaak als belangrijkste oorzaak genoemd.

Arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim en oorzaak letsel 2019

Bijna de helft van arbeidsongevallen in zorg, handel en industrie

Bijna de helft van de arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim deed zich voor in de zorg, handel en industrie. Dat komt deels doordat er veel werknemers in deze branches werkzaam zijn: samen boden ze in 2019 werk aan ruim 40 procent van de werknemers.

In de industrie hebben bovendien ook relatief veel werknemers een arbeidsongeval: 1,3 procent van de werknemers had er in 2019 een arbeidsongeval met vier of meer dagen verzuim, tegen gemiddeld 1,1 procent van alle werknemers. In de handel is dit met 1,0 procent juist iets lager dan gemiddeld, en in de zorg is dit percentage gelijk aan het gemiddelde van alle bedrijfstakken. 

Bij waterbedrijven en afvalbeheer, vervoer en opslag, en in de bouwnijverheid kregen in 2019 verhoudingsgewijs de meeste werknemers te maken met een arbeidsongeval. Bij bedrijven in de bedrijfstakken informatie en communicatie, financiële dienstverlening en energievoorziening kwamen relatief weinig arbeidsongevallen voor.

Werknemers met een arbeidsongeval met vier of meer dagen verzuim 2019

Collectieve ongevallenverzekering?

Gezien de stijging van het aantal ongevallen blijft een collectieve ongevallenverzekering een eenvoudige oplossing voor de financiële gevolgen van een ongeval. Daarnaast kan een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en oplossing bieden voor werkgeversaansprakelijkheid.

Laatst aangepast op woensdag 23 december 2020 15:55