donderdag 24 januari 2019 20:51

Subsidies asbestsanering voor 2019 al leeg. Wat nu?

De 8 miljoen euro die dit beschikbaar was voor sanering van asbestdaken is nu al weer op. In de uitzending van vanavond besteedt consumentenprogramma Radar aandacht aan de problemen waarvoor huiseigenaren met een astbestdak zich gesteld zien.

Vanaf 2025 geldt er een verbod op asbestdaken. Eigenaren van zakelijke panden en woonhuizen moeten voor die tijd hun asbestdaken saneren. Zo niet dan dreigen naast een boete van de gemeente, onverzekerbaarheid en problemen met de (her)financiering van woningen.

80 miljoen vierkante meter asbest

Volgens het ministerie van I&W ligt er op dit moment nog 80 miljoen vierkante meter aan daken met asbest in Nederland. Om daken met asbest te saneren is in 2016 al € 75 miljoen beschikbaar gesteld. Per vierkante meter wordt 4,50 euro uitgekeerd met een maximum van € 25.000.

Geen goed nieuws

In een Kamerbrief laat staatssecretaris Van Veldhoven echter weten dat de € 8 mln subsidie die voor dit jaar beschikbaar was nu al weer op is. Volgens Radar is de lege spaarpot geen goed nieuws voor huiseigenaren met een asbestdak. “En dat terwijl het verwijderen van het gevaarlijke asbest geen goedkope aangelegenheid is. Sterker nog, het wordt alleen maar duurder en duurder en er zijn te weinig saneerders om het werk uit te voeren. Hoe gaat de overheid er toch voor zorgen dat alle huishoudens hun asbest laten verwijderen?”

Nieuw fonds

Van Veldhoven kondigde in de brief ook een nieuw potje met geld aan. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid werken aan een fonds waar zowel particulieren als boeren terechtkunnen. Overheden nemen in de plannen een deel van het risico bij asbestsanering op zich, waarna banken zorgen voor de financiering. Het fonds vervangt de huidige subsidieregeling en moet in de loop van dit jaar in de lucht zijn.

Milieuschadeverzekering

Zolang uw asbest als dakbedekking heeft, adviseren wij onze zakelijke klanten een milieschadeverzekering af te sluiten. Zodoende kunt u als onroerend goed eigenaar dekking realiseren voor de financiële gevolgen van milieuclaim na bijvoorbeeld een grote brandschade.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op donderdag 24 januari 2019 21:02

Laatste nieuws!

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Volgens staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dit een onwenselijke situatie. De RI&E vormt immers de elementaire…

Lees meer

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (2e Paasdag) is het kantoor van Honig en Honig gesloten.

Lees meer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

De Regelhulp financieel CV is een nieuwe online tool waarmee u gemakkelijk per werknemer kunt uitrekenen wat de financiële voordelen zijn waar u gebruik van kunt maken bij deze werknemer.…

Lees meer

Ziekteverzuim in Nederland blijft toenemen

Ziekteverzuim in Nederland blijft toenemen

In 2018 lag het verzuimpercentage in Nederland op 4,2%, hoger dan in de jaren daarvoor (3,8% en 3,5% in 2017 en 2016). Bij grote bedrijven ligt het verzuim het hoogst,…

Lees meer

Rechter: Bestemming hotel niet aangepast, geen schadevergoeding voor afgebrand Polenpension

Rechter: Bestemming hotel niet aangepast, geen schadevergoeding voor afgebrand Polenpension

De eigenaar van een voormalig hotel dat twee jaar geleden door brand volledig verwoest werd, kan fluiten naar een schadevergoeding. Op het moment van de brand werd het pand verhuurd…

Lees meer

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

29 december 2005 is de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen – WIA – van kracht geworden als opvolger van de WAO. De WIA zorgde al snel voor een forse…

Lees meer

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Bent u op zoek naar betaalbare en goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor het geval u arbeidsongeschikt raakt? Vanaf 1 april 2019 profiteren diverse zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en…

Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Hoe is loondoorbetaling bij ziekte geregeld voor de bouw? Moet u alleen vaste werknemers loon doorbetalen of ook flexwerkers? Met dit handige overzicht houdt u de verzuimkomsten zo laag mogelijk.…

Lees meer

Geld besparen op de autoverzekering?

Geld besparen op de autoverzekering?

Als u een auto heeft, bent u wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade van anderen als u een aanrijding veroorzaakt.…

Lees meer

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018. Ook in 2017 was het aantal arbeidsongevallen gestegen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft…

Lees meer