In welke sector bent u ingedeeld voor de werknemersverzekeringen? Is er wel of geen CAO van toepassing? Is een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) verplicht of niet? Deze vragen spelen bij veel werkgevers. De juiste sectorindeling, een verplichte CAO en/of een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds zijn afhankelijk van diverse factoren en kan een groot verschil maken in de werkgeverslasten. Wij kunnen u van dienst zijn met een onderzoek naar de indeling van de juiste sector en de verplichtstelling van een CAO of BPF.

Gepubliceerd in Advies werkgevers
woensdag 11 maart 2015 14:19

Advies verzuimverzekering

Ziekteverzuim is een groot financieel risico voor werkgevers. Een werkgever is verplicht om 2 jaar lang het loon door te betalen van een zieke werknemer (minimaal 70%). Daarbovenop komen de kosten van vervanging, verzuimbegeleiding en re-integratie. Het kan voor uw bedrijf of organisatie zinvol zijn om de financiële risico’s van het ziekteverzuim af te dekken met een verzuimverzekering. Honig en Honig voor onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Offerte aanvragen

Gepubliceerd in Advies werkgevers
maandag 16 februari 2015 10:14

Advies personeelsverzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s en als werkgever krijgt u te maken met verschillende verplichtingen. Bijvoorbeeld de loondoorbetaling van een werknemer bij ziekte. Maar ook de wettelijke verplichtingen zoals vanuit de Arbo-wet, de Wet Verbetering Poortwachter, de Wet Loondoorbetaling bij Ziekte en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Offerte aanvragen

Gepubliceerd in Advies werkgevers
donderdag 13 maart 2014 12:45

Advies eigen risicodragerschap WGA

Heeft u de WGA publiek verzekerd bij het UWV? Of wordt u eigenrisicodrager en verzekerd u de WGA privaat? Wat is voor uw bedrijf of organisatie de beste keuze: wel of niet WGA eigenrisicodrager worden? Honig en Honig kan u van dienst zijn met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Advies

Gepubliceerd in Advies werkgevers
zondag 14 juli 2013 11:56

Advies collectief pensioen

Advies collectief pensioen - Met onafhankelijk advies van Honig en Honig voor uw collectief pensioen krijgt u een goede collectieve pensioenregeling, die voldoet aan uw wensen en de wettelijke eisen.

Offerte aanvragen

Gepubliceerd in Advies werkgevers
dinsdag 29 september 2015 10:02

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) - Als u arbeidsongeschikt wordt dan kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering u bescherming bieden voor uw inkomen. Maar welke verzekeraar heeft voor u het beste product? Honig en Honig is u graag van dienst met onafhankelijk advies, zoals een marktvergelijking op premie en polisvoorwaarden, het afwikkelen van uw aanvraag en het beheer van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Gepubliceerd in Advies ondernemers
donderdag 07 september 2017 13:19

Advies bedrijfsverzekeringen

Met advies over uw bedrijfsverzekeringen van Honig en Honig weet u als ondernemer of als organisatie welke risico’s u wel of niet zou moeten verzekeren. Een risicoanalyse geeft u een overzicht van de consequenties van uw bedrijfsrisico’s voor uw onderneming. De bedrijfsverzekeringen kunnen ongewenste risico’s voor u afdekken.

Gepubliceerd in Advies bedrijven
dinsdag 01 augustus 2017 09:54

Advies particuliere verzekeringen

Honig en Honig biedt u onafhankelijk advies over particuliere verzekeringen, dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. U kunt uw particuliere verzekeringen naar keuze zelf online afsluiten of met hulp van onze assurantieadviseurs tijdens een persoonlijke afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor.

 

Gepubliceerd in Verzekeringsadvies
vrijdag 20 mei 2011 00:00

Dienstenwijzer Honig en Honig

Sinds 2001 zijn wij onze klanten van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel contract- en polisbeheer en HR- en Schadeservices. Honig en Honig is gespecialiseerd in bedrijfsverzekeringen, inkomensverzekeringen en pensioen. In onze dienstenwijzer informeren wij u over onze dienstverlening.

Gepubliceerd in Honig en Honig

Met hoeveel inkomen moet uw partner rondkomen als u zou overlijden? Regel een goede eigen voorziening en voorkom een inkomensgat. Hierdoor kunnen kosten worden opgevangen of het inkomen van de nabestaanden worden aangevuld.

Gepubliceerd in Financieel advies
Pagina 1 van 2