Een werknemer van een grote zorginstelling is in de IVA terecht gekomen. De werkgever houdt het dienstverband in stand. De werknemer vraagt om beëindiging van de dienstbetrekking en toekenning van een transitievergoeding.

Gepubliceerd in Nieuws

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Door deze wijziging kunnen meer werkgevers met een klein bedrijf gebruikmaken van de regeling.

Gepubliceerd in Nieuws
vrijdag 02 november 2018 11:49

Maximum transitievergoeding gaat omhoog

De maximum transitievergoeding is vastgesteld op 81.000 euro bruto voor volgend jaar. Het bedrag wordt verhoogd met 2,9 procent. Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten. De Staatscourant maakt er melding van. Als het jaarsalaris hoger is dan 81.000 euro, bedraagt de transitievergoeding maximaal één bruto jaarsalaris. 

Gepubliceerd in Nieuws

Eindelijk staat vast dat werkgevers een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij aan werknemers hebben betaald nadat de arbeidsovereenkomst na 104 weken arbeidsongeschiktheid is beëindigd. De maatregel gaat in op 1 april 2020, maar met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Gepubliceerd in Nieuws
dinsdag 28 maart 2017 07:07

Compensatie transitievergoeding

Minister Asscher heeft 23 maart 2017 een wetsvoorstel ingediend dat bepaalt dat de werkgever een compensatie wordt geboden voor de betaalde transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid. Naar verwachting zal het wetsvoorstel pas per 1 januri 2019 van kracht worden

Gepubliceerd in Nieuws